master's thesis
The Role and Importance of Internal Audit in Order to Increase the Efficiency of the Banking Sector

Ivan Ivković (2017)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleUloga i značaj interne revizije u cilju povećanja efikasnosti bankarskog sektora
AuthorIvan Ivković
Mentor(s)Berislav Bolfek (thesis advisor)
Abstract
Svrha ovog rada je istražiti stanje interne revizije u bankama i ukazati na mogućnost njezine učinkovitije provedbe. U radu će biti objašnjena uloga koju ima interna revizija u bankama te koji su njezini zadaci koji će doprinijeti uspješnijem poslovanju banke. Objašnjeni su pojmovi vezani za internu reviziju, definirana je revizija, vrste revizija te međunarodni revizijski standardi. Prikazani su rezultati istraživanja interne revizije u bankama Republike Hrvatske. Pokazalo se da su hrvatske banke udovoljile zakonskim obvezama te organizirale odjele interne revizije, a iskazani su i neki nedostaci koje će biti objašnjeni u poglavlju rezultati istraživanja. Može se zaključiti da će interna revizija dati onoliki doprinos u postizanju ciljeva banke, koliko im Uprava banke omogući široko djelovanje, materijalne resurse i pristup svim podacima u banci. Glavni zadatak interne revizije je ispitati rizike s kojima se banka suočava i provjeriti adekvatnost internih kontrola koji se obavljaju s ciljem zaštite od tih rizika.
Keywordsaudit internal audit international auditing standards supervision banking system risk
Parallel title (English)The Role and Importance of Internal Audit in Order to Increase the Efficiency of the Banking Sector
Committee MembersAnita Peša (committee chairperson)
Mladen Rajko (committee member)
Berislav Bolfek (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-20
Parallel abstract (English)
The purpose of this paper is to investigate the state of internal audit in banks and point to the possibility of it's effective implementation. This paper will explain the role played by internal audit in banks, and what are it's tasks that will contribute to successful management of the bank. It explains the concepts related to internal audit, definition of the audit, types of audits and international auditing standards. The results of the research of internal audit in the Croatian Banking are explained in this paper. It has showed that the Croatian Banks have complied with legal requirements and organized internal audit units, also there are some disadvantages presented, which will be explained in chapter research results. It can be concluded that the internal audit gave as a contribution to achieving the objectives of the bank, as their Management Board provide a wide effect, material resources and access to all data in the bank. The main task of internal audit is to examine the risks that the bank faces and check the adequacy of internal controls, which are carried out in order to protect against such risks.
Parallel keywords (Croatian)revizija interna revizija međunarodni revizijski standardi supervizija bankarski sustav rizik
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:114461
CommitterMarta Unković