undergraduate thesis
Problem of Digitization of Orphan Works

Vanda Đolo (2016)
University of Zadar
Department of Information Sciences
Metadata
TitleProblem digitalizacije djela siročadi
AuthorVanda Đolo
Mentor(s)Mirna Willer (thesis advisor)
Abstract
Glavna tema rada su djela siročad te njihova digitalizacija. Istaknuta je važnost digitalizacije općenito i digitalizacije djela siročadi jer ona čine velik postotak fondova javnih ustanova te se izbjegavanjem digitalizacije ovih djela stvara praznina u pristupu znanju. Pobliže je pojašnjen pojam djelo siroče koje označava djelo kojem nije poznat nositelj autorskog prava, pa se stoga u radu pobliže prikazuje pojam intelektualnog vlasništva te definicije pojmova koji se vezuju uz njegov koncept, a to su autor, autorsko djelo i autorsko pravo. Objašnjene su i zakonske regulative koje se vezuju s njima, a koje su donesene kako bi se zakonski odredilo i ograničilo korištenje djelima siročadi. Zakoni o kojima se govori su oni doneseni na razini Europske unije i na razini Republike Hrvatske. Direktiva o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi zakon je EU-a, a koji je Republika Hrvatska usuglasila sa svojim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Osim toga, predstavljeni su i projekti čije su svrhe povezane s djelima siročadi. Ciljevi ovih projekata su, u suštini, prikupljanje informacija o autorima i nositeljima autorskih prava. Kroz rad su, dakle, prikazana najvažnija postignuća na području Europske unije i njezinih država članica u sferi djela siročadi. Provedeno je i pretraživanje u bazi podataka na jednom od projekata kako bi se utvrdila njegova operativnost.
Keywordsintellectual property orphan works Directive on orphan works digitization
Parallel title (English)Problem of Digitization of Orphan Works
Committee MembersDrahomira Cupar
Jadranka Stojanovski
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Information Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformation Sciences (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. bibl.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-25
Parallel abstract (English)
The main topics of this work are orphan works and their digitization. The prominence is given to digitization in general and the digitization of orphan works because they make up a large percentage of public institutions’ collections. The avoidance of digitizing these works creates a void in the access to knowledge. The concept of an orphan work, which is a work whose copyright owner is not known, is explained in more detail. Consequently, this work discusses the intellectual property and provides definitions of terms associated with it, such as the author, the work of authorship and copyright. The legal regulations related to orphan works are also explained. Those legislations were made in order to legally determine and limit the use of orphan works. The laws referred to are those adopted in the EU and in the Republic of Croatia. Directive on certain permitted uses of orphan works is an EU law which the Republic of Croatia harmonized with its Copyright and Related Rights Act. Furthermore, some projects are also presented whose purposes are related to orphan works. The objectives of these projects are, essentially, gathering information about the authors and copyright holders. Through this work are, therefore, presented the most important achievements in the European Union and its Member States in the field of orphan works. A search of a database was also conducted on one of the projects in order to determine its operability.
Parallel keywords (Croatian)intelektualno vlasništvo djela siročad Direktiva o djelima siročadi digitalizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:103330
CommitterMarta Unković