master's thesis
Giuseppe Sabalich - contribution to the cultural heritage of Zadar

Eneida Škara (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleGiuseppe Sabalich - doprinos zadarskoj kulturnoj baštini
AuthorEneida Škara
Mentor(s)Radomir Jurić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu prikazuje se doprinos Giuseppea Sabalicha, zadarskoga istaknutog književnika, povjesničara i dramskog pisca, zadarskoj kulturnoj baštini. Ta kulturna baština opisana je u njegovim djelima kroz svakodnevni život građana Zadra. Unatoč tome što je rođen prije 160 godina, riječ je o aktualnom i suvremenom istraživaču. Usprkos različitosti jezika, živio je i djelovao na tlu današnje Hrvatske te je njegov opus vrijedan, jer su informacije koje je pružio dio zadarske i hrvatske kulturne baštine, interpretirane i prikazane na zanimljiv i pristupačan način. Giuseppe Sabalich je živio u Zadru od 1856. do 1928. godine i ostavio snažan trag u društvenom i kulturnom životu svoje sredine. Bio je svestran, bavio se istraživanjem prošlosti Zadra, napisao je i objavio brojna književna djela od pripovjedaka, drama i pjesama do esejističkih priloga i članaka u novinama. Osobitu pažnju obratio je na istraživanje kulturne povijesti grada, sakupljanje manje poznatih podataka iz područja povijesti, arheologije i etnologije. U njegovo vrijeme najpoznatije su bile njegove drame kojih je bilo mnogo i koje su se često izvodile u zadarskim i talijanskim kazalištima. Isto tako, njegova obimna monografija Cronistoria anneddotica predstavlja najtemeljitiju publikaciju o nekom kazalištu u Hrvatskoj. Sva djela pisao je isključivo na talijanskom jeziku pa je bio priznat samo do kraja talijanske vladavine u Zadru, a nakon 2. svjetskog rata je zanemaren. U radu se pokušava objasniti vrijednost njegovih djela i njihovu veliku važnost za Zadar i zadarsku kulturu. Isto tako, neka njegova djela predstavljaju prva i najbolja takva djela u Hrvatskoj što se u prvom redu odnosi na Guida archeologica di Zara con illustrazione araldiche i Cronistoria aneddotica del Nobile Teatro di Zara. Rezultat njegova sakupljanja su primjerice knjige Curiosità storiche zaratine, Le campane zaratine, Vecchie storie zaratine i Zara che fu, u kojima sustavno obrađuje pojedine teme iz prošlosti grada. Njegov interdisciplinarni pristup temi grada i njegovih suvremenika zanimljiv je istraživačima koji nastoje objasniti svakodnevicu nekog prostora u određenom vremenu.
KeywordsGiuseppe Sabalich writer historian dramatist researcher cultural heritage of Zadar
Parallel title (English)Giuseppe Sabalich - contribution to the cultural heritage of Zadar
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
This thesis represents the contribution of Giuseppe Sabalich, a notable writer, historian and dramatist to the cultural heritage of Zadar. The cultural heritage is represented through the everyday life of the citizens of Zadar. Despite the fact he was born 160 years ago, he is still considered a modern researcher. In spite of linguistic diversity, he lived and wrote in Croatia and his opus is precious because the information he collected are still part of the cultural heritage of Zadar, interpreted and represented in an interesting and accessible way. Giuseppe Sabalich lived in Zadar from 1856. to1928. and left a significant impact on the social and cultural life of his environment. He was very versatile, while investigating the history of Zadar, he wrote and published a number of literary works from short stories, plays and poems to essays and articles in newspapers. He particularly turned his attention to the study of cultural history, collecting unknown information from the fields of historical research, archeology and ethnology. During his life, his most famous work were his numerous dramas, which were often performed in theaters of Zadar and Italy. Also, his extensive monograph "Cronistoria aneddotica" represents the most comprehensive and exhaustive publication on a theater in Croatia. His works were written exclusively in Italian so he was recognized only until the end of the Italian rule in Zadar, and after the Second World War he was ignored. This paper attempts to explain the value of his works and their great importance to the culture of Zadar. Also, some of his works are the first and the best such works in Croatia, such as "Guida archeologica di Zara con illustrazione araldiche" and "Cronistoria aneddotica del Nobile Teatro di Zara". The result of his collecting are books such as "Curiosità storiche zaratine", "Le Campane Zaratine", "Vecchie storie Zaratine" and "Zara che fu", in which he systematically deals with various topics from the history of the city. His interdisciplinary approach to the theme of the city and its contemporaries is still interesting to researchers seeking to explain the everyday life of a particular area at a particular time.
Parallel keywords (Croatian)Giuseppe Sabalich književnik povjesničar dramski pisac istraživač zadarska kulturna baština
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:978962
CommitterGorica Lovrić