Pages

Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tonći Lazibat
Dragutin Tadijanović je, u svom dugogodišnjem životu i stvaralaštvu napisao enorman broj pjesama. Iako su mu brojni kritičari pripisivali gotovo mitsku povezanost s Rastušjem, a samim time nepravedno ga svrstali u ruralne pjesnike, hipoteza je naše doktorske disertacije kako je on prvenstveno i zamjetno urbani pjesnik. Pišući detaljne podatke ispod velike većine svojih pjesama, često zapisuje i grad u kojemu su nastale, stoga grad postaje važnim urbanim motivom – bilo da se...
Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu
Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu
Marijana Miočić
Prijelaz djeteta iz predškolske ustanove u osnovnu školu jedan je od najznačajnijih događaja u djetetovu životu, ali i životu njegovih roditelja. Dolaskom u novu odgojno-obrazovnu sredinu dijete se treba prilagoditi očekivanjima okoline, stupiti u interakciju s novim prijateljima iz razreda i škole, s učiteljima i ostalim odraslima iz šire okoline. Navedene promjene, prilagodba novoj okolini kao i kvaliteta interakcije koju dijete ostvari, mogu utjecati na njegovo ...
Terorizam kao forma društvenog pokreta
Terorizam kao forma društvenog pokreta
Ivan Burazin
Cilj ovog rada je utvrditi mogućnost primjene teorija društvenih pokreta na slučajeve terorizma kao i potencijale sinteze teorija realizma i konstruktivizma kao analitičkog okvira za razmatranje terorizma. U prvom dijelu rada autor je nastojao što jasnije definirati svaki od teorijskih pristupa u svrhu postizanja što veće analitičke preciznosti. Nastavno na teorijske analize i formulacije analitičkog okvira, autor je proveo sadržajnu analizu postojećih definicija terorizma i...
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
Tamara Štefanac
This thesis examines the perspectives of museum curators on the nature and description of archival material held in Croatian museums. The research emanated out of personal speculation that the arrangement and description of archival and other documentary material found in museum settings are dependent on how curators determine what constitutes archival material, what constitutes a museum object or museum documentation, and what might potentially be both. Arguing also that the path to any...
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
Ardian Kastrati
Many research studies for civil society development see enormous potential for the use of public discourse by civil society as a means to help transitional nations get important issues onto the public agenda. For transitional countries, it is essential to have an active, effective and responsive civil society. There are great challenges to post-conflict countries, and for Kosovo as a new emerging independent state, many years of political uncertainty have contributed to these challenges. The...
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Ivana Lozo
Doktorska disertacija na temu Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju bavi se dvama elementima koji su naoko neovisni jedan od drugog, no koja su u oglašivačkom kontekstu neodvojivi: tipografijom korištenom kod reklama u tisku te imenima onog što zajedničkim terminom nazivamo turističkim proizvodom. Tipografiju je moguće smatrati semiotičkim resursom sa vlastitim značenjskim potencijalom. Ona svakako utječe na interpretaciju i recepciju tekstova na koje je...
Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje Rijeke u razdoblju  socijalizma
Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje Rijeke u razdoblju socijalizma
Lidija Butković Mićin
Doktorskim radom obrađena je i kritički vrednovana primjena tipologije stambenog tornja unutar stambene izgradnje Rijeke nakon Drugoga svjetskoga rata. U uvodnom dijelu dana je definicija i povijesni razvoj tipologije u 20. stoljeću na svjetskim primjerima, potom pregled korištenih stambenih modela u Rijeci i Sušaku od 1800. do 1945. godine, s naglaskom na visinski rast gradova, a središnji dio rada prezentirao je poslijeratni razvoj po fazama zakonodavno-financijskih okvira...
Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti
Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti
Josipa Bubaš
Rad predstavlja pokušaj sistematizacije praktično-izvedbenog i izvedbeno-teorijskog istraživanja pokreta koji se odvijao tijekom desetak godina kroz različite radionice, izvedbe, razgovore i iščitavanje literature. Unatoč činjenici da je izvedbenost u širem smislu riječi termin koji se upotrebljava u mnogim segmentima ljudskog djelovanja, autorica se u radu usredotočila na proučavanje tjelesnosti kao osnove bivanja u svijetu i kreiranja stvarnosti s fenomenološkog i izvedbenog...
Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije
Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije
Marina Jurjević
Uspostavom rimske vlasti na području istočne jadranske obale dolazi do značajnih promjena u načinu života lokalnog stanovništva koje se ogleda u ubrzanoj urbanizaciji naselja, primjenama novih tehnika u graditeljstvu, jačanju trgovine, promjenama u načinu privređivanja, ali i doseljavanju većeg broja stanovnika iz ostalih dijelova tadašnjeg Rimskog Carstva. Sastavni dio navedenih promjena bio je prostor južne Liburnije, najurbaniziranije regije na području istočne...
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Vesna Pascuttini-Juraga
Disertacija sadrži pregled svih dosad poznatih spoznaja, tvrdnji i zaključaka, vezanih uz proučavanje figuralne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske, a nastala je na temelju ranijih istraživanja koja se provode od sredine XIX. stoljeća do danas te novih spoznaja temeljenih na istraživanjima koja je autorica rada provela tijekom posljednjih nekoliko godina istražujući i izučavajući očuvanu figuralnu kamenu plastiku na području sjeverozapadne Hrvatske. Sva građa...
Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama
Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama
Tome Marelić
Cilj istraživanja je utvrđivanje točnosti prikaza Jadranskog mora na odabranim portulanskim kartama kvantitativno–analitičkim putem te utvrđivanje upotrjebljivosti portulanskih karata u navigacijske svrhe. Rukopis je podijeljen na dvije glavne tematske cjeline. U prvoj tematskoj cjelini, kartometrijski je određena kartografske projekcija koja je geometrijski najsličnija prikazu Jadranskog mora na portulanskim kartama. Potom je, u odnosu na tu projekciju, utvrđen kronološki tijek...
Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima
Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima
Tanja Kocković-Zaborski
Predmet ovog rada je promjena konteksta određenih namirnica odnosno jela, točnije - tartufa, pršuta i supe nakon što su postali dijelom jelovnika istarskih agroturizama. Praćenjem promjena koje prolaze tartufi, pršut i supa od svakodnevnog obroka do važnog mjesta na turističkom jelovniku analizira se proces komodifikacije nostalgije u okviru odnosa prehrane i pamćenja. Kombinacijom simboličke perspektive i teorije sjećanja koju je predložio David Sutton promatra seproces promjene...

Pages