master's thesis
Some Aspects of Psychological Functioning of Women with Breast Cancer

Tea Tarčuku (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju
Metadata
TitleNeki aspekti psihološkog funkcioniranja žena oboljelih od raka dojke
AuthorTea Tarčuku
Mentor(s)Ivana Tucak Junaković (thesis advisor)
Abstract
Istraživanja psihološkog funkcioniranja žena oboljelih od raka dojke i operiranih zbog raka dojke u svijetu su brojna, no mali je broj onih u kojima su posljedice dijagnoze i tretmana raka dojke istražene kroz usporedbu ove skupine sudionica sa zdravim uzorkom. S druge strane, u Hrvatskoj postoji mali broj istraživanja psihološkog funkcioniranja žena oboljelih od raka dojke općenito. Važno je usmjeriti se na posljedice raka dojke ne samo na njihovo fizičko, već i na psihičko zdravlje jer je to prvi korak u osmišljavanju i provođenju intervencija kojima bi se mogla podići kvaliteta života ovih osoba. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja bio ispitati neke aspekte psihološkog funkcioniranja žena kojima je zbog raka operirana dojka. Istraživanje je provedeno na dvije skupine sudionica. Prva se sastojala od 162 žene koje su prošle poštednu ili radikalnu operaciju dojke u dobi između 28 i 69 godina (M=47,98) dok je drugu skupinu sačinjavalo 156 sudionica kojima nije dijagnosticiran rak dojke niti neka druga životno ugrožavajuća bolest. Raspon dobi u ovoj skupini bio je od 28 do 72 godine (M=47,60). Obradom rezultata dobiveno je da se sudionice iz ove dvije skupine ne razlikuju u razinama zadovoljstva životom, psihološkog prosperiteta, predodžbi o vlastitom tijelu te samopercepciji seksualne privlačnosti. Nadalje, dobiveno je da su u obje skupine sudionica razine zadovoljstva životom i psihološkog prosperiteta pozitivno povezane s predodžbom o vlastitom tijelu i samopercepcijom seksualne privlačnosti. Važan nalaz ovog istraživanja jest i da je zadovoljstvo socijalnom podrškom iz različitih izvora povezano sa svim aspektima psihološkog funkcioniranja sudionica. Posljednje, dobiveno je da sudionice koje su prošle poštednu umjesto radikalne operacije dojke imaju značajno pozitivniju predodžbu o vlastitom tijelu i značajno su zadovoljnije svojim grudima što bi mogla biti indikacija za prednost poštedne nad radikalnom vrstom operacije onda kada je to moguće.
Keywordsbreast cancer mastectomy life satisfaction psychological flourishing body image self-perceived sexual attraction social support satisfaction
Parallel title (English)Some Aspects of Psychological Functioning of Women with Breast Cancer
Committee MembersMarina Jurkin (committee chairperson)
Ivana Macuka (committee member)
Ivana Tucak Junaković (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za psihologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Clinical and Health Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePsychology
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-30
Parallel abstract (English)
There are many studies which have dealt with the psychological functioning of women diagnosed with breast cancer and women who underwent breast surgery, but a very few of them investigated the consequences of the diagnosis and treatment in comparison with a healthy group of women. On the other side, there is only a small number of studies dealing with the psychological functioning of women diagnosed with breast cancer in Croatia. It is important to focus on the impact that cancer has not only on their physical, but also on their mental health because that is the first step towards creating and conducting interventions aimed at improving their quality of life. Thus, the main goal of this study was to investigate some aspects of the psychological functioning of women who had undergone breast surgery due to breast cancer. The study was conducted on two groups of subjects. The first group consisted of 162 women who underwent radical or breast conserving mastectomy between the ages of 28 and 69 (M=47.98). The second group consisted of 156 women who were not diagnosed with breast cancer or any other life-threatening disease. In this group, the subjects were between the 28 and 72 years of age (M=47.60). Statistical analysis showed that the subjects from these two groups didn’t differ in levels of life satisfaction, psychological flourishing, body image and selfperceived sexual attraction. Furthermore, in both groups of subjects, levels of life satisfaction and psychological flourishing were positively correlated with the body image and selfperceived sexual attraction scores. Very important finding from this study is the fact that satisfaction with the social support from different resources was found to be in correlation with all of the explored aspects of psychological functioning. In the end, it was found that the subjects who underwent breast conserving instead of radical breast surgery had a significantly more positive perspective of their body and were more satisfied with their breasts. This could be viewed as an indicator of the advantage of breast conserving prior to radical operation of the breast whenever possible.
Parallel keywords (Croatian)rak dojke operacija dojke mastektomija zadovoljstvo životom psihološki prosperitet predodžba o vlastitom tijelu samopercepcija seksualne privlačnosti zadovoljstvo socijalnom podrškom
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:483021
CommitterMarta Unković