Pages

Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike
Vlado Zrnić
Rad se zasniva na tezi koja se odnosi na istraživanje metonimije u strukturi i logici slike kao bitnog i zajedničkog čimbenika u relaciji slikarstva i pokretne slike (filma, umjetničkog videa i dr.) U postavljanju relacije slikarstva i pokretne slike, okosnicu njihovog konceptualnog i značenjskog sadržaja čini medij slike prema dvojnom modelu: odnos slike i svijeta te odnos slike i naše mentalne referencije. Metaforička analogija pesrpektive slike i naše izravne percepcije temelji...
Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama
Vinko Bakija
Ovaj doktorski rad ima za tezu objasniti, analizirati i opravdati osnovne značajke lokalnog razvoja turizma kao paradigme cjelokupnog lokalnog, regionalnog i globalnog razvoja u prostorno-vremenskom okviru početka dvadeset i prvog stoljeća te ujedno okviru karakteriziranom globalizacijom. Analizirajući model vrednovanja održivosti lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma, autor će pokušati dokazati opravdanost turističkog razvoja u osiguranju pozitivnih socioekonomskih...
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća
Jelena Putica Džajić
Na preobrazbu ruralnih područja najveći su utjecaj imali prirodno-geografski i socioekonomski čimbenici. Do sredine 20. stoljeća Županija Zapadnohercegovačka bila je izrazito poljoprivredna, usmjerena na poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Pojava industrije i urbanizacije u potpunosti je izmijenila strukturu ruralnih područja županije, koju je danas nemoguće jednoznačno definirati. S obzirom na korištenje različitih parametara definiranja ruralnih prostora, posebna...
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture
Emilia Musap
The dissertation analyzes the interrelation among places and monstrous selves in popular culture narratives. It is divided into four distinct chapters dealing with specific spatial concepts – the first chapter focuses on the concept of the city, the second on the concept of the house, the third on the concept of the body, observed as a spatial construct, and the fourth on the concept of non-place. Even though the four chapters construe different theoretical frameworks through which to...
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Sanja Horvatinčić
Istraživanje spomenika iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj autorica je provela primjenom dvaju metodoloških pristupa koji se zasnivaju na pretpostavci o nužnosti uvida u cjelinu građe – što je omogućeno formiranjem korpusa s ukupno 1737 kataloških jedinica okupljenih u operativnoj bazi podataka – kao i o potrebi poznavanja društveno-povijesnog konteksta nastanka spomenika, temeljem čega je razrađen model dinamičkog polja produkcije spomeničke plastike, nastale u promatranom...
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Vladimir Šadek
Nakon kratkog travanjskog rata 1941. godine Kraljevina Jugoslavija prestala je postojati, te nastaje Nezavisna Država Hrvatska kojoj na čelo dolaze ustaše na čelu s Antom Pavelićem. Pripadnici ustaške organizacije vratili su se iz Italije, a među njima i Podravci Martin Nemec i Mijo Bzik. Bzik je kao blizak Pavelićev suradnik bio više vezan uz rad na državnoj razini, no Nemec je tad postao povjerenik za grad i kotar Koprivnicu. Na području Đurđevca ovu ulogu je dobio Vladimir...
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Ivana Petešić Šušak
U radu Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike obrađuju se tekstološki, grafijski, jezični i simbolički elementi glagoljskog fragmenta iz 15. stoljeća koji je dio Berčićeve zbirke. Fragment sadržajno donosi opis podjele sedam sakramenata, ali i druge savjete namijenjene svećenicima. Nakon kodikološkog opisa, nastanak teksta se prema grafijskim elementima smješta u 15. stoljeće i područje Dugog otoka, a nakon toga daje se pregled ostalih glagoljskih tekstova koji,...
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Ninoslav Gregurić-Bajza
Brojne promjene u različitim područjima, a posebice u ekonomiji zadnjih desetljeća, u izravnoj su povezanosti s procesom globalizacije. Uslijed tih promjena, poduzeća su prisiljena internacionalizirati svoje aktivnosti jer oslanjanjem samo na domaće tržište dolazi u pitanje i puki opstanak. U uvjetima globalizacije poslovanja, kada je poslovno okruženje definirano razlikama koje donose granice nacionalnih država, uloga je strateškog menadžmenta oblikovati koherentnu,...
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Josip Kereta
Ova doktorska disertacija teorijski je i praktični doprinos razumijevanju sustava ranog upozorenja na strateške rizike u poduzećima koja posluju na međunarodnim tržištima, koji treba ukazivati na prijetnje i na prilike. Problem u ovoj disertaciji je uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovanju, a predmet istraživanja je doprinos sustava ranog upozorenja kao dijela efikasnog sustava upravljanja rizicima povećanju uspješnosti poslovanja hrvatskih...
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Nikolina Gunjević Kosanović
Tema ove doktorske disertacije jesu talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata, čija je pisana produkcija analizirana uvažavajući teoretski okvir proučavanja fenomena egzila u književnosti. Kao relevantni čimbenici u formiranju ove produkcije navedene su i povijesne, kulturne, sociološke i ostale prilike koje su dovele do egzodusa talijanskog stanovništva iz Zadra. Disertaciju čini više dijelova, pri čemu se opsegom i važnošću ističu njezina tri...
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Mirko Đinđić
U ovom se doktorskom radu analizira i istražuje djelovanje talijanskih zastupnika u Dalmatinskom saboru (Dieta Provinciale Dalmata) te se podrobnije iznose njihova zastupnička aktivnost u tom najvišem predstavničkom i autonomnom tijelu Kraljevine Dalmacije. Doduše, autonomija Pokrajinskog sabora a to znači i autonomija Kraljevine Dalmacije, bila je dosta ograničena. Parlamentarna djelatnost talijanskih zastupnika sastavni je dio njihove političke borbe u Pokrajinskom saboru od 1883....
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tonći Lazibat
Dragutin Tadijanović je, u svom dugogodišnjem životu i stvaralaštvu napisao enorman broj pjesama. Iako su mu brojni kritičari pripisivali gotovo mitsku povezanost s Rastušjem, a samim time nepravedno ga svrstali u ruralne pjesnike, hipoteza je naše doktorske disertacije kako je on prvenstveno i zamjetno urbani pjesnik. Pišući detaljne podatke ispod velike većine svojih pjesama, često zapisuje i grad u kojemu su nastale, stoga grad postaje važnim urbanim motivom – bilo da se...

Pages