Pages

Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti
Snježana Dimzov
Promjene u informacijskom okruženju utjecale su na informacijsko ponašanje studenata i način na koji oni traže, pronalaze i koriste informacijske izvore za učenje. Preferencije novih generacija studenata prema e-izvorima i novim tehnologijama utječu na način njihovog čitanja i učenja. Što se, s obzirom na promjene u informacijskom okruženju događa s čitanjem tiskanih izvora koji su još uvijek bitni, posebice za humanističke znanosti? U fokusu ovog istraživanja bit će način...
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Mirisa Katić
Tema ovoga rada je uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje i interpretacija djelatnosti žena u kulturnopovijesnom kontekstu prema predviđenim istraživačkim polazištima. Temeljno polazište su izvori o sudjelovanju žena u kulturnim aktivnostima u prošlosti, što se u 19. stoljeću mijenjalo u skladu s društvenim i političkim promjenama, a istraživačka pitanja povezana su s uočavanjem ograničenja...
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji
Ivan Ferenčak
Ante Topić Mimara najpoznatiji je kao kolekcionar koji je tijekom života sakupio bogatu zbirku umjetnina. Osamdeset i četiri umjetnine iz njegove zbirke nalaze se u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, a u Galeriju su prispjele donacijom koja je realizirana između 1968. i 1974. godine. Topićeva donacija Strossmayerovoj galeriji disertacijom je cjelovito istražena i revalorizirana u kontekstu zbirnoga fonda Galerije kojemu danas pripada te u kontekstu njemačkoga tržišta...
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji
Nermin Salkić
U radu se analiziraju Nietzscheovi pojmovi umjetnosti i afirmacije života, te njihov međusobni odnos. Kompozicija rada prati uobičajenu podjelu Nietzscheove filozofije na rani, srednji i zreli period. Tijekom rane etape svoga filozofskog promišljanja Nietzsche je etablirao metafizički koncept umjetnosti kao rješenje za prevladavanje pesimizma kao najvećeg problema života. Pri tome Nietzsche središnju ulogu pripisuje staroj grčkoj tragediji, kao jedinstvu suprotstavljenih principa...
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process
Alica Kolarić
Although the topic of adolescent information behavior in the context of dealing with everyday life concerns and challenges has gotten some of the research attention, the adolescent information behavior as a part of the decision making process is still a relatively under-examined area in the library and information science field, both in the international context and in Croatia. Adolescence is a sensitive period of leaving the age of childhood, and gradually taking over the responsibility for...
Upravljanje urbanim područjima
Upravljanje urbanim područjima
Ivana Keser
Opći cilj istraživanja prikazanog u ovom radu jest teorijsko i empirijsko razmatranje različitih modela urbanog upravljanja na primjeru urbano-okolišnog sektora Grada Zagreba, pri čemu se posebna pažnja daje mogućnostima i preprekama za integrirano urbano upravljanje, s fokusom na koordinaciju i participaciju. Tema je razrađivana kroz različite teorijske pristupe s namjerom holističkog obuhvata područja istraživanja. Tipologija urbanog upravljanja koju su razvili DiGaetano i...
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja
Duško Marušić
Posljednjih nekoliko desetljeća javlja se potreba za organizacijom društvenog života i gospodarskih aktivnosti zbog očuvanja okoliša i svih prirodnih sastavnica. Iako su se počele provoditi određene mjere koje idu u cilju smanjenja ljudskog opterećenja na prirodne sastavnice okoliša to ipak nije dovoljno. Na području Republike Hrvatske jedno od najznačajnijih područja pritiska jest usko srednjodalmatinsko priobalje koje je područje druge najveće konurbacije u Hrvatskoj, koja se...
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava
Maja Jadrešin
U ovom radu željeli smo proučiti dosadašnju praksu i predložiti razvoj adekvatne strategije za upravljanje etičkim pitanjima u svezi autorskih prava u visokoškolskom izdavaštvu. Razvijene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) utječu na dosadašnju praksu širenja i daljnjeg korištenja rezultata istraživanja u budućim znanstvenim istraživanjima i nastavi unutar akademske zajednice. Cilj visokoškolskih ustanova je proširiti znanje i učiniti ga dostupnim široj zajednici...
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija
Fran Domazetović
Erozija tla predstavlja primarni uzrok degradacije tla na globalnoj razini, koji je izravno odgovaran za dugoročno smanjivanje poljoprivredne produktivnosti i značajne financijske gubitke. Velika prostorna rasprostranjenost i raznolikost erozijskih oblika, prisutnost surovih klimatskih predisponirajućih čimbenika te specifični ogoljeni krški krajolik čine otok Pag idealnim prostorom za sustavno proučavanje pojavnosti i intenziteta procesa erozije tla. Osnovni cilj ove doktorske...
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u  europskom kontekstu
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu
Magdalena Getaldić
Prikazom povijesti sakupljanja sadrenih odljeva u radu se naglašava bogata tradicija velikih europskih zbirki različitih institucija i muzeja u prikupljanju sadrenih odljeva skulpture iz razdoblja antike i srednjeg vijeka. Povratak interesa i znanstvene pozornosti za sadrene odljeve krajem 20. i početkom 21. stoljeća, svjedoče o intenzivnom istraživanju njihove povijesti i vrijednosti. Na nizu recentno novopostavljenih zbirki i pojačanom interesu za njima, gdje se odljevi...
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Mate Juric
Tema ove doktorske disertacije su procesi čitanja u tiskanom i digitalnom okruženju. Uslijed povećane dostupnosti uređaja koji omogućuju čitanje s ekrana postavlja se pitanje javljaju li se promjene u razinama pamćenja i razumijevanja te u subjektivnim iskustvima pri čitanju. Teorijski okvir obuhvaća opće pristupe proučavanju čitanja, kao i pristupe koji uzimaju u obzir specifičnosti čitanja u digitalnom okruženju. Wilsonova teorija informacijskog ponašanja korištena je kao...

Pages