Pages

Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.)
Vladimir Šadek
Nakon kratkog travanjskog rata 1941. godine Kraljevina Jugoslavija prestala je postojati, te nastaje Nezavisna Država Hrvatska kojoj na čelo dolaze ustaše na čelu s Antom Pavelićem. Pripadnici ustaške organizacije vratili su se iz Italije, a među njima i Podravci Martin Nemec i Mijo Bzik. Bzik je kao blizak Pavelićev suradnik bio više vezan uz rad na državnoj razini, no Nemec je tad postao povjerenik za grad i kotar Koprivnicu. Na području Đurđevca ovu ulogu je dobio Vladimir...
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Srednjovjekovni dugootočki "Priručnik za svećenike"
Ivana Petešić Šušak
U radu Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike obrađuju se tekstološki, grafijski, jezični i simbolički elementi glagoljskog fragmenta iz 15. stoljeća koji je dio Berčićeve zbirke. Fragment sadržajno donosi opis podjele sedam sakramenata, ali i druge savjete namijenjene svećenicima. Nakon kodikološkog opisa, nastanak teksta se prema grafijskim elementima smješta u 15. stoljeće i područje Dugog otoka, a nakon toga daje se pregled ostalih glagoljskih tekstova koji,...
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja
Ninoslav Gregurić-Bajza
Brojne promjene u različitim područjima, a posebice u ekonomiji zadnjih desetljeća, u izravnoj su povezanosti s procesom globalizacije. Uslijed tih promjena, poduzeća su prisiljena internacionalizirati svoje aktivnosti jer oslanjanjem samo na domaće tržište dolazi u pitanje i puki opstanak. U uvjetima globalizacije poslovanja, kada je poslovno okruženje definirano razlikama koje donose granice nacionalnih država, uloga je strateškog menadžmenta oblikovati koherentnu,...
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju
Josip Kereta
Ova doktorska disertacija teorijski je i praktični doprinos razumijevanju sustava ranog upozorenja na strateške rizike u poduzećima koja posluju na međunarodnim tržištima, koji treba ukazivati na prijetnje i na prilike. Problem u ovoj disertaciji je uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovanju, a predmet istraživanja je doprinos sustava ranog upozorenja kao dijela efikasnog sustava upravljanja rizicima povećanju uspješnosti poslovanja hrvatskih...
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata
Nikolina Gunjević Kosanović
Tema ove doktorske disertacije jesu talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata, čija je pisana produkcija analizirana uvažavajući teoretski okvir proučavanja fenomena egzila u književnosti. Kao relevantni čimbenici u formiranju ove produkcije navedene su i povijesne, kulturne, sociološke i ostale prilike koje su dovele do egzodusa talijanskog stanovništva iz Zadra. Disertaciju čini više dijelova, pri čemu se opsegom i važnošću ističu njezina tri...
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
Mirko Đinđić
U ovom se doktorskom radu analizira i istražuje djelovanje talijanskih zastupnika u Dalmatinskom saboru (Dieta Provinciale Dalmata) te se podrobnije iznose njihova zastupnička aktivnost u tom najvišem predstavničkom i autonomnom tijelu Kraljevine Dalmacije. Doduše, autonomija Pokrajinskog sabora a to znači i autonomija Kraljevine Dalmacije, bila je dosta ograničena. Parlamentarna djelatnost talijanskih zastupnika sastavni je dio njihove političke borbe u Pokrajinskom saboru od 1883....
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića
Tonći Lazibat
Dragutin Tadijanović je, u svom dugogodišnjem životu i stvaralaštvu napisao enorman broj pjesama. Iako su mu brojni kritičari pripisivali gotovo mitsku povezanost s Rastušjem, a samim time nepravedno ga svrstali u ruralne pjesnike, hipoteza je naše doktorske disertacije kako je on prvenstveno i zamjetno urbani pjesnik. Pišući detaljne podatke ispod velike većine svojih pjesama, često zapisuje i grad u kojemu su nastale, stoga grad postaje važnim urbanim motivom – bilo da se...
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums
Tamara Štefanac
This thesis examines the perspectives of museum curators on the nature and description of archival material held in Croatian museums. The research emanated out of personal speculation that the arrangement and description of archival and other documentary material found in museum settings are dependent on how curators determine what constitutes archival material, what constitutes a museum object or museum documentation, and what might potentially be both. Arguing also that the path to any...
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
The role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo
Ardian Kastrati
Many research studies for civil society development see enormous potential for the use of public discourse by civil society as a means to help transitional nations get important issues onto the public agenda. For transitional countries, it is essential to have an active, effective and responsive civil society. There are great challenges to post-conflict countries, and for Kosovo as a new emerging independent state, many years of political uncertainty have contributed to these challenges. The...
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju
Ivana Lozo
Doktorska disertacija na temu Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju bavi se dvama elementima koji su naoko neovisni jedan od drugog, no koja su u oglašivačkom kontekstu neodvojivi: tipografijom korištenom kod reklama u tisku te imenima onog što zajedničkim terminom nazivamo turističkim proizvodom. Tipografiju je moguće smatrati semiotičkim resursom sa vlastitim značenjskim potencijalom. Ona svakako utječe na interpretaciju i recepciju tekstova na koje je...
Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti
Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti
Josipa Bubaš
Rad predstavlja pokušaj sistematizacije praktično-izvedbenog i izvedbeno-teorijskog istraživanja pokreta koji se odvijao tijekom desetak godina kroz različite radionice, izvedbe, razgovore i iščitavanje literature. Unatoč činjenici da je izvedbenost u širem smislu riječi termin koji se upotrebljava u mnogim segmentima ljudskog djelovanja, autorica se u radu usredotočila na proučavanje tjelesnosti kao osnove bivanja u svijetu i kreiranja stvarnosti s fenomenološkog i izvedbenog...
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske
Vesna Pascuttini-Juraga
Disertacija sadrži pregled svih dosad poznatih spoznaja, tvrdnji i zaključaka, vezanih uz proučavanje figuralne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske, a nastala je na temelju ranijih istraživanja koja se provode od sredine XIX. stoljeća do danas te novih spoznaja temeljenih na istraživanjima koja je autorica rada provela tijekom posljednjih nekoliko godina istražujući i izučavajući očuvanu figuralnu kamenu plastiku na području sjeverozapadne Hrvatske. Sva građa...

Pages