undergraduate thesis
Diseases Transmitted by Mosquitoes in Maritime Transport

Marin Dušević (2016)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Nautical Studies
Metadata
TitleBolesti koje se prenose komarcima u pomorskom prometu
AuthorMarin Dušević
Mentor(s)Boris Dželalija (thesis advisor)
Abstract
Međunarodni brodski promet može predstavljati javnozdravstveni rizik. U radu se raspravlja o zemljopisnoj rasprostranjenosti, rizicima i načinu prenošenja, prevenciji i liječenju bolesti koje se prenose komarcima, kao i o simptomima i znakovima ovih bolesti u pomorskom prometu. Konkretno, raspravlja se o: La Crosse virusnom encefalitisu, virusnom kalifornijskom encefalitisu, Rift Valley virusnoj vrućici, virusnom istočnom konjskom encefalitisu, virusnom zapadnom konjskom encefalitisu, virusnoj Chikungunya vrućici, virusnoj O'Nyong-nyong vrućici, Ross River vrućici, Barmah Forest vrućici, Sindbis virusu, virusnom japanskom encefalitisu, australijskom encefalitisu, St. Louis encefalitisu, West Nile encefalitisu, Dengue vrućici, Žutoj groznici, Zika virusu i malariji. Značajna opasnost u brodskom prometu su infekcije koje se mogu prenijeti komarcima koji se nalaze u brodskom teretu. Rizik od infekcija sudionika pomorskog prometa odraz je dinamičkog odnosa između putnika i okoliša. Međuodnos ovih čimbenika uvećava ili umanjuje rizike, a odgovornost leži u vještini zdravstvenog djelatnika da interpretira takve rizike. Odluku o tome koga i protiv čega imunizirati ovisi o postojanju i izloženosti riziku, imunom statusu putnika i učinkovitosti cjepiva. Stoga, pored obvezne imunoprofilakse i kemoprofilakse, tijekom putovanja u rizična područja putnici se moraju pridržavati određenih uputa, a mogu ih dobiti od svog liječnika obiteljske medicine ili u higijensko-epidemiološkoj službi Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
Keywordsdiseases mosquitoes maritime transport infections
Parallel title (English)Diseases Transmitted by Mosquitoes in Maritime Transport
Committee MembersDino Županović (committee chairperson)
Boris Dželalija (committee member)
Ana Gundić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Nautical Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Infectology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNautical Studies and Maritime Industry Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. naut.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
International sea traffic is a public health risk. In the paper are discussed geographical distribution. Infectious risks, methods of transmission, prevention and treatment of diseases transmitted by mosquitoes and the same diseases in maritime transport. Concretely this paper is about: La Crosse encephalitis, California encephalitis, Rift Valley fever, Eastern equine encephalomyelitis, Western equine encephalomyelitis, Chikungunya, O'Nyong-nyong fever, Ross River fever, Barmah Forest fever, Sindbis, Japanese encephalitis, Australian encephalitis, St. Louis encephalitis, West Nile fever, Dengue fever, Yellow fever, Zika fever and Malaria. A significant risk of transmission in maritime transport is a infection that can be transmitted by mosquitoes that are found in the ship's cargo. The risk of infection reflects the dynamic relationship between traveler and the environment. The interaction of these factors increase or decrease the risk and responsibility lies with the trained health care professional to interpret such risks. Deciding what advice to give and who to immunize, involves taking a balanced view of thepreexisting immune status of the traveler and the efficiency of the vaccine. Everyone in overseas traveling has to follow health advice which may be obtained from your family doctor or the hygienic-epidemiological service of the County Department of Public Health.
Parallel keywords (Croatian)virusne bolesti komarci pomorstvo infekcije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:094821
CommitterGorica Lovrić