Paginacija

Viktimizacija
Viktimizacija
Atila Lukić
Ovo se istraživanje bavi analizom javnih politika prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj. Krećući se od različitih modela invaliditeta te različitih dokumenata (poput UNove Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom i Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja itd.), analiziraju se pravni te medicinski mehanizmi stvaranja onog što se u radu naziva subjekt invaliditeta. Ovaj se subjekt invaliditeta ne oblikuje samo kao rezultat modela...
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Maja Jadrešin
U ovom radu željeli smo proučiti dosadašnju praksu i predložiti razvoj adekvatne strategije za upravljanje etičkim pitanjima u svezi autorskih prava u visokoškolskom izdavaštvu. Razvijene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) utječu na dosadašnju praksu širenja i daljnjeg korištenja rezultata istraživanja u budućim znanstvenim istraživanjima i nastavi unutar akademske zajednice. Cilj visokoškolskih ustanova je proširiti znanje i učiniti ga dostupnim široj zajednici...
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Fran Domazetović
Erozija tla predstavlja primarni uzrok degradacije tla na globalnoj razini, koji je izravno odgovaran za dugoročno smanjivanje poljoprivredne produktivnosti i značajne financijske gubitke. Velika prostorna rasprostranjenost i raznolikost erozijskih oblika, prisutnost surovih klimatskih predisponirajućih čimbenika te specifični ogoljeni krški krajolik čine otok Pag idealnim prostorom za sustavno proučavanje pojavnosti i intenziteta procesa erozije tla. Osnovni cilj ove doktorske...
Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine
Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine
Filip Šimetin Šegvić
Razdoblje vladavine bana Károlyja Khuen-Héderváryja obilježilo je u hrvatskoj povijesti jedan veći period 19. stoljeća – od 1883. do 1903. godine. Starija je historiografija to razdoblje smatrala izrazito negativnim periodom u hrvatskoj povijesti, a iako se već neko vrijeme takvo gledanje počelo dekonstruirati, i dalje ovaj period pati od nedostatka sustavnih istraživanja. Ovaj doktorski rad analizira kulturne čimbenike koji su u vrijeme vladavine bana Khuen-Héderváryja ...
Vojno-geografska analiza taktičke operacije „Miljevci“
Vojno-geografska analiza taktičke operacije „Miljevci“
Marin Sabolović
Doktorska disertacija obrađuje povijesni pregled i vojno-geografsku analizu operativnih aktivnosti na području šibenskog zaleđa s posebnim osvrtom na taktičku operaciju „Miljevci“ provedenu u lipnju 1992. godine. Analitika operativnih aktivnosti temelji se na metodološkom okviru operativne pripreme bojnoga polja. Operativna priprema bojnoga polja je skup analiza okoliša određenog zemljopisnog područja, međuovisna s procesom donošenja odluka. Korištenjem suvremenih metoda...
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u  europskom kontekstu
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu
Magdalena Getaldić
Prikazom povijesti sakupljanja sadrenih odljeva u radu se naglašava bogata tradicija velikih europskih zbirki različitih institucija i muzeja u prikupljanju sadrenih odljeva skulpture iz razdoblja antike i srednjeg vijeka. Povratak interesa i znanstvene pozornosti za sadrene odljeve krajem 20. i početkom 21. stoljeća, svjedoče o intenzivnom istraživanju njihove povijesti i vrijednosti. Na nizu recentno novopostavljenih zbirki i pojačanom interesu za njima, gdje se odljevi...
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i  zaštita
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i zaštita
Antonija Gluhan
Zidne slike u palači Bajamonti Dešković u Splitu reprezentativan su primjer oslikavanja svjetovnih prostora 19. stoljeća u Dalmaciji. Vrijedan su segment hrvatske kulturne baštine koji je zbog pretrpljenih oštećenja i ugrožene stabilnosti postao predmetom konzervatorskorestauratorskih radova. Istraživanja koja su prethodila radovima ukazala su na nedostatak podataka i izostanak sustavne obrade zidnog slikarstva 19. stoljeća u Dalmaciji. Postupak valorizacije, kao začetak...
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Mate Juric
Tema ove doktorske disertacije su procesi čitanja u tiskanom i digitalnom okruženju. Uslijed povećane dostupnosti uređaja koji omogućuju čitanje s ekrana postavlja se pitanje javljaju li se promjene u razinama pamćenja i razumijevanja te u subjektivnim iskustvima pri čitanju. Teorijski okvir obuhvaća opće pristupe proučavanju čitanja, kao i pristupe koji uzimaju u obzir specifičnosti čitanja u digitalnom okruženju. Wilsonova teorija informacijskog ponašanja korištena je kao...

Paginacija