Pages

Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije
Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije
Marina Jurjević
Uspostavom rimske vlasti na području istočne jadranske obale dolazi do značajnih promjena u načinu života lokalnog stanovništva koje se ogleda u ubrzanoj urbanizaciji naselja, primjenama novih tehnika u graditeljstvu, jačanju trgovine, promjenama u načinu privređivanja, ali i doseljavanju većeg broja stanovnika iz ostalih dijelova tadašnjeg Rimskog Carstva. Sastavni dio navedenih promjena bio je prostor južne Liburnije, najurbaniziranije regije na području istočne...
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Vesna Pascuttini-Juraga
Disertacija sadrži pregled svih dosad poznatih spoznaja, tvrdnji i zaključaka, vezanih uz proučavanje figuralne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske, a nastala je na temelju ranijih istraživanja koja se provode od sredine XIX. stoljeća do danas te novih spoznaja temeljenih na istraživanjima koja je autorica rada provela tijekom posljednjih nekoliko godina istražujući i izučavajući očuvanu figuralnu kamenu plastiku na području sjeverozapadne Hrvatske. Sva građa...
Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama
Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama
Tome Marelić
Cilj istraživanja je utvrđivanje točnosti prikaza Jadranskog mora na odabranim portulanskim kartama kvantitativno–analitičkim putem te utvrđivanje upotrjebljivosti portulanskih karata u navigacijske svrhe. Rukopis je podijeljen na dvije glavne tematske cjeline. U prvoj tematskoj cjelini, kartometrijski je određena kartografske projekcija koja je geometrijski najsličnija prikazu Jadranskog mora na portulanskim kartama. Potom je, u odnosu na tu projekciju, utvrđen kronološki tijek...
Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima
Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima
Tanja Kocković-Zaborski
Predmet ovog rada je promjena konteksta određenih namirnica odnosno jela, točnije - tartufa, pršuta i supe nakon što su postali dijelom jelovnika istarskih agroturizama. Praćenjem promjena koje prolaze tartufi, pršut i supa od svakodnevnog obroka do važnog mjesta na turističkom jelovniku analizira se proces komodifikacije nostalgije u okviru odnosa prehrane i pamćenja. Kombinacijom simboličke perspektive i teorije sjećanja koju je predložio David Sutton promatra seproces promjene...
Turizam u Opatiji između dva svjetska rata
Turizam u Opatiji između dva svjetska rata
Jelena Barić
U doktorskom radu analizira se turistička djelatnost Opatije tijekom međuratnog razdoblja i pod talijanskom upravom te utjecaj fašističke politike na njezin razvoj. Istraživanje je provedeno na temelju kritičke analize arhivskoga gradiva fondova u Državnom arhivu u Rijeci, Muzeju turizma u Opatiji, onovremenih tiskovina i novije literature koja se dotiče navedene problematike. Po završetku Prvog svjetskog rata pokreću se pregovori oko stvaranja novih državnih granica. Stoljetno...
Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja
Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja
Martina Vukašina
U ovom doktorskom radu analizira se utjecaj instrumenata kohezijske politike na regionalni razvoj novih zemalja članica Europske unije. Istraživanje se sastojalo od teorijske i empirijske analize. Teorijski dio rada obuhvaća analizu apsorpcije i mogućnosti novih zemalja članica u korištenju financijskih instrumenata kohezijske politike. Analizirajući apsorpciju sredstava iz instrumenata kohezijske politike, nove zemlje članice (EU-13) sporije apsorbiraju sredstva u odnosu na...
Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Snježana Dimzov
Promjene u informacijskom okruženju utjecale su na informacijsko ponašanje studenata i način na koji oni traže, pronalaze i koriste informacijske izvore za učenje. Preferencije novih generacija studenata prema e-izvorima i novim tehnologijama utječu na način njihovog čitanja i učenja. Što se, s obzirom na promjene u informacijskom okruženju događa s čitanjem tiskanih izvora koji su još uvijek bitni, posebice za humanističke znanosti? U fokusu ovog istraživanja bit će način...
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Mirisa Katić
Tema ovoga rada je uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje i interpretacija djelatnosti žena u kulturnopovijesnom kontekstu prema predviđenim istraživačkim polazištima. Temeljno polazište su izvori o sudjelovanju žena u kulturnim aktivnostima u prošlosti, što se u 19. stoljeću mijenjalo u skladu s društvenim i političkim promjenama, a istraživačka pitanja povezana su s uočavanjem ograničenja...
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Ivan Ferenčak
Ante Topić Mimara najpoznatiji je kao kolekcionar koji je tijekom života sakupio bogatu zbirku umjetnina. Osamdeset i četiri umjetnine iz njegove zbirke nalaze se u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, a u Galeriju su prispjele donacijom koja je realizirana između 1968. i 1974. godine. Topićeva donacija Strossmayerovoj galeriji disertacijom je cjelovito istražena i revalorizirana u kontekstu zbirnoga fonda Galerije kojemu danas pripada te u kontekstu njemačkoga tržišta...
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Nermin Salkić
U radu se analiziraju Nietzscheovi pojmovi umjetnosti i afirmacije života, te njihov međusobni odnos. Kompozicija rada prati uobičajenu podjelu Nietzscheove filozofije na rani, srednji i zreli period. Tijekom rane etape svoga filozofskog promišljanja Nietzsche je etablirao metafizički koncept umjetnosti kao rješenje za prevladavanje pesimizma kao najvećeg problema života. Pri tome Nietzsche središnju ulogu pripisuje staroj grčkoj tragediji, kao jedinstvu suprotstavljenih principa...
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Alica Kolarić
Although the topic of adolescent information behavior in the context of dealing with everyday life concerns and challenges has gotten some of the research attention, the adolescent information behavior as a part of the decision making process is still a relatively under-examined area in the library and information science field, both in the international context and in Croatia. Adolescence is a sensitive period of leaving the age of childhood, and gradually taking over the responsibility for...
Upravljanje mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske
Upravljanje mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske
Ana Markuz
Izazovi današnjeg vremena energetiku vežu uz sve segmente života, a poglavito je od izuzetne važnosti za pitanja vezana uz održiv rast i razvoj gospodarstva Europske unije. U ovom je istraživanju istaknuto značenje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u kontekstu razvoja hrvatskog gospodarstva. Da bi se ispunili strateški ciljevi Europske unije, čija je Republika Hrvatska članica, ne samo u pogledu klimatske neutralnosti, već i u pogledu digitalizacije,...

Pages