master's thesis
Educational features of the St. Cross church in native classes

Ivna Šafar (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
Metadata
TitleObrazovne značajke crkve sv. Križa u Ninu u okviru zavičajne nastave
AuthorIvna Šafar
Mentor(s)Tamara Kisovar Ivanda (thesis advisor)
Abstract
Povijesnim pregledom crkve sv. Križa te njenim arhitektonskim i astronomskim značajkama počinje naše istraživanje. Na to se nadovezuje glagoljaštvo i utjecaj kulturne baštine u zavičajnoj nastavi. Cilj istraživanja je utvrditi važnost crkve sv. Križa u Ninu u zavičajnoj nastavi i razviti nastavne modele optimalnih za usvajanje opisanih nastavnih sadržaja. Osnovni problem istraživanja je ispitati ulogu objekta materijalne zavičajne baštine u nastavnom modeliranju Prirode i društva rabeći metode povijesnih slika i projektne nastave. U istraživanju se koristi metoda analize teksta, sustavno promatranje i otvoreni intervju, dakle kvalitativna metodička paradigma. Istraživanje se provodi s učenicima trećeg razreda osnovne škole u Ninu. Rezultati istraživanja su dobiveni sustavnim promatranjem i otvorenim intervjuima učenika. Učenici su komunikacijom u nastavi pokazali veliku motivaciju za ovaj model nastave. Zaključili smo da je aktivno učenje učinkovit oblik učenja u zavičajnoj nastavi.
Keywordsthe St. Cross church cultural heritage teaching model
Parallel title (English)Educational features of the St. Cross church in native classes
Committee MembersSmiljana Zrilić (committee chairperson)
Tamara Kisovar Ivanda (committee member)
Violeta Valjan Vukić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Specific Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-04
Parallel abstract (English)
Historical overview of the St. Cross church and its architectuaral and astronomical features begin our research. At this builds Glagolitism and impact of cultural heritage in the homeland teching. The goal of the research is to determine the importance of St. Cross church in Nin in the homeland teaching and develop teaching models optimized for adoption described teaching content. The main problem of the research is to examine the role of the building material of local heritage in teaching modeling of Science using the methods of historical images and project teaching. In research are used methods of text analysis, systematic observation and open interview, therefore qualitative methodological paradigm. The research is spent by the third grade of elementary school in Nin. The research results have been collected by systematic observation and open interviews of pupils. Pupils are with communication in class showed big motivation for this teaching model. We concluded that the active learning is effective form of learning in the homeland teaching.
Parallel keywords (Croatian)crkva sv. Križa zavičajna baština nastavno modeliranje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:526836
CommitterMarta Unković