Paginacija

Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Mate Juric
Tema ove doktorske disertacije su procesi čitanja u tiskanom i digitalnom okruženju. Uslijed povećane dostupnosti uređaja koji omogućuju čitanje s ekrana postavlja se pitanje javljaju li se promjene u razinama pamćenja i razumijevanja te u subjektivnim iskustvima pri čitanju. Teorijski okvir obuhvaća opće pristupe proučavanju čitanja, kao i pristupe koji uzimaju u obzir specifičnosti čitanja u digitalnom okruženju. Wilsonova teorija informacijskog ponašanja korištena je kao...
Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća
Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća
Đurđina Lakošeljac
Šibensko zlatarstvo na području kasnosrednjovjekovnog šibenskog kotara te Skradina i Visovca do sada je bilo veoma skromno istraženo, stoga je cilj ovoga rada bila izrada prve monografije šibenskog gotičkog zlatarstva u razdoblju od osnutka Šibenske biskupije 1298. pa do osmanlijskog zauzeća Skradina 1522. godine. S tom svrhom provedena su prva sustavnija arhivska i terenska istraživanja, na čijim se rezultatima zasniva ova doktorska disertacija koja se bavi ukupnom zlatarskom...
Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u  posttranzicijskoj Hrvatskoj
Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u posttranzicijskoj Hrvatskoj
Augustin Derado
Životne strategije i strategije preživljavanja obrasci su djelovanja kojima pojedinci i kućanstva nastoje održavati i poboljšavati svoje uvjete života. Ova doktorska disertacija prva je studija životnih strategija u Hrvatskoj koja kvalitativnom metodologijom istražuje pojedince i kućanstva sa širokim rasponom sociodemografskih karakteristika, kao i prva studija koja u ovom području primjenjuje bourdieuovski teorijski pristup. Ciljevi rada su identificirati i opisati različite...

Paginacija