undergraduate thesis
„I never have complete confidence in no one, and that goes for political parties as well“
qualitative research of the University of Zadar students engaged in political parties

Ante Skelin (2016)
University of Zadar
Department of Sociology
Metadata
Title"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke" : kvalitativno istraživanje stranački angažiranih studenata/ica Sveučilišta u Zadru
AuthorAnte Skelin
Mentor(s)Mirko Petrić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog završnog rada je prikazati rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od pet studenata/ica Sveučilišta u Zadru koji su politički (stranački) aktivni. Istraživanje ima za cilj dobiti uvid u političku i stranačku aktivnost studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te istražiti motive koji su ih na to potakli, kao i rasvijetliti političke aktivnosti kojima se bave. Dosadašnja istraživanja o političkoj aktivnosti studenata/ica u Hrvatskoj su se prema njima odnosila kao homogenoj cjelini, pridajući najveću pažnju istraživanju studentskih pokreta. Pritom se u fokusu vrlo rijetko našlo djelovanje studenata u institucionalnoj politici, osobito u političkim strankama. Također, mnoga dosadašnja istraživanja koja su se ticala mladih, studenata i politike bila su provedena kvantitativnim metodama istraživanja, a prije svega metodom ankete. Nasuprot tome, ovo istraživanje provedeno je kvalitativnom metodologijom, preciznije metodom polu-strukturiranog intervjua, koji omogućuje istraživanje iskustava određene populacije. Intervjuirani sugovornici/e politički su aktivni/e pripadnici/e sljedećih političkih stranaka: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Održivi razvoj Hrvatske (OraH) i Socijaldemokratska partija (SDP). Iz rezultata istraživanja može se dobiti uvid u to iz kakvih obitelji dolaze, kada su se i zašto uključili u političku stranku što ih najviše zanima u politici, odnosno oko čega su angažirani/e, kao i u to kako vide unutrašnje procese u stranci u kojoj su aktivni. Buduća istraživanja trebala bi proširiti ove spoznaje na način da se poveća uzorak, odnosno da se u njega uključi sugovornike/ce koji pripadaju ostalim političkim stranaka.
Keywordsstudents engagement politics political parties semi-structured interview
Parallel title (English)„I never have complete confidence in no one, and that goes for political parties as well“ : qualitative research of the University of Zadar students engaged in political parties
Committee MembersValerija Barada (committee chairperson)
Mirko Petrić (committee member)
Sven Marcelić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Sociology
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeSociology (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. soc.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
The purpose of B.A. thesis is to present the results of a qualitative study conducted on a sample of five students of the University of Zadar who are politically (party) active. The study aims to gain insight into the political and party activity of students of the University of Zadar and to study the motives that prompted them to do so, as well as to shed light on the political activities they perform. Previous studies on the political activities of students in Croatia have approached them as a homogeneous whole, paying attention mostly to the research of student movements. The focus was rarely on the activity of students in institutional politics, and especially missing not on their activity in political parties. Also, many previous studies that dealt with young people, students and politics were conducted by means of quantitative research methods, primarily through surveys. In contrast, this research was conducted by qualitative methodology, and more precisely by means of the method of semi-structured interview, which allows research into the experiences of a particular population. Interviewed interlocutors were politically active members of the following political parties: Croatian Democratic Union (HDZ), Croatian Sustainable Development (OraH) and Social Democratic Party (SDP). The research results enable an insight into the family background of the interlocutors, on why and when they joined the political party, what they are most interested about in politics, i.e. what they are engaged on, and how they see the internal processes in the party in which they are active. Future research should expand the insights gained by this research by means of expanding the sample to include interlocutors from other political parties.
Parallel keywords (Croatian)studenti aktivnost politika političke stranke polustrukturirani intervju
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:937244
CommitterMarta Unković