master's thesis
The Application of Episcopal complex in Zadar on UNESCO List of World Heritage in the Context of the Debate about the Heritage

Toni Tadić (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitlePrijava episkopalnog kompleksa u Zadru na UNESCO-ovu listu svjetske baštine u kontekstu rasprava o nasljeđu
AuthorToni Tadić
Mentor(s)Igor Kulenović (thesis advisor)
Abstract
Kao što je teško definirati kulturnu baštinu, tako nije jednostavno ni procijeniti kriterije za uvrštavanje dobara na jednu od najpoznatijih svjetskih lista baštine, UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Kako bi ušli u samu srž kulturne baštine, trebamo krenuti od samih početaka, tj. definiranja nacije i njenog nastanka. Naime, između "fenomena" nacije i kulturne baštine postoje brojne poveznice koje sežu daleko u povijest, a shvaćanjem nacije doći ćemo i do značenja pojma kulturne baštine. Danas, jedna od vodećih svjetskih organizacija ima, moglo bi se reći, ključnu riječ pri izboru kriterija i donošenju odluka u proglašavanju nečega kulturnim dobrom, a to je UNESCO. Grad bez znamenitosti na UNESCO-voj Listi svjetske baštine u današnjem modernom društvu uvelike "gubi" na svojoj prezentaciji turističkoj populaciji li pak uvrštenjem na Listu "dobiva" na značenju i to u svjetskim razmjerima. Kriteriji za uvrštenje na Listu su predmet brojnih rasprava, pa čak i rezultati konačnog uvrštenja ili neuvrštenja na Listu bivaju podvrgnuti brojnim kritikama. Postavlja se pitanje da li je takva Lista uistinu mjerodavni pokazatelj vrijednosti određene znamenitosti i ako jest koji je krajnji rezultat toga? Treba li težiti k tome da masovnom turističkom ekspanzijom ka određenom odredištu narušimo ili čak ugrozimo vrijednost iste? U radu će se dati pregled jedne takve prijave grada Zadra te će se proučiti na kojim se baštinskim teorijama ona temelji.
Keywordscultural heritage nation identity discourse ICOMOS UNESCO World Heritage List Zadar
Parallel title (English)The Application of Episcopal complex in Zadar on UNESCO List of World Heritage in the Context of the Debate about the Heritage
Committee MembersVesna Kalajžić (committee chairperson)
Igor Kulenović (committee member)
Vinko Bakija (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Ethnology and Anthropology
Anthropology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-21
Parallel abstract (English)
Similarly to the difficulties of defining cultural heritage, the estimation of the requirements needed for goods to be listed on the UNESCOs cultural heritage list represents a challenge as well. In order to understand the very core of cultural heritage, we need to start from its beginnings, more precisely from defining a nation and its origin. For example there are many historical links connecting the "phenomenon" of a nation and cultural heritage, and therefore by understanding the nation we can understand the meaning of the concept of cultural heritage. We could say that today one leading world organization has a major influence in defining the selection criteria and the decision-making relevant for the process of declaring something a cultural heritage, and that organization is UNESCO. A city without a landmark listed on the UNESCO World Heritage List in today's modern society "loses" something in its presentation to the tourist population, while the inclusion on the list it facilitates the "gaining" of importance within an international context. The criteria for inclusion on the list are the subject of much discussion, and even the final listing results are subject to numerous criticisms. The question is whether such a list can be a misleading indicator of the value of certain landmarks and if so what is the ultimate result? Should there be an aspiration for a mass tourism expansion towards a certain destination that could disturb or even jeopardize its value? The presented analysis will provide an overview of such a request submitted by the city of Zadar, as well as an analysis of the heritage theories on which it was based.
Parallel keywords (Croatian)kulturna baština nacija identitet diskurs ICOMOS UNESCO Lista svjetske baštine Zadar
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:590543
CommitterKatarina Groš