undergraduate thesis
The role of nurses in the care of premature infant in an incubator

Mirjana Mašić (2016)
University of Zadar
Department of Health Studies
Metadata
TitleUloga medicinske sestre u njezi nedonošćeta u inkubatoru
AuthorMirjana Mašić
Mentor(s)Robert Karlo (thesis advisor)
Anita Stipanov (thesis advisor)
Abstract
Svjetska zdravstvena organizacija definira nedonošče, kao dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće, ili prije 259. dana trudnoće s porođajnom težinom manjom od 2500 grama. Medicinske sestre pružaju potpunu njegu za nedonoščad.Dužnosti medicinske sestre obično uključuju opskrbu djeteta vitalnim hranjivim tvarima, mijenjanje sonde za hranjenje, davanje lijekova, promatranje vitalnih znakova, asistiranje kod intubacije i upravljanje uređajima za praćenje. One prisustvuju porodu, mjere težinu i dužinu novorođene djece, obavljaju higijenu i prate njihovo zdravlje. One također sudjeluju u edukaciji roditelja o skrbi novorođenčadi i dojenju. Intenzivna skrb zahtijeva oštre vještine praćenja i posebnu brigu odmah nakon rođenja. Tipični zadaci uključuju uspostavu i održavanje i.v. kanile, upravljanje ventilatorom, procjenu vitalnih znakova i vađenja krvi.To znači da medicinske sestre moraju biti u tijeku s najnovijim instrumentima, postupcima i istraživanjima kroz proces trajnog obrazovanja. Veliku ulogu u određivanju daljnjeg razvoja malog organizma ima brza i učinkovita reanimacija, a za to je važno znati pravila i sve korake oživljavanja prijevremeno rođenog djeteta.Važan aspekt uloge je dati savjet, smjernice i podršku roditeljima. Medicinske sestre rade zajedno s medicinskim sestrama višeg stupnja obrazovanja i liječnicima te olakšavaju planove liječenja i preglede. Novi roditelji također zahtijevaju posebnu brigu za to vrijeme, tako da su sestre u čestom kontaktu sa zabrinutim obiteljima. One imaju normalnu interakciju s roditeljima, stoga je potrebno educirati ih o stanju njihovog djeteta i pripremiti upute za njegu nakon otpusta iz bolnice.
Keywordspremature infant newborn neonathology incubator
Parallel title (English)The role of nurses in the care of premature infant in an incubator
Committee MembersAnita Stipanov (committee chairperson)
Robert Karlo (committee member)
Marijana Matek Sarić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Health Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
The World Health Organisation has defined premature baby as a child born before 37 weeks of pregnancy,or before the 259th day of pregnancy, with birth weight less than 2500 grams. Neonatal nurses provide complete care for babies .Duties of a neonatal nurse usually include supplying vital nutrients to newborns, changing feeding tubes, administering medication, observing vital signs, performing intubations and using monitoring devices. They attend deliveries, weigh and measure infants, bathe them and monitor their health. They also teach new parents about newborn care and breastfeeding.Intensive-care nursing demands sharp monitoring skills and special care immediately after birth. Typical duties include starting and maintaining IV lines, managing ventilators, assessing vital signs and drawing blood. Neonatal nurses work with needles, feeding pumps, incubators and ventilators. This means neonatal nurses must keep current with the latest instruments, procedures and research through continuing education.Large role in determining the further development off small organism has rapid and effective resuscitation,and there for it is important to know the rules and all steps of resuscitation of premature newborn.An important aspect of the role is to give advice, guidance and support to parents. Neonatal nurses work together with upper-level nurses and physicians and facilitate treatment plans and examinations. New parents also require special care during this time, so neonatal nurses are in frequent contact with worried families. They have regular interaction with their parents, so it is necessary to educate them about the state of their child and prepare instructions for care after discharge from hospital.
Parallel keywords (Croatian)nedonošče novorođenče neonatologija inkubator
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:481981
CommitterMarta Unković