master's thesis
Placement of children in foster families as a form of alternative care and adoption of the children without parental care

Martina Glavaš (2016)
University of Zadar
Department of Pedagogy
Metadata
TitleUdomljavanje djece u udomiteljskim obiteljima kao oblik alternativne skrbi i posvojenje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
AuthorMartina Glavaš
Mentor(s)Rozana Petani (thesis advisor)
Abstract
Svako dijete treba rasti u zdravom okruženju punom ljubavi, pažnje, razumijevanja i sreće kako bi razvilo svoju osobnost. Upravo obitelj igra najvažniju ulogu u tom razvoju. Nažalost, danas postoji mnogo obitelji u kojima je zdravi razvoj djeteta onemogućen. Nerijetko je slučaj i da roditelji ne zadovoljavaju uvjete i ne mogu osigurati potrebnu skrb djetetu i tada tu odgovornost o zbrinjavanju preuzima druga odrasla osoba. Takva vrsta zbrinjavanja se naziva alternativna skrb. Najvažniji oblik alternativne skrbi je udomljavanje djece u udomiteljskim obiteljima. Motivi za bavljenje udomiteljstvom su brojni, ali svi se vežu oko jedne stvari, a to je pružanje ljubavi. S druge pak strane uz udomiteljstvo, postoji i drugi oblik skrbi koji ne spada u alternativni oblik, a to je posvojenje. Posvojenjem se između djeteta i roditelja posvojitelja stvara neraskidiva veza u kojoj dijete osjeća emocionalnu povezanost s posvojiteljima i koja mu pruža priliku za novi početak života. Nerijetko je slučaj da djeca stvore zid zbog loših iskustava iz prošlosti. U takvim trenutcima bitno je da udomitelji/posvojitelji prilagode svoj stil života djeci, da im pruže sigurnost i mogućnost da steknu povjerenje u njih.
Keywordsfamily children without parental care foster care adoption the role of pedagogue
Parallel title (English)Placement of children in foster families as a form of alternative care and adoption of the children without parental care
Committee MembersMarija Buterin Mičić (committee chairperson)
Jasmina Vrkić Dimić (committee member)
Rozana Petani (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Pedagogy
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Family Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-13
Parallel abstract (English)
Every child should grow up in a healthy environment full of love, care, understanding and happiness to develop its personality. Family plays the most important role in this development. Unfortunately, today there are many families where the healthy development of the child is disabled. Often is the case that parents are not eligible and can not provide the necessary care for the child. Then the responsibility of taking care takes another adult. This kind of care is called alternative care. The most important form of alternative care is placement of children in foster care. The motives for foster care are numerous, but all of them are tied on one thing, and that is to give love. On the other hand there is a second type of care that is not an alternative form, which is the adoption. In adopting a child between the adoptive parents and adopting child creates there is an unbreakable bond created in which the child feels an emotional connection with the adoptive parents and that provides an opportunity for a new start in life. Often is the case that the children form a wall due to bad experiences in the past. In these moments, it is important that foster parents / adoptive parents adjust their lifestyles to children, that they provide security and opportunity to gain confidence in them.
Parallel keywords (Croatian)obitelj djeca bez roditeljske skrbi udomiteljstvo posvajanje uloga pedagoga
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:496535
CommitterMarta Unković