Paginacija

Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave
Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave
Danijel Barbarić
Disertacija pod naslovom „Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave“ ima višestruku funkciju i zahtjevan je zadatak jer se sustav lokalne samouprave smatra vrlo složenim, a za njegovo znanstveno istraživanje potrebno je koristiti se prikladnim i novijim znanstvenim metodama. Cilj je disertacije istražiti, vrjednovati te definirati metode i postupke kojima će se unaprijediti informacijski sustav lokalne samouprave koji će omogućiti efikasno upravljanje njezinim...
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu
Danijel Carev
Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije može se pratiti kroz stalan rast statističkih podataka o broju dolazaka i noćenja, te rastu nacionalnog bruto domaćeg proizvoda uzrokovanog rastom prometa u sustavu turizma. Iz tog razloga konkurentnost postaje ključan koncept pristupa i istraživanja u ovome radu. Tijekom godina razvili su se pokazatelji od strane raznih organizacija koje se bave određenim aspektima konkurentnosti, ali i dalje nedostaje sveukupni okvir...
Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja
Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja
Irena Mikulaco
S obzirom na složenost pravnoga sustava općenito, pa tako i odgovarajućega nazivlja, rad je usredotočen na analizu pravnoga nazivlja ustavnog, kaznenog, trgovačkog i građanskog prava i to s osvrtom na prijelomna razdoblja od 1917. godine sve do danas, s posebnom kontrastivnom analizom trenutne situacije u pravu i usporedbom nazivlja u pojedinoj grani hrvatskoga i ruskoga prava. U prvom dijelu rada razmotrila su se teorijska pitanja vezana uz problem definiranja naziva (termina) i...
Kulturno-antropološka analiza narativa o iskustvu liječenja u javnozdravstvenom  sustavu Republike Hrvatske
Kulturno-antropološka analiza narativa o iskustvu liječenja u javnozdravstvenom sustavu Republike Hrvatske
Marija Vukšić
U 21. stoljeću, kao posljedica potrošačke kulture, dostupnosti informacija na internetu, razvoja prava pacijenata i porasta broja udruga za prava pacijenata, očekivanja javnosti naspram liječnika i javnozdravstvenog sustava stalno rastu, a također ih se i sve učestalije kritizira (Coulter i Magee, 2003). U europskim zemljama, zbog sve većeg udjela starog stanovništva te stalnog porasta cijena lijekova i medicinske opreme, javnozdravstveni je sustav sve opterećeniji, a to se...
Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj
Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj
Jelena Kupsjak
Ova doktorska disertacija bavi se analizom politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj oslanjajući se na etnografske fragmente proizašle iz susreta sa Psihijatrijskom bolnicom Ugljan i životnim putem Andrije Štampara, jednog od formativnih figura javnog zdravstva u nacionalnom, regionalnom i širem kontekstu. Etnografski fragmenti oslanjaju se na analitički i teorijski rad Anne Tsing, a osim na nju, rad se oslanja i na radove Lauren Berlant, Ann Stoler, Joao Biehl, Diddier Fassina i Sare...
Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo
Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo
Luka Aničić
Rad Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo na sustavan način analizira i klasificira sve glagoljske natpise koje je znanost zabilježila na kvarnerskim otocima: Krku, Cresu, Lošinju, Rabu, Olibu, Silbi i Unijama. Također, rad nudi sintezu relevantnih vrijednosti odnosno istraživanih varijabli, te je time formiran i prezentiran korpus kvarnerskih glagoljskih natpisa. Time je formiran novi entitet čija se informacijska vrijednost inetrpretira u kontekstu historijskog vrela....
Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Frano Vrančić
Glavni cilj doktorskog rada je opis dvojnosti, karakteristike neraskidivo povezane s Kentaurima, Faunima, Dionizom, Bakhanticama, Glaukom i ostalim drugorazrednim božanstvima grčko-rimske mitologije u poeziji deset francuskih književnika 19. st. Nakon što smo objasnili simboliku ovih dualnih i mitoloških bića u antičkim okvirima, osvrnuli smo se i na književne obrade i interpretacije kojima su u francuskom pjesništvu bili nadahnuće što je rezultiralo novim spoznajama o dualnosti...
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine
Danijel Ciković
Na osnovi podataka iz deskriptivno pisanog zapisnika pastoralne vizitacije krčkog biskupa Stefana Davida sastavljenog 1685. godine, ali i ostalih arhivskih izvora što se čuvaju u Biskupijskom arhivu u Krku, Tajnom vatikanskom arhivu te Državnom arhivu u Veneciji, u disertaciji je učinjena rekonstrukcija izgleda interijera, točnije liturgijske opreme kaptolskih crkava na otoku Krku u prvoj polovini 17. stoljeća. Riječ je o sedam najznačajnijih, župnih crkava na području tadašnje...
Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na područje nekadašnje Pulske biskupije
Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na područje nekadašnje Pulske biskupije
Mateja Jerman
Liturgijski predmeti od plemenitih metala izrađeni u vremenskom razdoblju od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije, do sada nisu bili sustavno istraženi. Stoga je cilj ove doktorske disertacije bio njihova znanstvena katalogizacija i analiza. Za svaki se predmet nastojalo prepoznati njegova temeljna stilska obilježja, datirati ga te povezati s radionicama ili majstorima unutar venecijanske, veneto-furlanske, augsburške, bečke, gračke, tršćanske ili lokalne...
Lička toponimija
Lička toponimija
Ivica Mataija
U ovome se radu onomastički istražuje lička povijesna i suvremena toponimija. Riječ je o korpusu od 4409 toponima, i to u prvome redu ojkonima, hidronima, oronima i speleonima koji su ekscerpirani iz povijesnih i suvremenih zemljovida te povijesnih i ostalih dostupnih vrela. Dio toponimijske građe prikupljan je terenskim istraživanjima, a dio građe naknadno je ciljano provjeravan na terenu, primjerice svi etnici i ktetici te veći dio hidronimije. Toponimi su analizirani na...
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Nikola Šimunić
U radu je analizirana mogućnost regionalnog kooperiranja Ličko-senjske županije sa Zadarskom i Šibensko-kninskom i mogućeg oblikovanja jedinstvene NUTS 3 regije u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske koja bi, za razliku od postojećeg stanja, zadovoljila europski demografski kriterij od 150.000 do 800.000 stanovnika s jedne strane, te bi, s druge strane, bila dobro uklopljena u funkcionalne gravitacijske odnose u NUTS 2 regiji Jadranskoj Hrvatskoj. Budući da obrada teme zahtjeva...
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Valentina Lasić
Makarsko primorje smješteno je u srednjoj Dalmaciji i obuhvaća 53 km priobalnog pojasa u duljinu i od 4 do 7 km u širinu. Proteže se od zaljeva Velika Vruja kod prijevoja Dubci na sjeverozapadu, preko planine Biokovo i njegovog ogranka – planine Rilić do rta Kokuljica na jugoistoku. Kroz povijest Primorje se dijelilo na Donje i Gornje, pri čemu Donje Primorje obuhvaća mjesta Brela, Bast, Bašku Vodu, Veliko Brdo, Makar, Kotišinu, Makarsku, a Gornje Tučepi, Podgoru, Drašnice,...

Paginacija