Pages

Analiza imidža grada Splita kao turističke destinacije u percepcijama različitih dionika
Analiza imidža grada Splita kao turističke destinacije u percepcijama različitih dionika
Ivan Kovačević
Početkom dvadesetprvog stoljeća turističko tržište nikad nije bilo povezanije, raširenije, dinamičnije, ali i osjetljivije. Pojmovi poput globalizacije i masovnog turizma, te općenito olakšane mogućnosti i povećana pristupačnost određenim destinacijama, samo su neke od stavki koje su formirale današnji način putovanja i poslovanja u turizmu. Jedan od pojmova koji je povezan s poslovanjima turističkih destinacija je imidž turističke destinacije. Na temelju prikupljanja...
Analiza interne okoline poduzeća na primjeru INA d.d.
Analiza interne okoline poduzeća na primjeru INA d.d.
Ivana Matak
Okolina poduzeća dijeli se na internu i eksternu okolinu. Analiza okoline koristi se za identifikaciju unutarnjih i vanjskih čimbenika koji imaju direktan ili indirektan utjecaj na poduzeće. Interna okolina predstavlja okolinu koja se nalazi u samom poduzeću. Analiza eksterne okoline poduzeća je od ključne važnosti za uspješno poslovanje poduzeća i planiranje poslovne strategije, ali bez provođenja interne analize, odnosno analize koja pojašnjava funkcioniranje unutarnjih...
Analiza kakvoće mora u Zadarskoj županiji
Analiza kakvoće mora u Zadarskoj županiji
Bernarda Popović
Jadransko more je oligotrofno more sa razvedenom obalom. Ubraja se u najčišća mora Europe. Međutim, u ljetnim mjesecima, zbog velikog broja turista, potrebno je dodatno pratiti kakvoću morske vode da bi se utvrdilo postoji li onečišćenje, otpadne vode, fekalije te brojni mikroorganizmi koji su uzročnici različitih bolesti, a mogu biti opasni za ljudsko zdravlje. Zbog toga Zavod za javno zdravstvo provodi ispitivanja o kakvoći mora u sezoni kupanja, točnije od 5. do 9. mjeseca...
Analiza kakvoće mora u Zadarskoj županiji
Analiza kakvoće mora u Zadarskoj županiji
Bernarda Popović
Jadransko more je oligotrofno more sa razvedenom obalom. Ubraja se u najčišća mora Europe. Međutim, u ljetnim mjesecima, zbog velikog broja turista, potrebno je dodatno pratiti kakvoću morske vode da bi se utvrdilo postoji li onečišćenje, otpadne vode, fekalije te brojni mikroorganizmi koji su uzročnici različitih bolesti, a mogu biti opasni za ljudsko zdravlje. Zbog toga Zavod za javno zdravstvo provodi ispitivanja o kakvoći mora u sezoni kupanja, točnije od 5. do 9. mjeseca...
Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač(Šolta)
Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač(Šolta)
Luka Knežević
Od Agencije za obalni linijski pomorski promet i Jadrolinije dobiveni su mjesečni podaci o brodovima koji su obavljali promet na liniji 636 Split–Rogač, broj polazaka, broj prevezenih putnika i vozila, red plovidbe i cijene karata. Pomoću tih podataka izračunate su popunjenost i iskorištenost kapaciteta na liniji. Radi lakše preglednosti i razumijevanja, podaci su prikazani grafički. U raspravi dajem nekoliko prijedloga poboljšanja.
Analiza ključnih riječi u znanstvenim i stručnim  časopisima portala Hrčak
Analiza ključnih riječi u znanstvenim i stručnim časopisima portala Hrčak
Antonija Golub
Rad se bavi analizom ključnih riječi dodijeljenih člancima u časopisima unutar portala za hrvatske znanstvene i stručne časopise Hrčak. Cilj istraživanja je istražiti razlike u dodjeljivanju ključnih riječi odabranim člancima u časopisima uključenima u portal Hrčak te članaka unutar skupnog kataloga CROLIST. Teme koje su odabrane za istraživanje obično izazivaju polemike u društvu ili bi se moglo reći da pripadaju kontroverznim temama. Ključne riječi će se analizirati...
Analiza komplementarnosti i supstitucije virtualnih tehnologija s turističkim putovanjem
Analiza komplementarnosti i supstitucije virtualnih tehnologija s turističkim putovanjem
Katarina Lipovac
Procesi globalizacije, promatrani trendovi te tehnološki napredak doveli su do određenih promjena na turističkom tržištu te općenitom pristupu turizmu. Novi pristupi potaknuli su pojedine poduzetnike i znanstvenike da posvete vrijeme i novac razvoju virtualnih tehnologija. Njihova primjena te razvoj kroz posljednjih nekoliko godina doživljava značajan rast te su pronašle svoje primjere i na području turizma. S obzirom na načine funkcioniranja te virtualna iskustva kao proizvode...
Analiza komunikacije HGSS-a na društvenim mrežama Facebook i Twitteru
Analiza komunikacije HGSS-a na društvenim mrežama Facebook i Twitteru
Anamarija Kaleb
Hrvatska gorska služba spašavanja je neprofitna organizacija koju je 2016. godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću proglasila „Najboljim komunikatorom godine“. Istraživanje ovoga diplomskog rada potaknuto je tom nagradom te je glavni cilj ovoga rada saznati na koji način HGSS provodi uspješnu komunikacijsku strategiju putem svojih društvenih mreža. Period koji je odabran za analizu uključivao je cijelu 2016. godinu na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Tijekom...
Analiza komunikacijskih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu i utjecaj novih digitalnih tehnologija na te aktivnosti
Analiza komunikacijskih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu i utjecaj novih digitalnih tehnologija na te aktivnosti
Valentina Zmaić
Cilj ovoga rada bio je analizirati komunikacijske aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u zemlji i inozemstvu te utjecaj novih tehnologija na te aktivnosti. Prvo je objašnjeno što je to pojam komunikacijska znanost i komunikacija. Zatim je objašnjena važnost komuniciranja u turizmu. Nakon toga, pojašnjen je razvoj turističkih zajednica, njihov način djelovanja te koje su njene zadaće. Sljedeće pogljavlje odnosi se na organizacijsku strukturu Hrvatske turističke zajednice i...
Analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u odnosu na zemlje Mediterana
Analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u odnosu na zemlje Mediterana
Karmen Klobučar
Na današnjem sve otvorenijem i integriranom turističkom tržištu, konkurentnost zauzima središnje mjesto svih zemalja uključenih u razvoj turizma. Konkurentnost, strategije za postizanje konkurentske prednosti i mjerenje konkurentnosti turističke destinacije najčešće su korištene sintagme. Ključ popularnosti je dostupnost svih sastavnica turističkog proizvoda na turističkom tržištu i snažna diferencijacija u natjecanju s glavnim i ostalim konkurentima. Dugo su se turistički...
Analiza konkurentnosti poljoprivrednog sektora RH
Analiza konkurentnosti poljoprivrednog sektora RH
Roko Anić
Poljoprivredni sektor Republike Hrvatske jedan je od najvažnijih gospodarskih sektora, a koji doprinosi ostvarenju približno 10% BDP-a. Ali, usprkos značaju ovog sektora za gospodarstvo RH, posljednjih godina se u javnosti sve učestalije ističe činjenica da je riječ o sektoru koji se susreće s velikim problemima, a koji se uvelike odražavaju na samu produktivnost te konkurentnost na međunarodnoj razini. Iako je tijekom posljednjih godina prepoznat problem koji se pojavio u...
Analiza konkurentnosti u građevinskoj industriji u Republici Hrvatskoj
Analiza konkurentnosti u građevinskoj industriji u Republici Hrvatskoj
Ana Mihatov
Građevinska industrija izravno utječe na potražnju u drugim sektorima, a posebno na potražnju u industriji, te na taj način, uz turizam, služi kao pokretačka poluga gospodarstva. Njezine tvrtke ovise o više tržišta koja se međusobno preklapaju, stvarajući na kraju jedinstven proizvod ili uslugu. U takvom dinamičnom poslovnom okruženju građevinske tvrtke moraju se posvetiti uočavanju i praćenju prilika i prijetnji iz eksterne okoline, kako bi mogle iskoristiti svoje snage i...

Pages