master's thesis
Analysys and development perspectives of beekeeping production in Croatia

Anđela Barić (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleAnaliza i razvojne perspektive pčelarske proizvodnje u RH
AuthorAnđela Barić
Mentor(s)Aleksandra Krajnović (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad analizira stanje pčelarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, broj i raspodjelu pčelara i pčelinjih zajednica, proizvodnju i potrošnju meda, uvoz i izvoz meda, kao i smjernice za daljnji razvoj ove djelatnosti. Pčelarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. U odnosu na pašne potencijale i potrebu za oprašivanjem kultiviranog i samoniklog bilja, sadašnje je pčelarstvo neadekvatno razvijeno i raspodijeljeno u različitim regijama. Potrošnja meda u zemljama EU po stanovniku iznosi od 3 do 8 kg godišnje, a u Republici Hrvatskoj višestruko manje. EU ne proizvodi dovoljno meda za svoje potrebe, što je velika, ali zasad neiskorištena izvozna prilika za hrvatsko pčelarstvo. Pčelinji proizvodi – med, pelud, vosak, propolis, matična mliječ te pčelinji otrov upotrebljavaju se kao hrana i dodatak prehrani zbog svojih funkcionalnih svojstava pri otklanjanju zdravstvenih problema. Upravo zato su pčelinji proizvodi važni za proizvodnju, kako prehrambenih, tako i drugih proizvoda. Republika Hrvatska zbog različitih klimatskih zona (mediteranska, kontinentalna, gorska) ima i različite uvjete za razvoj pčelarstva. Zbog biljne raznolikosti Republike Hrvatske i različitih klimatskih uvjeta velike su mogućnosti u proizvodnji uobičajenih i raritetnih vrsta meda te povećanju njegove ponude i konkurentnosti, kako na tržištu Republike Hrvatske, tako i na tržištu Europske Unije.
Keywordsbee production honey beekeeping bee products honey production protection of honey
Parallel title (English)Analysys and development perspectives of beekeeping production in Croatia
Committee MembersMladen Rajko (committee chairperson)
Ivica Zdrilić (committee member)
Aleksandra Krajnović (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-29
Parallel abstract (English)
This paper analyzes the conditions of beekeeping in the Republic of Croatia and EU, number and distribution of beekeepers and honeybee colonies, production and consumption of honey, import and export of honey, as well as guidelines for further development of these activities. Beekeeping in Croatia has a long tradition. In comparison to pasture potential and necessity for pollination of cultivated and wild plants, current beekeeping is inadequately developed and distributed in different regions. Consumption of honey in the EU is 3 to 8 kg per capita in a year, and in the Republic of Croatia consumption is much lower. The EU do not produce enough honey for their needs, and that is big, but for now unused, export opportunity for Croatian beekeeping. Bee products-honey, pollen, wax, propolis, Royal Jelly, and bee poison are used as food and dietary supplement because of their functional properties in solving health problems. This is why the bee products are important for production of food and other products. The Republic of Croatia due to the different climate zones (mediterranian, continetal and mountain) has different requirements for the development of beepkeeping. Because of the plant diversity in Croatia and different climate conditions, there are lots of opportunities for the production of common and also rare kinds of honey and the increase of their supply and the competitiveness, in the Croatian market, as in the market of the European Union.
Parallel keywords (Croatian)pčelarska proizvodnja med pčelarstvo pčelinji proizvodi proizvodnja meda zaštita meda
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:849080
CommitterGorica Lovrić