master's thesis
The Croatian Spring

Ivana Radovan (2016)
University of Zadar
Department of History
Metadata
TitleHrvatsko proljeće
AuthorIvana Radovan
Mentor(s)Zlatko Begonja (thesis advisor)
Abstract
Hrvatsko proljeće, nacionalni i liberalni pokret u Hrvatskoj započeo je u drugoj polovici 60-ih godina i početkom 70-ih godina 20. stoljeća, jedan je od najvažnijih događaja hrvatske suvremene povijesti. Pojave, sadržaj i sveukupna problematika Hrvatskog proljeća imaju početak u godinama jasnih znakova dekadencije jugoslavenskog državnog sistema. „Hrvatsko proljeće“ uistinu je bio kulturno-politički pokret pokrenut od strane mladih hrvatskih liberalnih socijalista koji su zahtijevali demokratizaciju i liberalizaciju političkog života i ostvarivanje suverenosti SR Hrvatske unutar Jugoslavije, ponajviše u vidu financija i autonomnog odlučivanja. Sam pokret kao takav, nastao je i započeo među nacionalno osviještenim članovima Saveza komunista Hrvatske u jeku borbe protiv unitarizma, odnosno centralizma središnje vlasti koji je ugnjetavao ostvarivanje hrvatskog progresa u svim vidovima razvoja. Liberalizacija društva počela se očitovati nakon 8. kongres te na kraju svrgavanjem Aleksandra Rankovića, simbola centralizma i unitarizma. Smjenu Rankovića u Hrvatskoj su sa oduševljenjem, posebice intelektualci koji su se odlučili na objavljivanje Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika u godini 1967. Nakon objavljivanja ovog iznimno važnog dokumenta slijedeći na redu su studentski nemiri koji su otvorili prostor za dijalog u vidu napredovanja potrebnih reformi za ostvarivanje hrvatske suverenosti i ravnopravnosti. Od iznimne važnosti bilo je i Svibanjsko savjetovanje na kojem je Tripalo iznio kritiku državne bilance te nužnost pravednije raspodjele unutar same federacije i republika. Svi ovi navedeni događaji prouzrokovali su snažnu osudu velikosrpskog unitarizma koja je svoju formalnost dobila na Desetoj sjednici CK SKH 17. siječnja 1970. Ovom povijesnom sjednicom koja je medijski prenošena, omogućila je time sve veću politizaciju društva širih masa, hrvatskog naroda. Njenim održavanjem započinje „puno“ hrvatsko proljeće u vidu ostvarivanja prava naroda na samoodređenje i državnu suverenost. Uz hrvatske reformiste veliku i značajnu ulogu odigrati će Matica hrvatska i hrvatski sveučilištarci. Sve te frakcije dati će jasnu sliku zahtjevanja hrvatskog naroda, prožimajući ih ista temeljna čežnja tj. emancipacija Hrvatske. Presudilo im je kako međunarodni odnosi velikih sila, tako i ono što je ključno u povijesnim procesima tj. pitanje tempa i način ostvarivanja ciljeva. Ali cilj zahtjevanja ipak je realiziran 1991. godine.
Keywordsnational-liberal movement Croatian Spring economic reform in 1965. Aleksandar Rankovic dismissal Declaration on the Status and Name of the Croatian Literary Language 10th session of Central Committee of the League of Communists of Croatia student movement Matica hrvatska international influence Karađorđevo session repression against springers
Parallel title (English)The Croatian Spring
Committee MembersSanda Uglešić
Ante Bralić
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of History
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationmag. hist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-09
Parallel abstract (English)
The Croatian Spring, a national and liberal movement in Croatia which started in the second half of the 60s and the early 70s, is one of the most important process of Croatian contemporary history. At that time, there were clear signs of decadency in the Yugoslav state system. The Croatian Spring was actually a cultural-political movement initiated by young Croatian liberal socialists who demanded democratization and liberalization of political spheres and achieving sovereignty of SR Croatia within Yugoslavia, mostly regarding finances and autonomous making. The movement was initiated by the members of the League of Communists of Croatia as a response to the unitarism i.e. centralism of the federal authority. Liberalization of society emerged after the 8th Congress and the ousting of Aleksandar Rankovic, who was the symbol of centralism and unitarianism. His dismissal was accepted with rapture, especially among the intellectuals who decided to publish the Declaration on the Status and Name of the Croatian Literary Language in 1967. After the publishing this extremely important document, there were issues regarding the student unrest which expressed a widespread demand for greater democratic and economic freedoms and independence. The May Consultation was of great importance as well. Tripalo was critical of state balance and talked about the necessity of fairer distribution within the republics and the federation itself. All these events caused a strong condemnation from the positions of the Greater Serbian unitarianism. This condemnation become formal at the 10th session of Central Committee of the League of Communists of Croatia on 17th January 1970. This session, which was media-transmitted, enabled even greater politicization of society. Thus, Croatian Spring emerges in its full shape – achieving citizen rights regarding self-determination and state sovereignty. Alongside Croatian communist reformist, Matica hrvatska and Croatian academics also play a huge role. All these fractions give a clear statement regarding the demands of Croatian nation. The key in all this were mostly international influences. The purpose of their demands was reached in 1991.
Parallel keywords (Croatian)nacionalo- liberalni pokret Hrvatsko Proljeće ekonomska reforma 1965. pad Aleksandra Rankovića Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 10. sjednica Centralnog Komiteta Saveza Komunista Hrvatske studentski pokret Matica hrvatska međunarodni utjecaj sjednica u Karađorđevu represije protiv proljećara
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:544255
CommitterMarta Unković