master's thesis
The school library in documents of Comprehensive curriculum reform 2016

Ivana Ivković (2016)
University of Zadar
Department of Information Sciences
Metadata
TitleŠkolska knjižnica u dokumentima Cjelovite kurikularne reforme 2016. godine
AuthorIvana Ivković
Mentor(s)Ivanka Stričević (thesis advisor)
Martina Dragija Ivanović (thesis advisor)
Abstract
Rad prikazuje ulogu školske knjižnice osnovne škole u nastavnom odgojno-obrazovnom procesu. Budući da je osnovna škola odgojno-obrazovna ustanova, a školska knjižnica njezin integralni dio, navode se obrazovni i odgojni zadatci. Prikazuje se opis definicija, djelatnosti i zadaća školske knjižnice kao i nositelja svih njezinih aktivnosti - školskoga knjižničara. Objašnjavaju se najvažnije odrednice Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnoga standarda kao i Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma kako bi se zaključilo što je Cjelovita kurikularna reforma 2016. godine naslijedila, a što novo donijela svojim Okvirnim kurikulumom. Kako je izrada Posebnoga kurikuluma školske knjižnice još nerealizirana, uloga se školske knjižnice promatra pomoću dokumenata Cjelovite kurikularne reforme, međupredmetnih tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i Učiti kako učiti te nastavnoga predmeta Hrvatskoga jezika. Radom će se pokušati zaključiti na koji je način zastupljena školska knjižnica u dokumentima Cjelovite kurikularne reforme i koja su očekivanja u navedenim dokumentima od školskoga knjižničara. Također, analizom već postojećih dokumenata, pokušat će se odgovoriti je li potrebna izrada Posebnoga kurikuluma za školske knjižnice.
Keywordsschool library educational process Croatian National Educational Standard whole life learning Comprehensive Curricular Reform 2016
Parallel title (English)The school library in documents of Comprehensive curriculum reform 2016
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Information Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
The paper presents the role of a primary school library in educational process. Since primary school is an educational institution, and a school library is its integral part, educational objectives are named. Descriptions of the definitions, the work, and the objective of a school library are presented, as well as the person responsible for all of its activities the school librarian. The most important baselines of the Croatian National Educational Standard (CNES) are explained, as well as the National Curriculum Framework, to determine what the Comprehensive Curricular Reform 2016 inherited, and what new additions it brought with its Curriculum Framework. Since the making of the Special School Library Curriculum has not been realized yet, the role of a school library is observed by using the documents Comprehensive Curricular Reform, correlation topics The use of information and communication technology and Learning how to learn, and the school subject Croatian language. This paper will try to conclude the way the school library has been represented in the documents of the Comprehensive Curricular Reform and what the expectations of the school librarian are in the mentioned documents. Furthmore, with the analysis of existing documents, the paper will try to answer the question whether the making of the Special School Library Curriculum is necessary.
Parallel keywords (Croatian)školska knjižnica odgojno-obrazovni proces Hrvatski nacionalni obrazovni standard cjeloživotno učenje Cjelovita kurikularna reforma 2016. godine
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:934849
CommitterGorica Lovrić