undergraduate thesis
Compliance of the Republic of Croatia's Macroeconomic Statistics with the European Statistical System

Marijana Lastavec (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleUsklađenost makroekonomske statistike Republike Hrvatske s europskim statističkim sustavom
AuthorMarijana Lastavec
Mentor(s)Josipa Perkov (thesis advisor)
Ivona Mikulandra Volić (thesis advisor)
Abstract
Makroekonomska statistika je statistika koja se bavi performansom, strukturom i ponašanjem nacionalnog gospodarstva u cjelini. U ovom radu istražuje se usklađenost modula makroekonomske statistike Republike Hrvatske s Europskim statistiĉkim sustavom analizom metodologija statistiĉkih istraživanja nositelja službene statistike pojedinog modula. Nositelji službene statistike u Republici Hrvatskoj su Državni zavod za statistiku, Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike na podruĉju Grada Zagreba i Hrvatska narodna banka. Zbog opširnosti statistiĉkih sustava, svaki modul prikazan je kroz svoje najznaĉajnije sastavnice, izvore i naĉine prikupljanja podataka koji se koriste za provedbu statistiĉkih istraživanja, te je dan zakljuĉak s kojom metodologijom je usklađen. Metodom sinteze u radu je utvrđeno da nisu svi moduli u potpunosti usklađeni s relevantnom i aktualnom metodologijom Europskog statistiĉkog sustava.
KeywordsEuropean Statistical System Croatian statistical system macroeconomic statistics statistical researches
Parallel title (English)Compliance of the Republic of Croatia's Macroeconomic Statistics with the European Statistical System
Committee MembersAleksandra Krajnović (committee chairperson)
Josipa Perkov (committee member)
Ivona Mikulandra Volić (committee member)
Jurica Bosna (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Mathematics and Statistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Macroeconomic statistics is part of statistics that deals with the performance, structure and behavior of the national economy as a whole. This paper investigates the compliance of modules of macroeconomic statistics of Croatia with European Statistical System through analysing methodology of statistical researches of each module. Competent authorities of the official statistics in Croatia are the Central Bureau of Statistics (cro. Državni zavod za statistiku), the Governing body of the city of Zagreb in charge of official statistics in the city of Zagreb (cro. Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike na području Grada Zagreba) and the Croatian National Bank (cro. Hrvatska narodna banka). Because of the prolixity of statistical systems, each module is shown through its most important components, sources and methods of collecting data to be used for the conducting statistical researches, with given conclusion about methodology that is harmonized with. Using the method of synthesis in this study, it’s established that not all modules are fully compliant with the relevant and current methodology of the European Statistical System.
Parallel keywords (Croatian)Europski statistiĉki sustav Hrvatski statistiĉki sustav makroekonomska statistika statistiĉka istraživanja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:951600
CommitterGorica Lovrić