undergraduate thesis
Nursing theories in practice and health care of psychiatric patients

Sara Ibraković (2016)
University of Zadar
Department of Health Studies
Metadata
TitleTeorije sestrinstva u praksi i zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
AuthorSara Ibraković
Mentor(s)Anita Škarica (thesis advisor)
Abstract
Ovaj završni rad obuhvaća kratki prikaz kratke povijesti sestrinstva i nastanak teorija zdravstvene njege pojedinih autora i primjenu tih teorija u praksi psihijatrijskih bolesnika. Također se kroz rad spominju određena načela u sestrinskoj psihijatrijskoj praksi kao što su: holistički pristup, privatnost i terapijska komunikacija. Zdravstvena njega je primjena znanosti i umijeća koja se bavi praksom, istraživanjem i teorijom. Njenu specifičnu teoretsku osnovu čine teorije zdravstvene njege. S obzirom na porijeklo riječi (grčki: theoria gledanje, razmatranje, znanost) naziv teorija označava: logičko uopćavanje iskustva i prakse, čistu spoznaju, sustav rukovodećih ideja u ovoj ili onoj grani znanja i sustavno izlaganje tih ideja, znanstvene temeljne pojmove neke discipline. Teorija i praksa su tjelesno povezane. O tome E. Wiedenbach kaže: Teorije se rađaju u praksi, potvrđuju kroz istraživanja i opet vraćaju u praksu. Živimo u vremenu brzih promjena, izmijenjenog i ubrzanog ritma života, psihičkih napetosti i nezadovoljstva koje u vezi s sukobima, neuspjesima i raznim tragedijama dovode do teške patnje. Ljudi su s vremenom uočili da povišena emocionalna stanja, kao što su strah, ljutnja, tuga, zabrinutost i sl. te korištenje nekih opojnih droga može djelovati na psihičko funkcioniranje i izazvati neka patološka stanja. S obzirom na narav sestrinske psihijatrijske skrbi, većina temeljnih načela definira odnos sestre prema psihijatrijskim bolesnicima. Cilj ovog rada je objasniti upravo taj odnos koji je osnova za pružanje kvalitetne sestrinske skrbi i prikazati suvremeni pristup u zbrinjavanju psihijatrijskih bolesnika koji teži ka izbjegavanju i smanjenju hospitalizacije kad god je to moguće.
Keywordstheory health care practice mental disorders user nursing
Parallel title (English)Nursing theories in practice and health care of psychiatric patients
Committee MembersIvana Gusar (committee chairperson)
Sonja Šare (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Health Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-07
Parallel abstract (English)
This baccalaureate thesis includes short display of nursing history and foundations of health care theories made by different authors and implementation of those hypothesis in practice and health care of psychiatric patients. Also, in this thesis can be found particular principles on which is based health care of psychiatric patients: holistic approach, privacy and therapeutic communication. Health care is implementation of science and skills which is based on practice, research and theory. Origin of the word theory ( Greek: theoria- observation, review, science) means: logical generalization of experience and practice, pure knowledge, system of idea management in different branches of knowledge and systematically presentation of those ideas, health care foundation concepts of some disciplines. E. Wiedenbach says: Theories are born in practice, confirmed through research to be back in practice again. We live in world that is changing rapidly with selective and accelerated life rhythm. Tensions and discontent combined with failures and tragedies lead to severe suffering. Scientists concluded that enhanced emotional states combined with some narcotic can lead to patohistological states. According to nature of psychiatric health care, most of fundamental principles define nurse-patient relationship. Purpose of this thesis is describing that relationship which is base for providing quality health care and to demonstrate up to date approach in psychiatric patient care which thrives hospitalisation decreasing or even avoiding whenever is that possible.
Parallel keywords (Croatian)teorija zdravstvena njega praksa psihički poremećaji korisnik sestrinstvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:845880
CommitterMarta Unković