master's thesis
Critical mimetism in the Croatian Dystopian Novels

Ana Šarić (2017)
University of Zadar
Department of Croatian and Slavic Studies
Division of Croatian Language and Literature
Metadata
TitleKritički mimetizam u hrvatskim distopijskim romanima
AuthorAna Šarić
Mentor(s)Miranda Levanat Peričić (thesis advisor)
Abstract
Kritičkom mimetizmu hrvatskih distopijskih romana u ovom se radu pristupa iz književnopovijesne i žanrovske perspektive, polazeći od analize poetičkih obilježja distopijskih romana. Na samom početku opisat će se distopijski romani te njihova pojavnost, prvo u svjetskoj, a zatim u hrvatskoj književnosti. Za bolje razumijevanje žanra distopije objasnit će se i poetika distopijskog romana te navesti najvažnija obilježja žanra. Pojam „kritički mimetizam“ preuzima se u značenju koje je odredio Krešimir Bagić koristeći ga prije svega kao obilježje stvarnosne proze u hrvatskoj književnosti devedesetih. U ovom radu pokušat će se istražiti prisutnost stilskih obilježja kritičkog mimetizma u distopijskoj prozi, koja se najčešće povezuje sa žanrom znanstvene fantastike, što se naizgled čini proturječnim budući da fantastika pretpostavlja odstupanje od mimetičkih načela. Stoga je glavni cilj ovoga rada pokazati kako kritički mimetizam funkcionira u distopijskoj poetici. Za tu svrhu u središnjem dijelu rada analitički se pristupa trima suvremenim romanima – Lomljenje vjetra (2011.) Ede Popovića, Planet Friedman (2012.) Josipa Mlakića i Što će biti s nama (2015.) Borivoja Radakovića. Interpretirajući poetičke specifičnosti na kojima se u ovim romanima grade distopijske pretpostavke o budućnosti, ujedno se prati i način na koji se u njima iskazuje kritički stav prema aktualnoj stvarnosti i društvenom kontekstu. Iako su vizije budućnosti u izabranim romanima naizgled različite, svim trima autorima zajedničko je polazište u izrazito kritičnom stavu iskazanom prema globalnom i nacionalnom kolektivitetu iz čega proizlazi logična zabrinutost za budućnost.
Keywordscontemporary novels critical mimetism criticism Croatian literature dystopia
Parallel title (English)Critical mimetism in the Croatian Dystopian Novels
Committee MembersAna Gospić Županović (committee chairperson)
Adrijana Vidić (committee member)
Miranda Levanat Peričić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Croatian and Slavic Studies
Division of Croatian Language and Literature
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature
Academic title abbreviationmag. philol. croat
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-02
Parallel abstract (English)
Proceeding from the analysis of the poetic characteristics of the dystopian novels, the critical mimetism of the Croatian dystopian novels will be examined in this work from both literary-historical and genre perspective. To start with, dystopian novels as well as their emergence will be described in the world literature and later on in the Croatian literature. The poetics of the dystopian novel and the most important characteristics of the genre will be discussed for an better understanding of the dystopian genre. The term „critical mimetism“ used in this work is defined by Krešimir Bagić who used it first and foremost as a characteristic of the Croatian non-fiction of the 90s. This work will propose an attempt to discuss the presence of the stylistic characteristics of the critical mimetism in dystopian prose which is very often associated with the science fiction genre. This might seem as a contradictory statement if we take into account the fact that fiction presupposes deviation from the mimetic principles. Because of that, the main objective of this work is to demonstrate how critical mimetism functions within dystopian poetics. For that purpose, the central portion of this work is the critical analysis of three contemporary novels, Lomljenje vjetra (2011) by Edo Popović, Planet Friedman (2012) by Josip Mlakić and Što će biti s nama (2015) by Borivoj Radaković. While interpreting the poetic specificities upon which these novels are creating dystopian assumptions regarding the future, the way in which critical attitude towards current reality and social context is stated will also be examined. Even though the visions of the future in the chosen novels might seem different at first, what all three authors have in common is a very critical attitude in regards to global and national collectivity and what follows from that is the logical concern for the future.
Parallel keywords (Croatian)distopija hrvatski roman kritički mimetizam kritički stav suvremeni roman
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:165101
CommitterGorica Lovrić