undergraduate thesis
The ship for refrigerated cargo

Anđela Uhoda (2016)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Nautical Studies
Metadata
TitleBrodovi za prijevoz hlađenog tereta
AuthorAnđela Uhoda
Mentor(s)Dino Županović (thesis advisor)
Luka Grbić (thesis advisor)
Abstract
Brod za hlađeni teret ili brod hladnjača (engl. reefer, reefership, refrigeratedship) vrsta je specijaliziranoga teretnog broda, posebno izgrađenoga i opremljenog rashladnim sustavom i izoliranim skladištima. Prevoze lakopokvarljive terete, uglavnom: voće, meso, ribu, povrće, mliječne i druge prehrambene proizvode [1]. Navedeni proizvodi zahtijevaju prijevoz uz stroge uvjete smještaja, temperature, izmjene zraka, atmosferske vlažnosti te samoga trajanja transportne faze. Česti teret koji zadaje osobite brige su banane, za čiji su prijevoz osnovani posebni brodovi poznati kao bananonosci (engl. banana carrier). . Rashladni sustavi brodova hladnjača izvode se kao sustavi s izravnim hlađenjem ili kao sustavi neizravnim hlađenjem. Ventilacijom skladišta odvodi se toplina koja izvana u njega prodire, toplina koju odaje sami teret hladeći se na propisanu temperaturu, toplina koja nastaje metaboličnim procesima i toplina od ventilatora, grijača odmrzivača, rasvjetnih tijela, svježeg zraka koji ulazi u skladište, itd. Materijali koji se koriste za izgradnju rashladnih sustava moraju biti otporni na koroziju u rashlađivaču i kompresor ulja i na kombinaciju ta dva.Izolacijski materijal mora biti izdržljiv na radnim temperaturama i na promjenama temperature.
Keywordsbanana carrier cooling equipment insulation storage transport refrigerated cargo indirect cooling system
Parallel title (English)The ship for refrigerated cargo
Committee MembersLeonardo Marušić (committee chairperson)
Dino Županović (committee member)
Luka Grbić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Nautical Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNautical Studies and Maritime Industry Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. naut.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-11
Parallel abstract (English)
The ship for refrigerated cargo ship or refrigerator (Eng. Reefer, reefership, refrigeratedship) species has specialized cargo ship, specially constructed and equipped with a cooling system and isolated storage. Transporting lakopokvarljive cargo, mainly: fruit, meat, fish, vegetables, dairy and other food products [1]. These products require transport under strict conditions of housing, temperature, air exchange, atmospheric humidity and the very life of the transport phase. Frequent load that sets the particular concerns are bananas, for which they established a special transport ships known as bananonosci (Eng. Banana carrier). . Cooling systems refrigerator ships are carried out as systems with direct cooling or indirect cooling systems. Ventilated warehouse outlets heat that penetrates into it from the outside, the heat that gives itself the burden of cooling to the required temperature, heat generated by metabolic processes and heat from the fan, heater defroster, lighting, fresh air entering the warehouse, etc. Materials used for the construction of the cooling system must be resistant to corrosion in the cooler and compressor oils and the combination of this dva.Izolacijski material must be durable at the operating temperatures and temperature changes.
Parallel keywords (Croatian)bananonosci rashladni uređaji izolacija skladišta prijevoz hlađenog tereta indirektni rashladni sustav
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:059675
CommitterMarta Unković