master's thesis
Inclusive education of kids with down syndrom - case studies

Sanja Paleka (2016)
University of Zadar
Department of Pedagogy
Metadata
TitleInkluzivno obrazovanje djece s Down sindromom - Prikaz slučajeva
AuthorSanja Paleka
Mentor(s)Zora Zuckerman (thesis advisor)
Abstract
Down sindrom je je najčešći genetski poremećaj koji nastaje uslijed promjena u jezgri svake stanice tijela. Jedan je od najčešćih genetskih poremećaja u populaciji koji sa sobom nosi brojne razvojne teškoće, ali i teškoće povezane sa prilagodbom na socijalnu okolinu. Osim sa razvojnim i socijalnim teškoćama, djeca i roditelji se moraju boriti i sa državno pravnim sustavom koji im ne omogućuje uvijek kvalitetnu potporu i mogućnost da ostvare svoje potencijale. Školski sustav nije u potpunosti prilagođen stvarnim potrebama djece sa Down sindromom, no primjeri opservirane djece pružaju određenu nadu da bi se to moglo izmijeniti. Rad je koncipiran u dva dijela: teorijski dio u kojem su sabrane spoznaje o sindromu, te empirijski dio koji se sastoji od informacija dobivenima na temelju opažanja troje djece sa Downovim sindromom i intervjua sa njihovim roditeljima i nastavnicima. Sagledavaju se kroz nekoliko aspekata: psihomotorni razvoj i zdravstvena pitanja, socijalna prilagodba, prilagodba na školu te tijek i formu nastavnog procesa. Pregledom dobivenih podataka formira se zaključak kako djeca opsevirana u ovom istraživanju uistinu imaju veliki potencijal da uspiju maksimalno razviti svoje sposobnosti ako im se omogući adekvatan tretman u kojem bi ih se tretiralo kao djecu sa potencijalom za velike uspjehe, kao što to uistinu i jesu.
KeywordsDown syndrome observation abilities teaching process
Parallel title (English)Inclusive education of kids with down syndrom - case studies
Committee MembersMatilda Karamatić Brčić (committee chairperson)
Zora Zuckerman (committee member)
Marija Buterin Mičić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Pedagogy
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Specific Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Down syndrome is the most common genetic disorder that occurs due to changes in the nucleus of almost every cell in the body. It is one of the most common genetic disorders in the population carrying with it a number of developmental problems as well as problems associated with adapting to the social environment. In addition to developmental and social problems, children and parents have to struggle with the state legal system which does not always provide quality support or the possibility for the children to realize their potential. Although the school system, in like manner, is not well adjusted to kids with Down syndrome, examples of children that have been observed thus far do provide hope of change. The paper is divided into two parts; the theoretical part which contains collected knowledge of the syndrome, and the empirical part, which gathers data obtained on the basis of observations of three children with Down syndrome and interviews with their parents and teachers. A few aspects were taken into account; psychomotor development and health issues, social adjustment, adjustment to school as well as the course and structure of the teaching process. A review of the data obtained leads to the conclusion that children observed in this study do indeed have great potential to succeed in maximally developing their skills if they are provided with adequate treatment where they would be treated as children with potential for great success which indeed they are.
Parallel keywords (Croatian)Down sindrom opažanje sposobnosti nastavni proces
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:525717
CommitterGorica Lovrić