undergraduate thesis
Relationship between the digit ratio (2D:4D) and jealousy in men and women

Marija Vujević (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju
Metadata
TitlePovezanost 2D:4D omjera i ljubomore kod muškaraca i žena
AuthorMarija Vujević
Mentor(s)Nataša Šimić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između 2D:4D omjera i ljubomore kod muškaraca i žena. 2D:4D omjer odnosi se na omjer dužine kažiprsta (2D) i prstenjaka (4D), te se smatra kako ova fenotipska karakteristika predstavlja odnos između prenatalne izloženosti androgenima i spolno dimorfnih ponašanja. Jedna od spolno dimorfnih reakcija jest ljubomora koja se može definirati kao pobuđeno stanje izazvano percipiranom prijetnjom čiji je cilj zaštita, održavanje i produljivanje veze s partnerom, te otklanjanje prijetnje. Naime, istraživanja su pokazala kako muškarci iskazuju više seksualne, a žene više emocionalne ljubomore, što čini ovaj konstrukt potencijalnim korelatom 2D:4D omjera. Poznavanjem veze između 2D:4D omjera i ljubomore mogu se pobliže upoznati biološki mehanizmi u osnovi međuspolnih i unutarspolnih razlika u ljubomori. U ovom su istraživanju sudjelovali studenti Sveučilišta u Zadru (N=100) u dobi od 18 do 28 godina. Opći podatci prikupljeni su upitnikom sastavljenim u svrhu ovog istraživanja. Mjerenje 2D:4D omjera obavljalo se digitalnom pomičnom mjerkom, a ispitivanje ljubomore izvršeno je scenarijima seksualne i emocionalne nevjere. Dobiveni rezultati su pokazali kako je 2D:4D omjer lijeve ruke značajno niži kod muškaraca, dok za 2D:4D omjer desne ruke ne postoji razlika između muškaraca i žena. Nadalje, ne postoji razlika u seksualnoj ljubomori između muškaraca i žena. Međutim, žene su značajno više emocionalno ljubomorne nego muškarci. Što se tiče razlika u iskazanoj seksualnoj i emocionalnoj ljubomori unutar spolova, nije pronađena značajna razlika. Naposljetku, u ovom istraživanju nisu utvrđene povezanosti 2D:4D omjera i ljubomore kod muškaraca i žena.
Keywords2D:4D digit ratio jealousy sexual jealousy emotional jealousy sex differences
Parallel title (English)Relationship between the digit ratio (2D:4D) and jealousy in men and women
Committee MembersAndrea Tokić (committee chairperson)
Nataša Šimić (committee member)
Irena Pavela (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za psihologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Biological Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
The goal of this research was to examine the relationship between 2D:4D ratio and jealousy in men and women. 2D:4D ratio represents the ratio of index finger length and ring finger length. It is believed that this phenotypical characteristic represents prenatal androgen exposure and correlates with sexually dimorphic behaviours. One of sexually dimorphic reactions is jealousy which can be defined as arousal, caused by a perceived threat, that serves for protection, maintenance and extension of one's relationship with a partner, as well as countering the threat. Research has shown that men experience more sexual jealousy and women experience more emotional jealousy, which makes this construct a potential correlate of 2D:4D. Knowing the relationship between 2D:4D and jealousy can be helpful in understanding biological mechanisms that are at the core of between-sex and within-sex differences in jealousy. Students from University of Zadar (N=100), aged 18 to 28, took part in this study. General information was collected with a questionnaire made specifically for this study. The digit ratio was measured with a digital caliper, and jealousy was tested with scenarios of sexual and emotional jealousy. Results show that the 2D:4D ratio of men's left hand is significantly lower than the 2D:4D ratio of left hands in women. Furthermore, there is no sex difference in the 2D:4D ratio of participants' right hand. No differences were found between sexual jealousy between sexes. However, the results show that women are more emotionally jealous than man. There was no significant difference between sexual and emotional jealousy within sexes. Lastly, the relationships between 2D:4D digit ratio and jealousy in men and women were not significant in this study.
Parallel keywords (Croatian)2D:4D omjer ljubomora seksualna ljubomora emocionalna ljubomora spolne razlike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:052367
CommitterGorica Lovrić