undergraduate thesis
Winter tourism in Alpine region (Switzerland, Austria and France)

Ante Golem (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleZimski turizam u zemljama alpskog područja (Švicarska, Austrija i Francuska)
AuthorAnte Golem
Mentor(s)Šime Knežević (thesis advisor)
Abstract
Tema rada je Zimski turizam u zemljama alpskog podruĉja (Švicarska, Austrija i Francuska). I kao što je rečeno u uvodu turizam ima veliku važnost i postao je jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti u svijetu koji se razvijao velikom brzinom. Prema najnovijim podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), broj ukupnih putovanja u svijetu je porastao za 4,3% u 2014. godini, te je tako ostvario 1 133 milijuna putovanja, dok je u 2012. godini taj broj iznosio 1 milijardu.Kada se govori o Švicarskoj, Austriji i Francuskoj, govori se o tri najrazvijenije zemlje Europe, s najjačim zimskim turizmom na svijetu. Razvoju zimskog turizma u ove tri zemlje pogodovao je reljef Alpa, ali i dobra povezanost s ostatkom Europe i svijeta. Da je zimski turizam najbolje razvijen u Europi pokazuju brojke o broju dolazaka, noćenja, ostvarenih prihoda koji se mogu vidjeti u radu. Također spominju se zimske sportske igre i njihova važnost za ovu vrstu turizma. Te sportske igre održavaju se u nekim od najpoznatijih europskih skijališta kao što su u Francuskoj Val Thorens, Alpe d'Huez, Chamonix, Val dIsère i La, Austriji Saalbach Hinterglemm, Insbruck, Soelden te Kitzbühel, i u Švicarskoj Gstaad, St. Moritz, Klosters i Zermatt. Sva natjecanja naravno podržana su brojnim sponzorima i popraćena brojnim medijima. Najvažniji sponzori bili bi Helvetia, Le Gruyère, OMW i Audi koji osim vlastite prezentacije i jačanja svog branda zalažu se za očuvanje okoliša, na popularizaciji sportova ili jednostavno pomažu natjecateljima. Održavanje zimskih sportskih natjecanja uvelike pomaže razvoju destinacije, kroz razvoj cijelokupne infrastrukture, poboljšanja ponude, povećanje popularnosti određene destinacije. Zimski turizam je veoma važan za ove tri zemlje ponajviše zbog ekonomskih učinaka koji se ostvaruju tijekom zimske sezone. U svakoj destinaciji koja razvija turizam postoje pozitivni i negativni učinci. Pozitivni bi trebali biti maksimizirani, dok bi negativni trebali biti minimizirani, te da bi ovo bilo moguće potrebna je suradnja svih subjekata turizma čiji bi cilj trebao biti napredak kvalitete života, zaštita svih turističkih resursa ali i ostvarivanje profita.
Keywordstourism winter tourism Alps Europe winter sports games sponsors positive effects negative effects
Parallel title (English)Winter tourism in Alpine region (Switzerland, Austria and France)
Committee MembersVinko Bakija (committee chairperson)
Šime Knežević (committee member)
Đani Bunja (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The topic of this graduate work is Winter tourism in countries of the Alpine region (Switzerland, Austria and France). As it was said in the introduction the tourism has a great meaning and it has become one of the most important economic acitvities in the world which has developed rapidly. By the newest data from the World tourist organization (UNWTO), the number of total arrivals grew up by 4,3% in 2014. year, reaching a total of 1 133 million arrivals, while in 2012. that number was 1 billion.When talking about Switzerland, Austria and France, they are three most developed European countries with strongest winter tourism in the world. Alpes have helped to the development of winter tourism in these countries, as also a very good traffic connection with the rest of the Europe and the world. That the winter tourism is the best developed in Europe, show numbers of arrivals, overnights, incomes which could be seen through the whole paper. Winter sports games and their importance for this type of tourism are mentioned. These sport games are being held in some of the most famous european ski resorts such as in France Val Thorens, Alpe d'Huez, Chamonix, Val dIsère and La Plagne, in Austria Saalbach Hinterglemm, Insbruck, Soelden and Kitzbühel and in Switzerland Gstaad, St. Moritz, Klosters i Zermatt. All competitions are supported by many sponsors and followed by a great number of media. Most important sponsors woud be Helvetia, Le Gruyère, OMW and Audi which except their own presentation and making their brand famous are committed to preserving the environment, to popularize the sport or simply help the competitors. Winter sport games greatly assist the development of the destination, through improving the infrastructure, improve of supply and improvement of popularity of the certain destination.Winter tourism is very important for these three countries, mainly because of economic effects that are mediated during the winter season. In every destination that develops tourism, there are some positive and negative effects. The positive ones should be maximized, while the negative ones minimized, and to make this possible, this requires cooperation of all subjects in tourism whose goal should be the life quality progress, protection of all tourist resources and also the making of the profit.
Parallel keywords (Croatian)turizam zimski turizam Alpe Europa zimske sportske igre sponzori pozitivni učinci negativni učinci
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:130300
CommitterGorica Lovrić