undergraduate thesis
The relations between moral reasoning and some sociodemographic characteristics

Mirna Vuković (2016)
University of Zadar
Department of Psychology
Metadata
TitleOdnos moralnog rasuđivanja i nekih sociodemografskih karakteristika
AuthorMirna Vuković
Mentor(s)Andrea Tokić (thesis advisor)
Abstract
Najprihvaćenije teorije morala su kognitivno-razvojne teorije prema kojima je središnja odrednica morala rasuđivanje koje se definira kao prosudba o tom što je u nekoj moralno dvojbenoj situaciji ispravno ili pogrešno učiniti, odnosno što bi pojedinac koji se nalazi u takvoj situaciji trebao učiniti. Iz te skupine teorija najpoznatija je Kohlbergova teorija kognitivno-moralnog razvoja. Kohlberg je u svojim istraživanjima zaključio da se moralni napredak odvija u stadijima, odnosno da se odvija na tri razine: pretkonvencionalnoj, konvencionalnoj i postkonvencionalnoj, a svaka od te tri razine podijeljena je na dva stupnja koji predstavljaju temeljne promjene u socio-moralnoj perspektivi osobe. Tijekom godina utvrđen je niz korelata moralnog razvoja, a kao najistraživaniji ističu se spol i formalno obrazovanje. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u moralnom rasuđivanju s obzirom na spol, formalno obrazovanje i status zaposlenosti, koristeći novi način operacionalizacije moralnog rasuđivanja tzv. Indeks moralnog rasuđivanja (Proroković,2016). U istraživanju je sudjelovalo 289 ispitanika, od kojih je bilo 176 žena i 113 muškarca. Ispitanici su se razlikovali po stručnoj spremi, odnosno stupnju formalnog obrazovanja pri čemu su sudjelovala 102 ispitanika sa srednjom stručnom spremom, 115 studenata, 24 ispitanika s višom stručnom spremom te 48 ispitanika s visokom stručnom spremom. Uz podatke sociodemografskih karakteristika, korišten je Test moralnog rasuđivanja (TMR) koji je modificirana verzija Lindovog Testa moralnih kompetencija iz kojeg se mogu izračunati indeks moralnog rasuđivanja te humanistička i konzervativna orijentacija. Viši indeks moralnog rasuđivanja odnosi se na zrelije moralno rasuđivanje, dok se humanistička orijentacija odnosi na orijentiranost prema čovjeku, a konzervativna prema pravilima i normama. Rezultati su pokazali da u varijabli indeksa moralnog rasuđivanja nema razlika s obzirom na spol, stručnu spremu i zaposlenje. U konzervativne orijentacije postoje spolne razlike pri čemu su žene imale više rezultate u odnosu na muškarce. Što se tiče stručne spreme, razlika je također utvrđena samo na varijabli konzervativne orijentacije pri čemu su ispitanici sa srednjom stručnom spremom imali više rezultate od ispitanika s višim razinama stručne spreme.
Keywordsmoral reasoning gender qualifications employment status
Parallel title (English)The relations between moral reasoning and some sociodemographic characteristics
Committee MembersAna Šimunić (committee chairperson)
Andrea Tokić (committee member)
Matilda Nikolić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Psychology
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
General Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
The most accepted theories of moral are cognitive-development theories according to which the central determinant of moral is reasoning. Moral reasoning is defined as a judgment of what is right or wrong thing to do in morally questionable situations and what an individual in this situation should do. In that group of theories, the best known is Kohlberg' s theory of moral-cognitive development. In his research Kohlberg found that moral progress takes place on three levels: preconventional, conventional and postconventional, and that each of these three levels are divided into two stages, which represent a fundamental chance in socio-moral perspective. Over the years many correlates have been brought in connection to moral development, but the most researched have been gender and formal education. The aim of this study was to examine gender and qualification differences in moral reasoning. This study included 289 participants, of which 176 were women and 113 were men. Participants also differed in qualifications. There were 102 participants with secondary education, 115 students, 24 participants with a college degree and 48 participants with a university degree. Beside the sociodemographic data, Test of Moral Reasoning (TMR) was also used, which is modified version of Lind' s Moral Competencies Test. From TMR can moral reasoning index, conservative and humanistic orientation be calculated. Higher moral reasoning index implies more mature moral reasoning, while humanistic orientation applies to orientation towards people, and conservative applies to orientation towards rules and norms. The results have shown that there is no gender, qualifications and employment status differences in moral reasoning index. There are gender differences in conservative orientation, where women have higher results than men. As far as qualifications are concerned, there have also been found differences in conservative orientation variable at which participants with secondary education had higher results than participants with higher levels of education.
Parallel keywords (Croatian)moralno rasuđivanje spol stručna sprema status zaposlenja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:225526
CommitterGorica Lovrić