master's thesis
Analysis of some research on school achievement and socialization of children with disabilities in regular primary education

Marija Sardelić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za pedagogiju
Metadata
TitleAnaliza nekih istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju
AuthorMarija Sardelić
Mentor(s)Zora Zuckerman (thesis advisor)
Abstract
Učenici s teškoćama u razvoju čine 10% školske populacije u Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati i analizirati 12 istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju. Sama socijalizacija i postignuće koje mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju uvelike ovisi o uspješnosti njihove integracije u redovni sustav obrazovanja. Integracija se shvaća kao uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u redovite razrede, dok inkluzija podrazumijeva pružanje jednakih prilika svima. Uvođenjem integracije i inkluzivnog obrazovanja, dolazi do pojave potreba istraživanja i nastajanja mnogih radova o inkluzivnom obrazovanju. Prva tri istraživanja se dotiču stavova učitelja. Ističu važnost dodatnog usavršavanja učitelja čime se olakšava proces socijalizacije i postizanja školskog uspjeha kod djece s teškoćama u razredu. Četvrto istraživanje pokazuje kako druženje s osobama s teškoćama u razvoju ostavlja pozitivni utjecaj na ostale učenike. Iduća tri istraživanja ukazuju na lošu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju. U osmom i devetom istraživanju naglasak je bio na ocjenjivanju i postizanju školskog uspjeha djece s teškoćama. Takva djeca često svoj uspjeh ne pripisuju vlastitom trudu. Preostala istraživanja ukazuju na važnost inkluzivnog obrazovanja. U provedenim istraživanjama se upoznao stav roditelja, učitelja, čak i vršnjaka te se pokazalo da su njihovi stavovi pogodno tlo za promjene. Međutim, potrebno je provoditi istraživanja u kojima same osobe učestuju i govore o sebi, svojim osjećajima i očekivanjima. Takva istraživanja pružaju priliku da ih se stvarno upozna.
Keywordschildren with disabilities education inclusion integration school achievement socialization
Parallel title (English)Analysis of some research on school achievement and socialization of children with disabilities in regular primary education
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za pedagogiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Social Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-07
Parallel abstract (English)
Students with disabilities make up 10% of the school population in Croatia. The aim is to present and analyze 12 researches of school achievement and socialization of children with disabilities in regular primary education. Socialization and achievement that children with disabilities can make depends largely on the success of their integration into the regular educational system. Integration is seen as the inclusion of students with disabilities in regular classes, while inclusion means providing equal opportunities to all. The integration and inclusive education, creates the need to write many research and papers on inclusive education. The first three studies are about the attitudes of teachers. They point out the importance of additional education of teachers. Additional education is making process of socialization and achieving school success in children with difficulties much easier. Fourth research shows that socializing with people with disabilities leaves a positive impact on other students. Next three researches indicate poor socialization of students with disabilities. In the eight and ninth research emphasis was on evaluating and achieving school success of children with disabilities. Such children often don’t attribute their success to their own efforts. The remaining researches point to the importance of inclusive education. In these researches, there was a talk about attitude of parents, teachers and peers and it is demonstrate that their views are open for change. However, it is necessary to conduct research in which a single person can participate and talk about themselves, their feelings and expectations. Such studies provide an opportunity to really get to know them.
Parallel keywords (Croatian)djeca s teškoćama u razvoju inkluzija integracija obrazovanje socijalizacija školski uspjeh
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:837323
CommitterGorica Lovrić