Pages

Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća
Frano Vrančić
Glavni cilj doktorskog rada je opis dvojnosti, karakteristike neraskidivo povezane s Kentaurima, Faunima, Dionizom, Bakhanticama, Glaukom i ostalim drugorazrednim božanstvima grčko-rimske mitologije u poeziji deset francuskih književnika 19. st. Nakon što smo objasnili simboliku ovih dualnih i mitoloških bića u antičkim okvirima, osvrnuli smo se i na književne obrade i interpretacije kojima su u francuskom pjesništvu bili nadahnuće što je rezultiralo novim spoznajama o dualnosti...
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine
Danijel Ciković
Na osnovi podataka iz deskriptivno pisanog zapisnika pastoralne vizitacije krčkog biskupa Stefana Davida sastavljenog 1685. godine, ali i ostalih arhivskih izvora što se čuvaju u Biskupijskom arhivu u Krku, Tajnom vatikanskom arhivu te Državnom arhivu u Veneciji, u disertaciji je učinjena rekonstrukcija izgleda interijera, točnije liturgijske opreme kaptolskih crkava na otoku Krku u prvoj polovini 17. stoljeća. Riječ je o sedam najznačajnijih, župnih crkava na području tadašnje...
Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na područje nekadašnje Pulske biskupije
Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na područje nekadašnje Pulske biskupije
Mateja Jerman
Liturgijski predmeti od plemenitih metala izrađeni u vremenskom razdoblju od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije, do sada nisu bili sustavno istraženi. Stoga je cilj ove doktorske disertacije bio njihova znanstvena katalogizacija i analiza. Za svaki se predmet nastojalo prepoznati njegova temeljna stilska obilježja, datirati ga te povezati s radionicama ili majstorima unutar venecijanske, veneto-furlanske, augsburške, bečke, gračke, tršćanske ili lokalne...
Lička toponimija
Lička toponimija
Ivica Mataija
U ovome se radu onomastički istražuje lička povijesna i suvremena toponimija. Riječ je o korpusu od 4409 toponima, i to u prvome redu ojkonima, hidronima, oronima i speleonima koji su ekscerpirani iz povijesnih i suvremenih zemljovida te povijesnih i ostalih dostupnih vrela. Dio toponimijske građe prikupljan je terenskim istraživanjima, a dio građe naknadno je ciljano provjeravan na terenu, primjerice svi etnici i ktetici te veći dio hidronimije. Toponimi su analizirani na...
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Nikola Šimunić
U radu je analizirana mogućnost regionalnog kooperiranja Ličko-senjske županije sa Zadarskom i Šibensko-kninskom i mogućeg oblikovanja jedinstvene NUTS 3 regije u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske koja bi, za razliku od postojećeg stanja, zadovoljila europski demografski kriterij od 150.000 do 800.000 stanovnika s jedne strane, te bi, s druge strane, bila dobro uklopljena u funkcionalne gravitacijske odnose u NUTS 2 regiji Jadranskoj Hrvatskoj. Budući da obrada teme zahtjeva...
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Valentina Lasić
Makarsko primorje smješteno je u srednjoj Dalmaciji i obuhvaća 53 km priobalnog pojasa u duljinu i od 4 do 7 km u širinu. Proteže se od zaljeva Velika Vruja kod prijevoja Dubci na sjeverozapadu, preko planine Biokovo i njegovog ogranka – planine Rilić do rta Kokuljica na jugoistoku. Kroz povijest Primorje se dijelilo na Donje i Gornje, pri čemu Donje Primorje obuhvaća mjesta Brela, Bast, Bašku Vodu, Veliko Brdo, Makar, Kotišinu, Makarsku, a Gornje Tučepi, Podgoru, Drašnice,...
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Iva Krtalić Muiesan
Gerrmany is a country of migration and continues to be so, increasingly becoming a society of diverse ethnic and cultural identities. Today, over one fifth of its inhabitants have a so-called migration background, defined either as having migrated themselves or having at least one parent who has migrated to Germany. In institutional politics, or in the media, this reality is, however, often represented in a fragmented, belated, or even contradictory manner. At the same time, ways of...
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Artur Garcia Fuster
L’obra de l’escriptor català Jesús Moncada, fins ara, s’havia circumscrit a uns pocs anàlisis lingüístics i a uns escadussers treballs d’interpretació literària que, o bé només analitzaven qüestions molt concretes (fraseologia) o bé només atenien aspectes tangencials de la seva obra (metaficció). La voluntat d’aquesta tesi doctoral, “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, era la de trobar un fil conductor que pogués unir tota la producció...
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Nikola Protrka
Temeljem različite percepcije međunarodne suradnje u kibernetičkom prostoru, kao i sigurnosti koja je ugrožena činjenjem kaznenih djela iz ove domene, autor je istražio i analizirao trenutno stanje aspekta poimanja kibernetičkog prostora, kao i kibernetičke sigurnosti koja je ugrožena činjenjem raznih kaznenih djela u kibernetičkom prostoru, odnosno kiberkriminala. Autor komparativno analizira pravna rješenja nekih europskih zemalja kao i obrasce te institucije međunarodne...
Međunarodne kružne radne migracije
Međunarodne kružne radne migracije
Marija Šarić
Tema istraživanja ovog doktorskog rada su međunarodne kružne radne migracije žena iz Slavonije u kontekstu odnosa plaćenog rada u inozemstvu i neplaćenog rada u kućanstvu i obitelji u domicilnoj regiji. Procesi globalizacije i fleksibilizacije mijenjaju krajolik plaćenog i neplaćenog rada na razini međunarodnog tržišta i podjele rada, ali i radnih života pojedinaca, te ujedno stvaraju i pojednostavljuju mogućnosti zaposlenja u nestandardnim i nekvalificiranim radnim...
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Branko Kasalo
Cilj ovoga rada je prikazati zapadne poglede na neke ključne elemente onoga što bi se moglo nazvati jugoslavenskom krizom. Tematski okvir rada predstavlja s jedne strane razdoblje neposredno prije smrti Josipa Broza Tita 1980. koje je označilo ključnu prekretnicu u povijesti jugoslavenske države, a s druge strane rad je omeđen procesom uspona i konsolidacije moći Slobodana Miloševića u razdoblju oko 1987. godine. Rad se temelji na neobjavljenim i objavljenim izvorima. Najveći dio...
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Branko Metzger-Šober
Osnivanje riječke Galerije likovnih umjetnosti u dostupnoj se literaturi tretira kao izolirani politički čin poslijeratne narodne vlasti. Propitivanje regionalnoga likovnog života u desetljećima i godinama koje su prethodile kao i postojanje drugih povijesnih preduvjeta na čijim je zasadima izrasla ova značajna regionalna i nacionalna galerijska ustanova do sada je bilo potpuno apstrahirano i izvan interesa sustavnih proučavanja. Službeni stavovi mlade narodne vlasti s ignoriranjem...

Pages