undergraduate thesis
The possibilities for the development of family hotels in Zadar

Šima Marija Musulin (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleMogućnosti razvoja obiteljskih hotela u Zadru
AuthorŠima Marija Musulin
Mentor(s)Božena Krce Miočić (thesis advisor)
Abstract
U radu je ponajprije prikazan grad Zadar kao turistiĉka destinacija te je opisana kulturna i povijesna baština grada. Nadalje je definirano hotelijerstvo te je opisan razvoj hotelijerstva u Hrvatskoj, od njegovih početaka do danas. Kao osnovni problemi hotelijerstva u Hrvatskoj se navode sezonalnost, nepovoljna struktura smještajnih objekata, nedostatna kvaliteta razine usluga te niska iskorištenost kapaciteta. Kroz rad se daju smjernice za smanjenje, odnosno otklanjanje spomenutih problema. Upravo radi navedenog se priželjkuje rast i razvoj malog obiteljskog hotelijerstva, čije je trenutačno stanje prikazano u kontekstu Europe, Hrvatske i naposljetku grada Zadra. Posljednji dio rada se koncentrirao na promišljanje o mogućnostima daljnjeg razvoja tog tipa hotelijerstva, a zaključak se donosio analizom turističke potražnje u Zadru posljednjih nekoliko godina, te usporedbom prednosti i poticaja te mana i ograničenja kod takvog razvoja.
Keywordshospitality family hotel seasonality networking
Parallel title (English)The possibilities for the development of family hotels in Zadar
Committee MembersVinko Bakija (committee chairperson)
Tomislav Klarin (committee member)
Božena Krce Miočić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
The paper primarily shows Zadar as a tourist destination and the cultural and historical heritage of the city are described. Further more, hospitality is defined and the development of the hotel industry in Croatia is described, from its beginnings to the present day. As the basic problems of hotels in Croatia, seasonality, unfavorable structure of accommodation facilities, lack of quality service levels and low capacity utilization are mentioned. Through the work, guidelines for the reduction or elimination of these problems are provided. Precisely because of the above, the growth and development of small family hotel business are desired. The current state is shown in the context of Europe, Croatia, and in the city of Zadar. The last part of the paper concentrates on thinking about the possibilities of further development of this type of hotels, and the conclusion is brought using the analysis of tourist demand in recent years, and by putting the benefits and incentives and flaws and limitations of such a development in comparison.
Parallel keywords (Croatian)hotelijerstvo obiteljski hotel sezonalnost umrežavanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:069196
CommitterGorica Lovrić