master's thesis
Migration of the population of Dalmatia from 1860 to 1918

Dejan Seretinek (2017)
University of Zadar
Department of History
Metadata
TitleMigracije stanovništva Dalmacije od 1860. do 1918.
AuthorDejan Seretinek
Mentor(s)Ante Bralić (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad se bavi povijesnom analizom iseljavanja iz Kraljevine Dalmacije u razdoblju od 1860. do 1918. U tu povijesnu analizu spada proučavanje društvenih i gospodarskih prilika u tom razdoblju da bi se moglo što kvalitetnije utvrditi razlozi zbog kojih se u tom razdoblju iselilo više od 100 000 stanovnika u prekooceanske zemlje na Sjevernoj Americi, Južnoj Americi te u Australiju, Novi Zeland i Jug Afrike. Točan broj iseljenika nije moguće utvrditi jer podatci iz literature poprilično variraju između ostalog što nije postojala emigracijska politika unutar Austro - Ugarske administracije koja je vodila točnu evidenciju o broju iseljenih. Sa druge strane brojni autori navode da se velik dio ljudi iz Dalmacije iseljavao ilegalno. Dosta diplomskog rada je posvećeno gospodarstvu Dalmacije te vinskoj klauzuli, propašću brodogradnje i filokseri koji su obilježili početak devedesetih godina devetnaestog stoljeća. Upravo vinsku klauzulu brojni autori smatraju presudnim faktorom koji je uvjetovao da brojno stanovništvo Dalmacije nastoji zadovoljiti svoje egzistencijalne potrebe u potrazi za poslom u prekooceanske zemlje. U radu je dosta zastupljena problematika same politike Austro - Ugarske prema Kraljevini Dalmaciji u tom razdoblju. Rad sadrži dosta demografskih podataka da bi se bolje argumentirala masovnost iseljavanja kao društvenog fenomena koji nije samo zahvatio područja današnje Hrvatske u tom razdoblju već i čitave Europe i naziva se u historiografiji Velike migracije (1820. - 1930.).
Keywordsmigrations Kingdom of Dalmatia wine clause Austria - Hungary Croatians in foreign countries
Parallel title (English)Migration of the population of Dalmatia from 1860 to 1918
Committee MembersZlatko Begonja (committee chairperson)
Ante Bralić (committee member)
Sanda Uglešić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of History
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationmag. hist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-06
Parallel abstract (English)
Diploma thesis deals with the historical analysis of emigration from the Kingdom of Dalmatia in the period from 1860 to 1918. In that historical analysis is research of social and economic conditions at that time that could be the best possible to determine the reasons why in this period moved more than 100 000 residents in overseas countries to North America, South America and in Australia, New Zealand and South Africa. The exact number of emigrants cannot be determined because the data in the literature vary widely among other things that there was no emigration policy within the Austro - Hungarian administration that led to an accurate record of the number of emigrants. On the other hand, numerous authors suggest that a large part of the people from Dalmatia deported illegally. Enough of thesis is devoted to the economy of Dalmatia and wine clause, the collapse of the shipbuilding and phylloxera, which marked the beginning of the nineties of the nineteenth century. Just wine clause numerous authors consider crucial factor that has caused the large population that Dalmatia is trying to meet their basic needs in looking for work in overseas countries. In this thesis one of the most important topics is the policy of Austro - Hungarian Kingdom towards migrations from Kingdom of Dalmatia in certain period all towards the beginning of the First World War. Through the War migration was officially banned. The work contains a lot of demographic data to better argued mass emigration as a social phenomenon that is not only affecting the area of today's Croatian during this period, but also throughout Europe and called in the historiography the period of Great Migrations (1820-1930).
Parallel keywords (Croatian)iseljavanje Kraljevina Dalmacija vinska klauzula Austro - Ugarska Hrvati u inozemstvu
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:345774
CommitterMarta Unković