undergraduate thesis
The hire clause in the standard forms of carriage of goods by sea

Darian Radman (2015)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Maritime Engineering
Metadata
TitleKlauzula „Hire“ u standardnim obrascima ugovora o prijevozu stvari morem
AuthorDarian Radman
Mentor(s)Dino Županović (thesis advisor)
Abstract
U ovom se radu analiziraju pravna pitanja u predmetu hire klauzule odnosno odredbe o vozarini. Radi se o važnoj stavci u reguliranju ugovornog odnosa prijevoza stvari morem pa se smatra potrebnim ukazati na njezin sadržaj i pravne probleme. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu rada iznose se teorijska objašnjenja pravnih problema u predmetu vozarine (hire) isključivo sa stajališta odredbi hrvatskog pravnog izvora pomorskog prava - Pomorskog zakonika. U ovom dijelu rada sistematiziraju se ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova, ističe se mjesto ugovora o prijevozu stvari morem unutar iste sistematizacije, iznosi se pojam, elementi i vrste ugovora o prijevozu stvari morem. Određuje se pojam vozarine, njezini elementi te ostala pravna pitanja plaćanja vozarine. U drugom dijelu rada posebno se osvrćemo na sadržaj odredbe o vozarini odnosno klauzule hire na primjeru standardnih obrazaca ugovora o prijevozu stvari morem. Ukazuje se na razloge obustave vozarine (off-hire) kao što je slučaj havarije, devijacije i sl. Utvrđivanje sadržaja klauzule hire prvenstveno se odnosi na standardne obrasce ugovora o prijevozu stvari morem kodnog naziva BALTIME i NYPE.
KeywordsHire clause time charter standard forms BALTIME & NYPE
Parallel title (English)The hire clause in the standard forms of carriage of goods by sea
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Maritime Engineering
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNaval Mechanical Engineering and Maritime Industry Technology
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. nav. mech.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-17
Parallel abstract (English)
This document analyzes the legal issues in the case of hire clause respectively regulations of hire. It is an important item in the regulation of the contractual relationship of transportation of goods by sea and it is considered necessary to point out its contents and legal problems. The work is divided into two parts. The first part outlines the theoretical explanations of legal issues in the case of freight (hire) exclusively from the standpoint of the provisions from the croatian legal sources of maritime law - the Maritime Code. This section of the work systematize the contracts of employment of ships, stands out the spot contract transporting goods by sea within the same systematization, amounts the term, elements and types of contracts transporting goods by sea. Determined the term of hire, it's elements, and other legal issues paying the hire. The second part specifically addresses the content of the provisions of freight respectively hire clause in the case of the standard forms of contracts transporting goods by sea. It points out the reasons for the suspension of hire (off-hire) as in the case of damage, deviations, etc. Determination of contents of clause hire primarily refers to the standard forms of carriage goods by sea, code-named BALTIME & NYPE.
Parallel keywords (Croatian)Klauzula hire (odredba o vozarini) brodarski ugovori na vrijeme standardni obrasci BALTIME i NYPE
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:428961
CommitterGorica Lovrić