Paginacija

Alegorijska dimenzija moderne bajke ''Mali princ'' Antoine de Saint-Exupérya
Alegorijska dimenzija moderne bajke ''Mali princ'' Antoine de Saint-Exupérya
Andrijana Plećaš
Diplomski rad prikazuje alegorijsku dimenziju moderne bajke Mali princ, autora Antoinea de Saint-Exupérya. Na samom početku rada, uz analizu književnog stvaralaštva, prikazana je poveznica autorovog književnog opusa s životnim pozivom zrakoplovstva. U radu je definiran pojam moderne bajke i fantastične priče te je djelo, uz navedena dva pojma, omeđeno elementima mita i romana. Središnji dio rada obuhvaća biblijsku i mitološku analizu alegoričnosti bajke te tumačenja parabola,...
Alegorijska i stilska analiza Zoranićevih „Planina“ i simbolička i stilska analiza Hektorovićeva „Ribanja i ribarskoga prigovaranja“
Alegorijska i stilska analiza Zoranićevih „Planina“ i simbolička i stilska analiza Hektorovićeva „Ribanja i ribarskoga prigovaranja“
Andrino Dužević
U radu se obrađuju elementi alegorije odnosno simbolike i stila hrvatskih renesansnih književnika – Petra Hektorovića i Petra Zoranića. Prvi dio rada posvećen je Zoranićevoj biografiji i njegovu književnom stvaralaštvu, nakon čega, pojašnjenjem alegorije kao termina, pažnja se usmjerila na alegorijsko tumačenje pojedinih dijelova romana Planine te će se jedan dio rada usredotočiti i na analizu, prema mnogima, najznačajnijeg dijela romana u kontekstu alegorije – Perivoju od...
Alergija na hranu u dječjoj dobi
Alergija na hranu u dječjoj dobi
Jelena Perić
Alergije na hranu su imunološki posredovane reakcije organizma i bolesti koje se ponavljano javljaju nakon ingestije određene hrane. Predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, naročito u ekonomski razvijenim zemljama. Češće su u dječjoj nego u odrasloj dobi, a mogu zahvatiti respiratorni, kardiovaskularni, gastrointestinalni sustav te kožu. Stupanj ozbiljnosti simptoma može varirati od blagih do opasnih po život. Radi se o gubitku oralne podnošljivosti alergena, a to dovodi...
Algoritamski pristup izradi bibliografija
Algoritamski pristup izradi bibliografija
Jakov Marin Vežić
Cilj diplomskog rada je algoritamskim pristupom ponuditi svestran i pristupačan sustav za poluautomatsku izradu bibliografija. Bibliografija je jedna od najstarijih djelatnosti knjižnične znanosti koja u današnjem digitalnom dobu nailazi na nove izazove radi mnoštva dostupnih bibliografskih informacija u raznim strukturiranim bibliografskim zapisima te kroz web sučelja baza podataka. Bibliografski podaci danas se javljaju u raznim formatima, čime se stvara problem pri izradi...
Alkoholizam kod mladih na području Vukovarsko-srijemske županije kao javnozdravstveni problem
Alkoholizam kod mladih na području Vukovarsko-srijemske županije kao javnozdravstveni problem
Dajana Mezak
Alkoholizam se može definirati kao prekomjerna i česta konzumacija alkoholnih pića što dovodi do tolerancije, tjelesne i psihičke ovisnosti i na kraju dovodi do apstinencijskog sindroma. Umjereno pijenje prihvatljivo je u društvu. Osobe koje umjereno piju i ne pokazuju znakove alkoholizma ne smatraju se alkoholičarima. Prekomjerno pijenje uključuje svakodnevnu konzumaciju alkoholnih pića, uz rizik od razvoja somatskih posljedica. Ljudi koji prekomjerno piju imaju veći rizik od...
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Klara Galić
Alohtone vrste su biljne vrste koje su antropogenim aktivnostima namjerno ili nenamjerno unesene na teritorij, u ovom slučaju, Republike Hrvatske, gdje prirodno nikada nisu bile rasprostranjene. Mnoge vrste su se prilagodile uvjetima novog staništa i prošle proces naturalizacije, u smislu intenzivne reprodukcije, ubrzanog širenja areala i počinjenja ekonomske štete ili negativnog učinka na ljudsko zdravlje. Takve biljne vrste su vrlo prilagodljive i u kratkom vremenu uspijevaju...
Alojzije Stepinac: pomoć žrtvama totalitarnih režima
Alojzije Stepinac: pomoć žrtvama totalitarnih režima
Sanja Kopači
Cilj ovog diplomskog rada bilo je na temelju adekvatne historiografske literature te relevantnih povijesnih izvora utvrditi kome je nadbiskup Alojzije Stepinac pomagao, u kojoj mjeri i na koji način te u skladu s time odgovoriti na pitanje je li zaista učinio dovoljno za žrtve totalitarnih režima. Nakon što su ga komunističke vlasti uhitile i osudile na 16 godina zatvora u montiranom procesu 1946. godine, provedena je velika komunistička medijska kampanja protiv nadbiskupa Alojzija...
Alternativne valute u funkciji razvoja lokalnih zajednica
Alternativne valute u funkciji razvoja lokalnih zajednica
Danijel Jukić
Ovaj rad istražuje adekvatnost trenutnog monetarnog sustava koji djeluje kao akter prema globalnim ekonomskim zahtjevima što rezultira odljevom resursa iz lokalnih ekonomija. Predstavljen je pregled glavnih obilježja alternativnih valuta koje su namijenjene sprječavanju ovakvih pojava. Izvršena je raščlamba na njihove glavne pojavne oblike koji se razlikuju po svojoj svrsi, domeni djelovanja te vodećim principima. Pregledom istraživačke literature prikazao se pozitivni utjecaj...
Alvaro Conquiero, Merlin e familia i outras historias
Alvaro Conquiero, Merlin e familia i outras historias
Marija Perković
El presente trabajo ofrece la traducción al croata de la parte seleccionada del libro Merlín e familia i outras historias del autor gallego Álvaro Cunqueiro, y el análisis traductológico de la traducción, basado en el original y en la versión autotraducida al castellano. El trabajo consiste en tres partes. La primera parte ofrece un breve resumen de la teoría de traducción, con el enfoque en los elementos teóricos de la traducción literaria, en este caso de prosa. A...
Ambivalenz in den Werken von Nikolaus Lenau: Faust, Savonarola, Die Albigenser
Ambivalenz in den Werken von Nikolaus Lenau: Faust, Savonarola, Die Albigenser
Krešimir Lokin
Diese Masterarbeit analysiert die Ambivalenz in der Literatur. Diese Ambivalenz wird aus den Werken Savonarola, Faust und Die Albigenser genommen, analysiert und interpretiert. Diese Werke wurden vom bekannten Schriftsteller Nikolaus Lenau im 19. Jahrhundert geschrieben. Die Ambivalenz in diesen Werken wird anhand zwei Definitionen gefunden, analysiert und interpretiert. Die erste einfachere Definition wurde aus Meyers Literaturlexikon genommen und die zweite vom Michail Bachtin, eines den...
An Analysis of Grammar Tasks in Elementary School ESL Textbooks
An Analysis of Grammar Tasks in Elementary School ESL Textbooks
Martina Ivandić
Teaching grammar has been a major element of second language (L2) learning. Moreover, textbooks are the most commonly used material for teaching English as L2 (ESL). They supply the necessary input which enables learners to properly acquire the language, thus it is highly important to examine their content, especially grammar tasks. This thesis focused on analyzing grammar tasks in three ESL textbooks used in the seventh grade in Croatian elementary schools, including two that have been...
An Analysis of teacher Questioning in the Classroom
An Analysis of teacher Questioning in the Classroom
Kristina Vuleta
Classroom interaction refers to any type of social interaction between the members in the learning process. There are various interaction patterns such as IRF (Initiation-Response- Feedback) structure, teacher talk, collaboration, group and pair work, teacher questioning and other. The focal point of this research was teacher questioning, more precisely, the analysis of questions that teachers ask in elementary schools and high schools. For the purpose of this research, class observations...

Paginacija