master's thesis
Zadar museums as places of education and amusement on example of Archaeological Museum and Museum of Ancient Glass

Antonija Čirjak (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleZadarski muzeji kao mjesta edukacije i zabave na primjeru Arheološkog muzeja i Muzeja antičkog stakla
AuthorAntonija Čirjak
Mentor(s)Igor Kulenović (thesis advisor)
Vinko Bakija (thesis advisor)
Abstract
Zanimljivo je promatrati razvoj turizma Grada Zadra od njegovih samih početaka pa do današnjeg sezonskog, masovnog turizma. U vrijeme hodočasničkih putovanja, Zadar je iskusio pojave slične turizmu jer je bio „usput“ na hodočasničkim rutama. Do ozbiljnijeg buđenja turizma dolazi tek u 20. st., a pravi procvat turizma Zadar doživljava od šezdesetih pa do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća. Današnje stanje zadarskog turizma pokazuje karakteristike sezonskog i masovnog turizma. Turistička ponuda jest bogata i sadržajna, no nažalost koncentrirana je uglavnom u ljetnim mjesecima. Budućnost će pokazati u kojem smjeru će se zadarski turizam razvijati – hoće li se nastaviti kretati u istom smjeru ili će se pak okrenuti prema razvoju određenih specifičnih oblika turizma. Grad Zadar se može ponositi svojom bogatom kulturno – povijesnom baštinom koja čini jaku atrakcijsku osnovu Grada kao turističke destinacije. Uz novoizgrađene urbane djelove, Zadar odlično funkcionira kao spoj povijesnog i modernog što čini potencijal za jači razvoj i urbanog i kulturnog turizma. Muzeji imaju veliki potencijal biti pokretačima revitalizacije kulturnog nasljeđa te mogu aktivno sudjelovati u kreiranju turističke ponude u destinaciji jer današnji muzeji ne služe više samo za pohranjivanje i čuvanje vrijednih kolekcija, već da bi upotpunili i učinili atraktivnijom kulturnu ponudu grada za najširu publiku. Istraživanjem u Arheološkom muzeju i Muzeju antičkog stakla dobiveni su sljedeći rezultati: - posjetitelji oba muzeja smatraju da posjetom muzeju stječu edukativno iskustvo - posjetitelji oba muzeja smatraju da stječu zabavno iskustvo posjetom muzeju - posjetiteljima Muzeja antičkog stakla je zabava bitnija nego posjetiteljima Arheološkog muzeja - dobivena je statistički značajna pozitivna povezanost edukativno – zabavne funkcije muzeja i zadovoljstva posjetitelja kod oba muzeja
Keywordstourism development cultural and historical heritage museums experience satisfaction
Parallel title (English)Zadar museums as places of education and amusement on example of Archaeological Museum and Museum of Ancient Glass
Committee MembersRadomir Jurić (committee chairperson)
Igor Kulenović (committee member)
Vesna Kalajžić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Museology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-26
Parallel abstract (English)
It's interesting to observe tourism development in City of Zadar from its early beginnings up to contemporary seasonal mass tourism. In the time of pilgrimage travel, Zadar experienced occurrences similar to tourism because it was „by the way“ on pilgrimage routes. More serious awakening of tourism happened only in 20th C and real tourism bloom Zadar experienced from sixties to eighties of 20th century. Contemporary tourism of Zadar is showing characteristics of seasonal and mass tourism. Tourist offer is rich and contentful but unfortunatelly is concentrated mainly in the summer months. The future will show in which way tourism of Zadar will be developed – will it continue to move in the same direction or will it turn to developing specific types of tourism. City of Zadar can be proud of its rich cultural and historical heritage which makes a strong attraction base of the City as a tourist destination. Along with newly built urban parts, city of Zadar works great as a compound of historical and modern which makes potential for stronger development of urban and cultural tourism. Museums have a great potential to be initiators of cultural heritage revitalization and they can actively take part in creating destinations' tourist offer because contemporary museums are no longer places for only storing and safe keeping of valuable collections but they can also complete cultural offer of City of Zadar and make it more attractive for the widest audience. By the research made in the Archaeologocial museum and the Museum of antient glass, the following results were obtained: - both museums' visitors believe that by visiting the museum they acquire educational experience - both museums' visitors believe that by visiting the museum they acquire fun experience - visitors of the Museum of ancient glass consider amusement more important than visitors of the Archaeological museum - a statistically significant correlation between educative and entertainment function of the museum and visitor satisfaction was obtained in both museums
Parallel keywords (Croatian)razvoj turizma kulturno – povijesna baština muzeji iskustvo zadovoljstvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:924627
CommitterGorica Lovrić