Paginacija

Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač(Šolta)
Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač(Šolta)
Luka Knežević
Od Agencije za obalni linijski pomorski promet i Jadrolinije dobiveni su mjesečni podaci o brodovima koji su obavljali promet na liniji 636 Split–Rogač, broj polazaka, broj prevezenih putnika i vozila, red plovidbe i cijene karata. Pomoću tih podataka izračunate su popunjenost i iskorištenost kapaciteta na liniji. Radi lakše preglednosti i razumijevanja, podaci su prikazani grafički. U raspravi dajem nekoliko prijedloga poboljšanja.
Analiza ključnih riječi u znanstvenim i stručnim  časopisima portala Hrčak
Analiza ključnih riječi u znanstvenim i stručnim časopisima portala Hrčak
Antonija Golub
Rad se bavi analizom ključnih riječi dodijeljenih člancima u časopisima unutar portala za hrvatske znanstvene i stručne časopise Hrčak. Cilj istraživanja je istražiti razlike u dodjeljivanju ključnih riječi odabranim člancima u časopisima uključenima u portal Hrčak te članaka unutar skupnog kataloga CROLIST. Teme koje su odabrane za istraživanje obično izazivaju polemike u društvu ili bi se moglo reći da pripadaju kontroverznim temama. Ključne riječi će se analizirati...
Analiza komplementarnosti i supstitucije virtualnih tehnologija s turističkim putovanjem
Analiza komplementarnosti i supstitucije virtualnih tehnologija s turističkim putovanjem
Katarina Lipovac
Procesi globalizacije, promatrani trendovi te tehnološki napredak doveli su do određenih promjena na turističkom tržištu te općenitom pristupu turizmu. Novi pristupi potaknuli su pojedine poduzetnike i znanstvenike da posvete vrijeme i novac razvoju virtualnih tehnologija. Njihova primjena te razvoj kroz posljednjih nekoliko godina doživljava značajan rast te su pronašle svoje primjere i na području turizma. S obzirom na načine funkcioniranja te virtualna iskustva kao proizvode...
Analiza komunikacije HGSS-a na društvenim mrežama Facebook i Twitteru
Analiza komunikacije HGSS-a na društvenim mrežama Facebook i Twitteru
Anamarija Kaleb
Hrvatska gorska služba spašavanja je neprofitna organizacija koju je 2016. godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću proglasila „Najboljim komunikatorom godine“. Istraživanje ovoga diplomskog rada potaknuto je tom nagradom te je glavni cilj ovoga rada saznati na koji način HGSS provodi uspješnu komunikacijsku strategiju putem svojih društvenih mreža. Period koji je odabran za analizu uključivao je cijelu 2016. godinu na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Tijekom...
Analiza komunikacijskih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu i utjecaj novih digitalnih tehnologija na te aktivnosti
Analiza komunikacijskih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu i utjecaj novih digitalnih tehnologija na te aktivnosti
Valentina Zmaić
Cilj ovoga rada bio je analizirati komunikacijske aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu te utjecaj novih tehnologija na te aktivnosti. Prvo je objašnjeno što je to pojam komunikacijska znanost i komunikacija. Zatim je objašnjena važnost komuniciranja u turizmu. Nakon toga, pojašnjen je razvoj turističkih zajednica, njihov način djelovanja te koje su njene zadaće. Sljedeće pogljavlje odnosi se na organizacijsku strukturu Hrvatske turističke zajednice i...
Analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u odnosu na zemlje Mediterana
Analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u odnosu na zemlje Mediterana
Karmen Klobučar
Na današnjem sve otvorenijem i integriranom turističkom tržištu, konkurentnost zauzima središnje mjesto svih zemalja uključenih u razvoj turizma. Konkurentnost, strategije za postizanje konkurentske prednosti i mjerenje konkurentnosti turističke destinacije najčešće su korištene sintagme. Ključ popularnosti je dostupnost svih sastavnica turističkog proizvoda na turističkom tržištu i snažna diferencijacija u natjecanju s glavnim i ostalim konkurentima. Dugo su se turistički...
Analiza konkurentnosti u građevinskoj industriji u Republici Hrvatskoj
Analiza konkurentnosti u građevinskoj industriji u Republici Hrvatskoj
Ana Mihatov
Građevinska industrija izravno utječe na potražnju u drugim sektorima, a posebno na potražnju u industriji, te na taj način, uz turizam, služi kao pokretačka poluga gospodarstva. Njezine tvrtke ovise o više tržišta koja se međusobno preklapaju, stvarajući na kraju jedinstven proizvod ili uslugu. U takvom dinamičnom poslovnom okruženju građevinske tvrtke moraju se posvetiti uočavanju i praćenju prilika i prijetnji iz eksterne okoline, kako bi mogle iskoristiti svoje snage i...
Analiza konkuretnosti hotelijerstva u RH s posebnim osvrtom na luksuzne hotelske lance
Analiza konkuretnosti hotelijerstva u RH s posebnim osvrtom na luksuzne hotelske lance
Žana Bagavac
Za turizam kao stratešku aktivnost u Republici Hrvatskoj, možemo reći da pretstavlja značajan pokretač ulaganja i generator rasta nacionalnoga gospodarstva. U Republici Hrvatskoj zaslužan je za stvaranje 9% svjetskog BDP-a, 6% svjetskog izvoza i svako jedanaesto radno mjesto. Hotelijerstvo se danas može nazvati hotelska industrija prvenstveno zbog svog velikog obima poslovanja te snažnog utjecaja na gospodarstvo zemlje. Hotel je osnovni reprezentant hotelske industrije čiji je...
Analiza konkuretnosti hotelskih poduzeća u MICE turizmu
Analiza konkuretnosti hotelskih poduzeća u MICE turizmu
Valentina Manjerović
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na definiranje i mjerenje konkurentnosti u MICE turizmu na primjerima triju vodećih hotelskih poduzeća u hrvatskom hotelijerstvu. Korišteni instrumenti za provođenje navedene analize su financijska analiza i financijski pokazatelji, tradicionalni i najčešće korišteni pokazatelji za ocjenu poslovanja poduzeća u Hrvatskoj. Rad je sastavljen od dvije glavne cjeline: teorijskog okvira u kojem je navedena iznimna važnost ulaganja u kongresni turizam...
Analiza korisničkog iskustva s informacijskim sustavima u turizmu na primjeru platforme eVisitor
Analiza korisničkog iskustva s informacijskim sustavima u turizmu na primjeru platforme eVisitor
Božidar Bilušić
Cilj ovog rada je istraživanjem utvrditi pragmatičnu i hedonističku razinu kvalitete informacijskog sustava eVisitor, kao i njegovu atraktivnost. U istraživanju je korištena kombinacija dviju metoda – evaluacijsko istraživanje izvedeno pomoću UEQ upitnika i heuristička analiza u kojoj je sustav uspoređen s Nielsenovim postulatima. U heurističkoj analizi zaključeno je da je sustav relativno dobro dizajniran, uz nekoliko manjih zamjerki vezanih uz grafička i terminološka...
Analiza kriterija uvrštenosti kulturne i prirodne baštine na UNESCO listu
Analiza kriterija uvrštenosti kulturne i prirodne baštine na UNESCO listu
Marija Francetić
Diplomski rad podijeljen je u tri velika poglavlja. U prvom poglavlju teoretizira se baština, definirani su glavni pojmovi vezani uz baštinu, te je provedena rasprava o tome kako se baština poima s različitih stajališta. Također, navedena je podjela baštine na prirodnu i kulturnu, materijalnu i nematerijalnu, pokretnu i nepokretnu baštinu koja je bila potrebna za daljnju raspravu i analizu. Ovo poglavlje završava uvođenjem pojma procesa baštine i autorizirajućeg baštinskog...
Analiza likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima
Analiza likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima
Kristina Vulin
Ovaj završni rad bavi se analizom likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima. Disney je već dugi niz godina jedna od vodećih medijskih kuća u svijetu koja je svojim medijskim proizvodima oblikovala reprezentaciju žena u medijima. Iz tog je razloga fokus ovoga rada upravo na prikazu princeza, te mu je svrha opisati način prikazivanja ženskih likova. U radu je korištena metoda analize sadržaja, a podaci su prikupljeni pomoću predloška nastalog na temelju odabrane literature....

Paginacija