Paginacija

Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Vinko Bakija
Ovaj doktorski rad ima za tezu objasniti, analizirati i opravdati osnovne značajke lokalnog razvoja turizma kao paradigme cjelokupnog lokalnog, regionalnog i globalnog razvoja u prostorno-vremenskom okviru početka dvadeset i prvog stoljeća te ujedno okviru karakteriziranom globalizacijom. Analizirajući model vrednovanja održivosti lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma, autor će pokušati dokazati opravdanost turističkog razvoja u osiguranju pozitivnih socioekonomskih...
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Jelena Putica Džajić
Na preobrazbu ruralnih područja najveći su utjecaj imali prirodno-geografski i socioekonomski čimbenici. Do sredine 20. stoljeća Županija Zapadnohercegovačka bila je izrazito poljoprivredna, usmjerena na poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Pojava industrije i urbanizacije u potpunosti je izmijenila strukturu ruralnih područja županije, koju je danas nemoguće jednoznačno definirati. S obzirom na korištenje različitih parametara definiranja ruralnih prostora, posebna...
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Emilia Musap
The dissertation analyzes the interrelation among places and monstrous selves in popular culture narratives. It is divided into four distinct chapters dealing with specific spatial concepts – the first chapter focuses on the concept of the city, the second on the concept of the house, the third on the concept of the body, observed as a spatial construct, and the fourth on the concept of non-place. Even though the four chapters construe different theoretical frameworks through which to...
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Sanja Horvatinčić
Istraživanje spomenika iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj autorica je provela primjenom dvaju metodoloških pristupa koji se zasnivaju na pretpostavci o nužnosti uvida u cjelinu građe – što je omogućeno formiranjem korpusa s ukupno 1737 kataloških jedinica okupljenih u operativnoj bazi podataka – kao i o potrebi poznavanja društveno-povijesnog konteksta nastanka spomenika, temeljem čega je razrađen model dinamičkog polja produkcije spomeničke plastike, nastale u promatranom...
Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas
Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas
Božo Kesić
Ova disertacija kontekstualizira motive i načine podizanja spomenika kao i odnos prema spomenicima u Republici Hrvatskoj tijekom razdoblja od 1991. do danas. Sadržajno je organizirana po poglavljima odnosno potpoglavljima koja odgovaraju uočenim izraženim trendovima i problemima u okviru naslovne teme. Od samostalnosti do danas u Republici Hrvatskoj sagrađeno je najmanje dvije tisuće spomenika različitog oblika i tematike. Njihov broj i izraženo zanimanje za njih u raznim ...
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Vladimir Šadek
Nakon kratkog travanjskog rata 1941. godine Kraljevina Jugoslavija prestala je postojati, te nastaje Nezavisna Država Hrvatska kojoj na čelo dolaze ustaše na čelu s Antom Pavelićem. Pripadnici ustaške organizacije vratili su se iz Italije, a među njima i Podravci Martin Nemec i Mijo Bzik. Bzik je kao blizak Pavelićev suradnik bio više vezan uz rad na državnoj razini, no Nemec je tad postao povjerenik za grad i kotar Koprivnicu. Na području Đurđevca ovu ulogu je dobio Vladimir...
Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori
Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori
Ivan Alduk
Dalmatinsko srednjovjekovlje spomenički je izuzetno bogato razdoblje. Društvo u cjelini je tijekom tih nekoliko stoljeća prolazilo kroz brojne procese koji su se odražavali u svim aspektima materijalnog stvaralaštva, posebice u arhitekturi čiji jedan dio ovdje obrađujemo. Kraj antike, stvaranje i nestanak rane hrvatske države, formiranje srednjovjekovnog plemstva, izmjene vladarskih dinastija, razvoj komuna na obali, uloga Crkve, uspostava mletačke vlasti, osmanska prijetnja -...
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području
Katarina Gugo
Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području poprilično su zapostavljena arheološka baština. Većina takvih nalazišta, nažalost, do danas nije arheološki istražena niti je na njima provedena obnova, a slična situacija evidentna je i na drugim dalmatinskim lokalitetima. Na kninskom području njihovo proučavanje započelo je krajem 19. stoljeća, a njihovo istraživanje dva stoljeća kasnije, točnije početkom 21. stoljeća. Navedeni prostor omeđen je planinskim...
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Ivana Petešić Šušak
U radu Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike obrađuju se tekstološki, grafijski, jezični i simbolički elementi glagoljskog fragmenta iz 15. stoljeća koji je dio Berčićeve zbirke. Fragment sadržajno donosi opis podjele sedam sakramenata, ali i druge savjete namijenjene svećenicima. Nakon kodikološkog opisa, nastanak teksta se prema grafijskim elementima smješta u 15. stoljeće i područje Dugog otoka, a nakon toga daje se pregled ostalih glagoljskih tekstova koji,...
Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi
Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi
Vlatka Tomić
U doktorskom se radu pokušava odgovoriti na dva osnovna istraživačka pitanja. Prvo istraživačko pitanje korespondira sa samim naslovom rada i odnosi se na analizu izvora – Statističko – topografskih upitnika Banskoga vijeća za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine. Međutim, taj izvor je nužno smjestiti u konkretan historijski i interpretativni kontekst, čime se postavlja drugo istraživačko pitanje. Naime, anketa je pokrenuta s ciljem...
Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje  književnosti
Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti
Edin Badić
Ovo istraživanje strategija prevođenja segmenata teksta koji sadrže tabu-teme u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti oslanja se na postavke deskriptivne paradigme znanosti o prevođenju i teorijskoga modela prevođenja kao prerađivanja (Lefevere 1985/2014). Cilj istraživanja bio je utvrditi mikrostrategije korištene u prevođenju segmenata izvornoga teksta koji sadrže tabu-teme rasne i etničke netrpeljivosti; religije; okrutnosti, nasilja i smrti; te tjelesnosti...
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Ninoslav Gregurić-Bajza
Brojne promjene u različitim područjima, a posebice u ekonomiji zadnjih desetljeća, u izravnoj su povezanosti s procesom globalizacije. Uslijed tih promjena, poduzeća su prisiljena internacionalizirati svoje aktivnosti jer oslanjanjem samo na domaće tržište dolazi u pitanje i puki opstanak. U uvjetima globalizacije poslovanja, kada je poslovno okruženje definirano razlikama koje donose granice nacionalnih država, uloga je strateškog menadžmenta oblikovati koherentnu,...

Paginacija