master's thesis
Accusative in the modern dramatic text

Martina Hrkač (2017)
University of Zadar
Department of Croatian and Slavic Studies
Division of Croatian Language and Literature
Metadata
TitleAkuzativ u suvremenom dramskom tekstu
AuthorMartina Hrkač
Mentor(s)Marijana Bašić (thesis advisor)
Abstract
U ovome se radu proučavaju semantičke uloge, odnosno značenja akuzativa. Građu na kojoj se vrši istraživanje sačinjava suvremena hrvatska drama Hana i Hana, autorice Mire Perić Kraljik, nastala 2009. godine, a objavljena u zbirci drama Žene u dijelovima. Cjelokupna će raščlamba semantičkih uloga akuzativa biti načelno strukturirana prema podjelama u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta Josipa Silića i Ive Pranjkovića. U uvodnome se dijelu rada daje kratak osvrt na pojam padeža, na padežni sustav hrvatskoga jezika te na važnost uloga padeža koju spominju poznati jezični znalci i filolozi u svojim znanstvenim radovima. Nekoliko redaka posvećeno je i funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika odnosno sličnostima i razlikama među njima. Budući da građu ovoga istraživanja čini dramski tekst, posebna se pažnja posvećuje dramskome podstilu književnoumjetničkoga stila. U istraživačkome su dijelu rada određene vrste riječi s obzirom na njihovu promjenjivost i nepromjenjivost odnosno suznačnost i samoznačnost, određeni su padeži, prijedlozi uz akuzativ te je utvrđena zastupljenost semantičkih uloga akuzativa. Utvrđivanje značenja akuzativa unutar drame može poslužiti za daljnja istraživanja i proučavanja padežnih značenja, no u svrhu veće pouzdanosti rezultata u daljnja bi istraživanja trebalo uključiti veći broj suvremenih dramskih tekstova. Ipak, podatci koje donosi ovo istraživanje mogu poslužiti kao poticaj za daljnja istraživanja svima onima koji žele nešto više saznati o značenjima padeža koja imaju veliku ulogu ne samo pri proučavanju hrvatskoga jezika, nego i pri ovladavanju hrvatskim jezikom.
Keywordssemantic roles dramatic text cases accusative prepositions
Parallel title (English)Accusative in the modern dramatic text
Committee MembersAnte Periša (committee chairperson)
Mirela Šušić (committee member)
Marijana Bašić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Croatian and Slavic Studies
Division of Croatian Language and Literature
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature
Academic title abbreviationmag. philol. croat
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-07
Parallel abstract (English)
In this thesis, we are analyzing the semantic roles, more specifically, the meaning of accusative. The research material is composed of the modern Croatian drama „Hana i Hana“ (2009) from the author Mira Perić Kraljik, which was released in the drama anthology „Žene u dijelovima“. The complete breakdown of the semantic role of the accusative will be generally structured after the classifications in the „Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta“ (Croatian grammar for high schools and colleges) written by Josip Silić and Ivo Pranjković. In the introduction of the thesis, we are given a short recap of the cases, the Croatian case system and the important role of the cases which are mentioned by the known linguistic experts and scholars in their scientific research papers. A few lines are dedicated to the functional styles of the Croatian language as well, more specifically between the similarities and differences between them. This research material is composed of dramatic texts and as such a special attention is given to the dramatical subgenre of the literary and artistic genre. In the research part of this thesis, we have specific words regarding their variability and stability. More specifically lexical words and functional words are determined, the cases, prepositions with accusative and the representation of the accusatives semantic roles. The identification of the accusatives meaning within a drama can be used for further research and studies regarding the meaning of the cases, to ensure the high result reliability for further research a larger number of modern dramatic texts should be included. However, the data given by this research can be used as an incentive for new research to come for all those who want to learn something more about the meaning of the cases which have a large role, not only in the research of the Croatian language but also in mastering the Croatian language.
Parallel keywords (Croatian)semantičke uloge dramski tekst padeži akuzativ prijedlozi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:815974
CommitterKatarina Groš