master's thesis
Existentialist Novel "The Tree from Hell's Gate" by Anđelko Vučetić

Anđela Knez (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Metadata
TitleNovelističke lakrdije i groteske Janka Polića Kamova
AuthorAnđela Knez
Mentor(s)Zvjezdana Rados (thesis advisor)
Abstract
U diplomskom radu Novelističke lakrdije i groteske Janka Polića Kamova prikazuje se Kamovljev novelistički opus. Budući da je stvaralaštvo J. P. Kamova bitno obilježeno njegovom životnom situacijom, na početku rada izneseni su najbitniji podaci iz njegove biografije. U središnjem dijelu rada analizira se Kamovljev novelistički opus, koji je podijeljen na tri motivsko-tematske cjeline. U prvoj motivsko-tematskoj cjelini riječ je o početničkim novelama u kojima su tek u manjoj mjeri zastupljeni neki od najbitnijih elemenata Kamovljeve novelistike: autobiografska komponenta, psihološka komponenta. Zasebnu motivsko-tematsku cjelinu čini njegova Knjiga lakrdija, koja sadrži osam novela. U toj cjelini najzastupljeniji su groteskni elementi. Treću motivsko-tematsku cjelinu čine Kamovljeva najzrelija novelistička ostvarenja “Sloboda”, “Žalost” i “Bitanga”. U njima je psihološka komponenta, koja je u Kamovljevim djelima česta, najviše izražena. Analiza pokazuje avangardnost Kamovljeve novelistike u kontekstu hrvatske esteticističke proze u razdoblju hrvatske moderne.
KeywordsJanko Polić Kamov burlesque grotesque avant-garde novellas
Parallel title (English)Existentialist Novel "The Tree from Hell's Gate" by Anđelko Vučetić
Committee MembersSanja Knežević (committee chairperson)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature
Academic title abbreviationmag. philol. croat
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-05
Parallel abstract (English)
In this thesis "Novelistic farce and grotesque of Janko Polić Kamov" novelistic opus of Kamov is presented. Since J. P. Kamov's creativity is essentialy marked with his life situation, most important facts from his biography are presented at the very beginning of this thesis. In the middle section of the paper, Kamov's novelistic opus is analyzed, being divided in three motive – topics.The first motive – topic is about first novellas in which some of the most important elements of Kamov's short stories are less represented: autobiographic component, psychologic component. His "The Book of Farces", which contains eight novellas, makes special motive – topic. Grotesque elements are most represented in that embodiment.Third motive – topic are Kamov's most mature novelistic achivements – "Freedom", "Sorrow" and "The Villain". Psychologic component, which is very common in Kamov's works, is most expressed in those. The analysis shows avant – garde of Kamov's short stories in the context of Croatian esteticistic prose in the period of Croatian modern style.
Parallel keywords (Croatian)Janko Polić Kamov lakrdije grotske avangarda novelistika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:417123
CommitterMarta Unković