undergraduate thesis
Opportunities for Using EU Funds to develop Tourism in Zadar County

Marta Glavić (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleMogućnost korištenja EU fondova u funkciji razvoja turizma Zadarske županije
AuthorMarta Glavić
Mentor(s)Ivica Zdrilić (thesis advisor)
Mladen Rajko (thesis advisor)
Abstract
Ulaskom u EU na Hrvatskom su se gospodarstvu otvorile mnoge pozitivne mogućnosti i prilike. Ulazak u Europsku uniju donio je novu razvojnu perspektivu, te mogućnost napretka. Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da se snažnije pokrenu unutarnje reforme koje su važne za dobrobit Republike Hrvatske. Kao članica Europske unije može se s vremenom očekivati jačanje izvoza domaćih proizvoda u EU. Hrvatski poljoprivrednici i poduzetnici primaju subvencije i koriste sredstva namijenjena ruralnom i gospodarskom razvoju, a vlastita nacionalna financijska sredstva usmjeravaju se na razvoj ugroženih i zaostalih područja. Većinu ovih i ostalih promjena Unija je, kao i dosad, spremna poticati te financirati iz svojih fondova. Ovaj rad bavit će se EU fondovima kao izvorima financiranja razvoja turizma na području županije, Zadarske. Također cilj je i prikazati značenje i mogućnosti EU fondova u sufinanciranju razvojnih turističkih projekata. Zadarska županija izuzetno je pogodno prostorno položena na srednjem dijelu Jadranske Hrvatske. Ukupna površina županije je 7486,91 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na prostoru Zadarske županije živjelo 170.017 stanovnika što je 4,0 % ukupnog broja stanovništva Hrvatske. Grad Zadar glavno je središte Zadarske županije, te predstavlja urbano, kulturno, gospodarsko i razvojno središte. Od presudne je važnosti da su budući strateški razvoj i investicije dobro u mjereni, a sve u cilju postizanja višeg standarda i višeg stupnja kvalitete života za sve građane grada Zadra, kao turističkog središta.
KeywordsThe European Union EU financial fundus tourism economic development and growth
Parallel title (English)Opportunities for Using EU Funds to develop Tourism in Zadar County
Committee MembersMladen Rajko (committee chairperson)
Ivica Zdrilić (committee member)
Jurica Bosna (committee member)
Aleksandra Krajnović (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Since entering The European Union, Croatian economy has been under the influence of many positive EU directives and guidelines. Entering The European Union has brought new development perspectives and the ability to progress. Croatia being a member of The European Union is an encouragement to start reforms that are of great importance, as well as the positive impulse for the well being of The Republic of Croatia. As a member of The European Union, a growth of Croatia's export of domestic products is expected. Croatian farmers and entrepreneurs are being given subventions and means meant for rural and economic growth, while own national financial means are being directed towards development of imperiled and underdeveloped areas. The European Union has shown good will to continue supporting these positive trends from their own funds. This paper will deal with the EU funds as a source of financing the development of tourism in the area of the Zadar county. The aim is also to present the meaning and the possibilities of the EU cofunding development projects in tourism. The Zadar county is exceptionally well situated in the very center of the Croatian part of the Adriatic Sea. The territory of the county covers 7486,91 km2, of which 3646,91 km2 is land. According to the 2011 population census database the population of the Zadar county is 170.017 which is the 4% of the total population of The Republic of Croatia. The city of Zadar is the seat of the county and its urban, historical, cultural, economic and commercial center. It is of great importance that the future strategic development and investments are well directed in the aim of achieving higher standard and better quality of life for all Zadar's residents, as Zadar has been the center of tourism in the area.
Parallel keywords (Croatian)Europska unija EU fondovi turizam gospodarski razvoj i rast
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:274364
CommitterMarta Unković