master's thesis
Professional training of librarians for their work with the blind and visually impaired users

Antonia Nakić (2017)
University of Zadar
Department of Information Sciences
Metadata
TitleStručno osposobljavanje knjižničara za rad sa slijepim i slabovidnim osobama
AuthorAntonia Nakić
Mentor(s)Ivanka Stričević (thesis advisor)
Abstract
Opće je poznato kako se službe narodne knjižnice zasnivaju na jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj. Jednakost kao princip poslovanja knjižnica ogleda se i kroz usluge za posebne korisničke skupine. Pažnja u radu usmjerena je na osobe s oštećenjima vida, to jest slijepe i slabovidne korisnike kao posebnu korisničku skupinu. Slijepim i slabovidnim osobama knjižnica je potrebna kako bi ostvarili priliku za učenjem, obrazovanjem, zaposlenjem, ali i kvalitetno provedenim slobodnim vremenom, te inkluzijom u društvo. Ključna stavka za uspješno provođenje svega navedenog su knjižnične usluge, koje su nemoguće bez stručno osposobljenog knjižničnog osoblja. Kako bi knjižničari svojim korisnicima mogli ponuditi što kvalitetnije usluge i programe trebaju upoznati potrebe navedene korisničke skupine. Tema rada su osobe s oštećenjima vida kao korisnici knjižnice, ali i kompetencije knjižničara koje su potrebne za rad s ovom korisničkom skupinom. U sklopu rada provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja stanja u hrvatskim narodnih knjižnicama s obzirom na stručno osposobljavanje knjižničara za rad s osobama s oštećenjima vida. U istraživanju se koristila kvalitativna metoda, te je proveden intervju s knjižničarima iz 27 hrvatskih narodnih knjižnica. Rezultati dobiveni istraživanjem upućuju na činjenicu da se same usluge, ali i osposobljavanje u hrvatskim narodnim knjižnicama nedovoljno provode. Ispitani knjižničari koji su stručno osposobljavanje prošli naveli su kako im se ono pokazalo iznimno korisnim u radu.
Keywordspublic libraries professional training blind and visually impaired users people with visual impairments
Parallel title (English)Professional training of librarians for their work with the blind and visually impaired users
Committee MembersMartina Dragija Ivanović (committee chairperson)
Josip Ćirić (committee member)
Marijana Tomić (committee member)
Ivanka Stričević (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Information Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-13
Parallel abstract (English)
Services of the public libraries are based on equality of access for all users, regardless of their age, race, sex, religion, nationality, language or social status. Equality as library's bussines principle is reflected on the services for specific user groups. Attention in this paper is focused on the people with visual impairments, more specifically on the blind and visually impaired users as a special user group in the library. Visually impaired people need the library to accomplish their opportunity for learning, education, employment, quality conducted free time, and inclusion in society. The key point for successful implementation of the mentioned things are library services, which are impossible to preform without qualified and professional librarians. Librarians must know needs of their users, if they want to preform a high quality services and programs. Theme of this paper are library users with visual impairments. The paper also deals with librarians competencies that are needed to work with this user group. Purpose of the research that is done for this paper, is to determine the situation of the professional training for librarians to work with people with visual impairments in Croatian national libraries. The study used qualitative methods. The interview was conducted with librarians from 27 Croatian public libraries. Results obtained from the research point to the fact that the services, and the training for the librarian in the Croatian public libraries are insufficiently implemented. Surveyed librarians who have attended professional training indicate that it was extremely useful in their work.
Parallel keywords (Croatian)narodne knjižnice stručno osposobljavanje slijepi i slabovidni korisnici osobe s oštećenjima vida
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:113592
CommitterKatarina Groš