Paginacija

Utvrđivanje vrijednosti goodwilla kao oblika nematerijalne imovine poduzeća
Utvrđivanje vrijednosti goodwilla kao oblika nematerijalne imovine poduzeća
Laura Rožman
Odabrani predmet istraživanja je utvrđivanje vrijednosti goodwilla kao oblika nematerijalne imovine poduzeća. Osnovni cilj istraživanja je istražiti značajke goodwilla kao oblika nematerijalne imovine i utvrditi koje su njegove specifičnosti u odnosu na ostale oblike nematerijalne imovine. Prilikom provedbe istraživanja korišteni su sekundarni izvori koji su obrađeni metodama komparacije, kompilacije, deskripcije, analize i sinteze te indukcije i dedukcije. Rezultati istraživanja...
Uvid u perspektivu mladih o razlozima i posljedicama nošenja odjeće simboličkog značenja
Uvid u perspektivu mladih o razlozima i posljedicama nošenja odjeće simboličkog značenja
Barbara Lišnić
Potencijal sustavnog utjecaja koji odjeća ima na psihološke procese čovjeka osnova je istraživanog odnosa između odjeće i kognitivnog, bihevioralnog i emocionalnog odgovora (Lin, 2019). Glavni cilj ovog istraživanja bio je dobiti dublji uvid u perspektivu mladih o potencijalnim razlozima i posljedicama nošenja odjeće simboličkog značenja, dok su podciljevi bili dobiti dublji uvid u perspektivu mladih o potencijalnim razlozima i posljedicama nošenja odjeće s natpisom koji se...
Uvjerenja o matematici i ciljne orijentacije kao odrednice ispitnih emocija i školskog postignuća u matematici
Uvjerenja o matematici i ciljne orijentacije kao odrednice ispitnih emocija i školskog postignuća u matematici
Marta Torić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos uvjerenja o matematici i ciljnih orijentacija ispitnim emocijama i školskom postignuću u matematici. U istraživanju je sudjelovao 161 učenik iz zadarskih gimnazija. Regresijskim analizama utvrđeno je kako vjerovanje u urođenost matematičkih sposobnosti negativno doprinosi emocijama radosti, nade i ponosa, dok spolni stereotipi pozitivno doprinose emocijama ljutnje, srama i bespomoćnosti. Pristupajuće ciljne orijentacije na učenje...
Uvjeti održivog razvoja na primjeru mjesta Preko na otoku Ugljanu
Uvjeti održivog razvoja na primjeru mjesta Preko na otoku Ugljanu
Marija Piskulić
Razvoj određenih područja je danas izrazito ugrožen, a u njih se mogu ubrojiti otoci kao područja snažne depopulacije što predstavlja ključni problem razvoja otoka. U svrhu otkrivanja mišljenja Prečana o životu u Preku i njegovu razvoju te kojem konceptu razvoja su ta mišljenja najbliža, proveden je polustrukturirani intervju sa šest sugovornika/ca. Pokazalo se da je najveći problem na otoku depopulacija i pasivnost mještana. Među ostalim problemima koji su se navodili...
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj u funkciji povećanja izvoza
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj u funkciji povećanja izvoza
Ante Šodan
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj već neko vrijeme predstavlja pravi izazov. Za zemlju koja tek nedavno izašla iz krize uvođenje eura smatra se pre velikim korakom za budućnost. Republika Hrvatska može uvesti euro, ali su potrebni određeni kriteriji. Zadovoljavanjem kriterija pristupa se posebnim mehanizmima Europske centralne banke. Također ispunjavanjem kriterija uspostavlja se ekonomska stabilnost u zemlji, te se potiče održiv gospodarski napredak. Upravljano-fluktuirajući...
Uzori iz antičke biografije za životopis cara Bazilija I. (867. - 886.)
Uzori iz antičke biografije za životopis cara Bazilija I. (867. - 886.)
Tihana Jurišić
Spis Vita Basilii, koji je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet (912. ‒ 959.) sastavio u čast svog djeda Bazilija I. (867. ‒ 886.), u bizantskoj se književnosti pojavljuje kao prva pohvalna biografija u kojoj se veličaju carev život i djela (βασιλικὸς λόγος). Dosadašnje znanstvene spoznaje govore kako su pri njegovu sastavljanju Porfirogenetu kao uzor poslužili dvojica glavnih predstavnika antičke biografije, Izokrat i Plutarh. Istraživanje se u ovom...
Uzroci i posljedice Tizianove „ultime maniere“
Uzroci i posljedice Tizianove „ultime maniere“
Nikola Zmijarević
Ovaj rad ispituje moguće uzroke, analizira efekte te istražuje dalekosežne posljedice Tizianove ultime maniere, majstorove posljednje faze, koja se u širem smislu proteže od 1540-ih do njegove smrti 1576. godine. Nastojeći objasniti slikarev prepoznatljiv vizualni jezik, posebna je pažnja pridana njegovoj besprimjernoj raznolikosti slikarskih tehnika koje su rezultirale fenomenom non-finita. Spomenute tehnike uključuju suprotstavljanje dijelova gustog impasta onima tankih glazura,...
Uzroci i posljedice ekonomske krize u Grčkoj
Uzroci i posljedice ekonomske krize u Grčkoj
Edon Bralić
Otkad postoje svijet i novac, postoji i pojam financijska kriza koji se povećanjem korištenja internetske tehnologije, masovnih medija i društvenih mreža može čuti sve češće. Financijske krize u svijetu su se pojavljivale iz razloga koji su bili različitih karaktera kao što su ratovi, prirodne i nukelarne katastrofe, socijalni nemiri te nejednakosti u društvu. Današnje krize nisu samo uzrokovane prethodno nabrojanim razlozima, već se tu uključuje i utjecaj globalizacije,...
Uzroci i posljedice gospodarskih kriza s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Uzroci i posljedice gospodarskih kriza s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Ivona Gambiraža
Diplomski rad se bavi uzrocima i posljedicama svjetske gospodarske krize iz 2008. godine te najnovije nastale pod utjecajem virusa COVID-19 s posebnim osvrtom na RH. Slom na sekundarnom tržištu hipoteka u SAD-u bio je pokretač financijske krize 2008. godine. Kriza je ubrzo poprimila razmjere svjetske veličine te utjecala na gospodarstvo zemalja diljem svijeta. Moralni hazard i visoki postotak špekulacija u kombinaciji sa nedostatkom regulacija na tržištu drugorazrednih hipotekarnih...
Uzroci i posljedice plagiranja radova studenata Sveučilišta u Zadru
Uzroci i posljedice plagiranja radova studenata Sveučilišta u Zadru
Silvija Majhen
Problem ovog istraživanja bio je plagiranje radova studenata Sveučilišta u Zadru. Cilj istraživanja bio je utvrditi zašto te u kojoj mjeri studenti plagiraju svoje radove te otkriti jesu li studenti ikada bili uhvaćeni u plagiranju te koje su posljedice snosili. Također se htjelo ispitati pomaže li plagiranje studentima ostvariti bolju ocjenu iz njihovih studentskih radova. U svrhu ovog istraživanja konstruirana je on-line anketa u programu Google obrasci koja je provedena anonimno...
Uzroci sekundarne hipertenzije
Uzroci sekundarne hipertenzije
Mia Motl
Hipertenzija je najčešći povod za posjetu liječniku u općoj populaciji, te od nje u svijetu boluje oko 600 milijuna ljudi. Oko polovica oboljelih nema adekvatnu terapiju. To dovodi do razvoja komplikacija. Prema uzroku hipertenzija može biti primarna, ako je njen uzrok nepoznat, ili sekundarna, ako se uzrok može dokazati. Dijagnoza hipertenzije se postavlja kada je sistolički tlak barem 140 mmHg, a dijastolički barem 90 mmHg. Najčešća je renovaskularna hipertenzija koja označava...
Učenici s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama u Ličko-senjskoj županiji
Učenici s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama u Ličko-senjskoj županiji
Narcisa-Ela Ciglenjak
Djeca s posebnim potrebama (DPP) u prošlosti su se smatrala predmetom dobrotvornog djelovanja i pasivnog primatelja skrbi. Ovakav odnos prema DPP promijenjen je Konvencijom o pravima djeteta. Preduvjet inkluzivnog obrazovanja i socijalne inkluzije leži u uključenosti svih učenika u redovito školstvo. U akademskoj godini 2016./2017. provedeno je istraživanje na području Ličko-senjske županije kojim se utvrdilo brojčano stanje učitelja i nastavnika, broj učenika, te broj i profil...

Paginacija