undergraduate thesis
The most important means of transport Croatian foreign tourists

Livio Meštrović (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleNajvažnija prometna sredstva hrvatskih inozemnih turista
AuthorLivio Meštrović
Mentor(s)Šime Knežević (thesis advisor)
Abstract
Suvremeni turisti iskusni su putnici, dobro informirani, žele bogatija turistička iskustva i doživljaje. Sve veća i oštrija konkurencija na međunarodnom tržištu, omogućuju suvremenom turistu mogućnost izbora sve većeg broja usluga. Odmor je jedan od najvažnijih razloga zašto se turisti uopće uključuju u turistička putovanja. No, radi se zapravo o kombinaciji motiva koji većim ili manjim intenzitetom djeluju na ponašanje turista, odnosno na način kako zadovoljavaju vlastite potrebe. Turist za vrijeme svog putovanja koristi razne vrste prometa. Veza između turizma i prometa je vrlo duboka i kompleksna te možemo sa sigurnošću konstatirati da je riječ o njihovoj komplementarnoj povezanosti jer nema turizma bez putovanja. Zračni i kopneni prijevoz imaju dominantnu ulogu i čine gotovo 90% ukupnog prijevoza za potrebe međunarodnog turizma. Najviše turista se odlučuje za putovanje zrakoplovom, prvenstveno iz razloga što je to najbrži način putovanja, ali i u današnje vrijeme se mogu pronaći i jako jeftini letovi, pa troškovi ispadnu minimalni za turiste. Naravno, na prvom mjestu po turističkim dolascima prednjači Europa, pa Azija i Pacifik te obje Amerike. Velika prednost Europe su njeni vlakovi, barem u velikom dijelu Europe. Željeznička mreža je veoma velika i razvijena. Što se tiče zrakoplovnog prometa, u Europi se nalaze neki od najvećih svjetskih aerodroma, te su destinacije jako dobro povezane. Odabir putovanja kopnenim putevima također je iznimno popularno. Kao jadranska i srednjoeuropska, pa i podunavska zemlja Hrvatska ima povoljan geoprometni položaj. Hrvatska je posljednjih desetak godina jako puno ulagala u cestovnu infrastrukturu. To svakako ima pozitivan učinak na dolaske turista iz susjednih zemalja poput Mađarske, Češke i Slovačke, koji su u prvom redu orijentirani na korištenje cestovnih vozila u dolasku u Hrvatsku. Zbog dominacije cestovnog prometa u turističkim dolascima na Jadran, sjevernije turističke destinacije u boljem su tržišnom položaju od južnih, jer su dostupnije i pružaju mogućnost učestalijih dolazaka. Iako su u posljednjem desetljeću učinjeni vidni pomaci, nije u dovoljnoj mjeri unaprijeđena ni prometna i turistička signalizacija, niti su na zadovoljavajući način izgrađeni prateći uslužni objekti uz ceste. Izraženi su i problemi organizacije prometa u destinacijama, naročito kad je riječ o javnom prijevozu, biciklističkim stazama, pješačkim zonama i mogućnostima parkiranja. Rast zračnog prometa u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina vezan je uglavnom za low cost i charter linije tijekom glavne sezone, ali i dalje nedostaje redovitih zračnih linija koje su ključne za rješavanje problema prekratke sezone. Međusobna pomorska povezanost hrvatskih destinacija je još jedan segment u kojem je Hrvatska daleko ispod konkurentskog standarda. Hrvatska je najpoželjnija yachting destinacija na Sredozemlju. Svoju poziciju temelji na razvedenosti, očuvanosti i kulturi življenja na obali i otocima, kvaliteti nautičke infrastrukture, sigurnosti boravka te tematskim itinererima.
Keywordstourism modern tourist travel motive road traffic air traffic railway traffic nautical tourism transport infrastructure
Parallel title (English)The most important means of transport Croatian foreign tourists
Committee MembersTomislav Krpan (committee chairperson)
Šime Knežević (committee member)
Božena Krce Miočić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Modern tourists are experienced travelers, they are well informed and want richer touristic experience and adventures. The increasing and stronger competition ensures larger number of services to the modern tourist. Relaxation is the one of the main reasons that stimulates touristic trips. Well, it is about combination of motives which affect behavior of tourists with stronger or weaker intensity, in fact how they meet their own needs.The tourist uses many types of traffic during his trip. The relationship between tourism and traffic is very deep and complicated and one could say that it is about their complementary connection, because tourism doesn't exist without traffic. The land and air transport have key role and they make up to 90% of total transport by the meaning of the tourism. Most of tourists pick air transport, because it is the fastest way, but recently very cheap flights could be found, so costs are at their minimum for tourists. Of course, Europe is the leading region when it comes to tourist arrivals and it is followed by Asia, Pacific, and both Americas. Trains are one of the biggest advantage in Europe, at least in its bigger part. Therefore, rail network is very large and well developed. When it comes to air transport, there are some of the world biggest airports in Europe and those destinations are very well connected. The choice of the land transport is also very often. As an adriatic, middle European and Danube country, Croatia has favorable geographical position. Croatia has invested much in road infrastructure, last decade. Consequently, it has positive effect on tourist arrivals from neighbor lands such as Hungary, Czech and Slovakia and the reason is that they are oriented on road traffic when they travel to Croatia. Because of that fact, northern tourist destination are in much better position than those on the south of the country. They are much more available and they offer a possibility of frequent arrivals.Although, some visible improvements were made in last ten years, the traffic and tourist signalization has remained unimproved, nor the service area along roads has been built. There are also some problems about traffic organization in destinations, especially when it comes to public transport, cycling paths, hiking zones and parking possibilities. The recently growth of air transport in Croatia is the product of low cost and charter flights during the high season, but there is still a lack of regular flights which are key for problems like a short season is. The mutual maritime connection between Croatian destination is one more part where Croatia is way down below its standards. Croatia is the most wanted yachting destination in the Mediterranean. Croatias position is based on its indentedness, preservation and culture of living on the coast and islands, quality of nautical infrastructure, safe stay and thematic interiors.
Parallel keywords (Croatian)turizam suvremeni turist motiv putovanja cestovni promet zračni promet željeznički promet nautički turizam prometna infrastruktura
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:402193
CommitterGorica Lovrić