Paginacija

"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
Ante Skelin
Cilj ovog završnog rada je prikazati rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od pet studenata/ica Sveučilišta u Zadru koji su politički (stranački) aktivni. Istraživanje ima za cilj dobiti uvid u političku i stranačku aktivnost studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te istražiti motive koji su ih na to potakli, kao i rasvijetliti političke aktivnosti kojima se bave. Dosadašnja istraživanja o političkoj aktivnosti studenata/ica u Hrvatskoj su se prema...
"Raspuštenice" - stigmatizacija razvedenih žena
"Raspuštenice" - stigmatizacija razvedenih žena
Dora Šarić
Sve je veći broj razvedenih pojedinaca u posljednjih nekoliko godina, no u našem društvu i kulturi brak se i dalje idealizira i smatra nužnim za „normalno“ funkcioniranje pojedinaca, posebno žena. U ovom radu istražena je stigma povezana s razvodom, konkretno s razvedenim ženama, takozvanim „raspuštenicama“. Oslanjajući se na priče razvedenih žena, pokušat ću dobiti uvid u to što danas znači biti razvedena žena u Hrvatskoj. Odlaskom na domaći teren istražit ću...
"Stare cure" - od stigmatizacije do stratregija otpora
"Stare cure" - od stigmatizacije do stratregija otpora
Katarina Madjerić
Povećanje broja nevjenčanih pojedinaca jedan je od najvećih društvenih fenomena zapadnoga društva, no unatoč društvenim promjenama idealizacija braka i odgoja djece i dalje je snažna, sveprisutna i uglavnom neupitna. Cilj je ovoga istraživanja dobiti uvid u to što znači biti neudana žena u Hrvatskoj na temelju priča koje pričaju žene. Sugovornice sam promatrala u sadašnjem vremenskom kontekstu, a zanimalo me kako doživljavaju instituciju braka i društvene norme te...
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
Ines Horvat
Ovaj se završni rad temelji na kvalitativnom istraživanju provedenom unutar jednog od trodimenzionalnih online chatova. Na temelju podataka prikupljenih online intervjuima, u radu se opisuju segmenti koji čine društveni život u virtualnoj trodimenzionalnoj stvarnosti. Ovo uključuje opisivanje kibernetskih tijela ili avatara kao alata za virtualnu društvenu interakciju, načine socijalizacije i interakcije avatara, te odnose koji nastaju boravkom unutar takvog prostora. Radi se o...
"Višeslavova krstionica" - problem podrijetla i datacije
"Višeslavova krstionica" - problem podrijetla i datacije
Ines Kajdiž
Krsni zdenac s imenom kneza Višeslava, pronađen u kapucinskom samostanu u Veneciji sredinom 19. stoljeća, još je uvijek predmet velikog zanimanja znanstvenika. Razlog tome je natpis u kojemu se spominju svećenik Ivan kao donator te knez Višeslav kao osoba za čije je vladavine zdenac nastao. Pokušaj identificiranja kneza Višeslava bio je jedan od prvih problema s kojim su se znanstvenici susreli i jedan je od uzroka koji su doveli do pogrešnih interpretacija vezanih uz podrijetlo...
"Women's language"
"Women's language"
Dora Šantić
The aim of the MA thesis is to critically analyze the notion of the Japanese “women’s language” from a sociolinguistic perspective. The critical analysis has been carried out by discussing and evaluating different Anglophone and Japanese scholars’ interpretations and often opposing views of the way language, gender and ideologies operate in society. Although the findings of Anglophone scholars have been used in the analysis as valuable resources and primary references, the thesis...
"Zimsko ljetovanje" Vladana Desnice
"Zimsko ljetovanje" Vladana Desnice
Marijana Dutković
Vladan Desnica jedan je od istaknutijih književnika dvadesetoga stoljeća koji je svojim autentičnim opusom i čvrstim stvaralačkim stavom pročišćenim od ratne i političke ideologije svoga doba ostavio značajan trag u književnosti dvadesetoga stoljeća. Iza njega ostaju brojni tekstovi koji su predmet kritičkog proučavanja u povijesti književnosti. Plodan u različitim stvaralačkim formama, od eseja, feljtona, dramskoga ostvarenja: Ljestve Jakovljeve, četiri zbirke novela:...
"Zlatni danci" Jagode Truhelke
"Zlatni danci" Jagode Truhelke
Andrijana Penić
Rad prikazuje najznačajnije djelo autorice Jagode Truhelke, „Zlatni danci“. Na samom početku upoznajemo se s pojmovima dječje književnosti, dječjeg romana i dječjih likova. Nakon kratkog uvoda u područje istraživanja, prikazan je život i djelovanje Jagode Truhelke na temelju njezine autobiografije „Iz prošlih dana“. Samim upoznavanjem autorice, upoznajemo se sa njezinim najznačajnijim djelom – „Zlatni danci“. Prilikom obrade romana naglasak je stavljen na samu...
"Zločin i kazna" F. M. Dostojevskog (Raskoljnikov i drugi)
"Zločin i kazna" F. M. Dostojevskog (Raskoljnikov i drugi)
Dijana Juršić
Ovaj diplomski rad usmjeren je na analizu Rodiona Romanoviča Raskoljnikova, junaka romana Zločin i kazna F. M. Dostojevskoga, odnosno cilj mu je analizirati utjecaj submisivnih i agresivnih likova na protagonista i na siže romana. Analiza uključuje Sonju, Lizavetu, Dunju, Marmeladova, Svidrigajlova, Lužina i Aljonu Ivanovnu. Rad je podijeljen na tri glavna dijela: prvi dio pojašnjava princip submisivnih i agresivnih likova i njihovog djelovanja u romanu, dok se u drugom i trećem...
"Čarobni štapić na koji ja mogu sebi pomoći": iskustvo svakonevnice žena koje su sudjelovale u autogenom treningu
"Čarobni štapić na koji ja mogu sebi pomoći": iskustvo svakonevnice žena koje su sudjelovale u autogenom treningu
Marijana Babić
U ovom se završnom radu iznose rezultati kvalitativnog istraživanja o iskustvu svakodnevice žena koje su pohađale i završile obuku tehnike autogenog treninga. Istraživanje je bilo eksploratorne naravi, s ciljem stvaranja pretpostavki za buduće interpretacije mjesta praksi poput autogenog treninga u ženskoj svakodnevici u hrvatskom društvu. Upotrijebljena je metoda polustrukuriranog intervjua, a istraživanje je provedeno na uzorku koji se sastojao od pet žena iz Zadra i Splita koje...
(Ne)inovativnost u gastronomiji: studija slučaja Zadar
(Ne)inovativnost u gastronomiji: studija slučaja Zadar
Antonija Jurjević
Inovacija označava nastanak nečeg novog i drugačijeg, a iznimno je važna za poslovni uspjeh organizacije. Može se primijeniti na različitim područjima od samog proizvoda, procesa, promocije pa sve do osoblja. Razdoblje prihvaćanja inovacije razlikuje se kod potencijalnih korisnika, a osim korisnika korist od njih ima i organizacija te okolina. Turizam je danas područje brojnih inovacija. Kreativni i drugačiji proizvodi u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, prijevozu i ostalim...
(Novo)povijesni roman Višne Stahuljak Zlatna vuga
(Novo)povijesni roman Višne Stahuljak Zlatna vuga
Petra Jurun Ucović
Zahvaljujući Šenoi dolazimo do prve kanonizirane forme povijesnog romana u hrvatskoj književnosti. Definiramo žanr (novo)povijesnog romana Zlatna vuga polazeći od uvjeta njegovog nastanka, formalnih gradbenih elemenata, odnosa fikcije i fakcije, teleološke i neteleološke koncepcije povijesti. Zlatna vuga Višnje Stahuljak pripada novopovijesnoj varijanti ili romanu o povijesti, romanesknoj vrsti koja se u hrvatskoj književnosti pojavila u prvoj polovici 20-tog stoljeća. Za razliku...

Paginacija