undergraduate thesis
The Senj Uskoks

Antonija Manestar (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest
Metadata
TitleSenjski uskoci
AuthorAntonija Manestar
Mentor(s)Kristijan Juran (thesis advisor)
Abstract
U radu naslovljenom Senjski uskoci nastoji se odgovoriti na pitanje tko su to bili senjski uskoci i kojim je čimbenicima njihovo djelovanje bilo uvjetovano. Rad nastoji uputiti na postojanje različitih, često konfliktnih predodžbi koje su nastale kao posljedica različitih interesa i suvremenika koji su bilježili podatke o uskocima, ali i kasnije povjesničara. Na odgovor tko su bili senjski uskoci u radu se nastoji doći razmatranjem same riječi uskok te njenom povezanosti s pitanjem porijekla senjskih uskoka i same njihove službe. Rad donosi prikaz složenog porijekla senjskih uskoka te vojnu organizaciju uz koju se naziv uskok počelo vezati. Osim toga, rad nastoji razmotriti koji su čimbenici utjecali na njihovo djelovanje. Izlaže motivacijske činitelje koji su potaknuli pojedince na postajanje uskokom. Osobit naglasak stavlja se na ekonomske uvjete te se propituje u kojoj je mjeri shvaćanje uskoka kao „predziđa“ kršćanstva uvjetovalo njihove postupke. Kako bi se steklo pobliže razumijevanje uskočkog djelovanja, ono se nastoji razmotriti i kroz njihove suparničke i savezničke odnose, osobito s Habsburškom Monarhijom i Mletačkom Republikom te lokalnim stanovništvom grada Senja, mletačkog te osmanskog teritorija.
KeywordsSenj Uskoks origin of Senj Uskoks military organization economic conditions Bulwark of Christianity Uskoks and the Habsburg Monarchy Uskoks and Venetian Republic Uskoks and Ottoman subjects Uskoks and local people of Senj Uskoks and Venetian subjects
Parallel title (English)The Senj Uskoks
Committee MembersMilorad Pavić (committee chairperson)
Kristijan Juran (committee member)
Mateo Bratanić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za povijest
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Early Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationuniv. bacc. hist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-04
Parallel abstract (English)
Paper called The Senjs Uskoks tries to give an answer to the question who were the Senj Uskoks and which factors had impact on their actions. It tries to indicate the existence of different, often contrary, images of them, which are consequences of different interests of Uskoks contemporaries and later historians. To answer the question who were the Senj Uskoks this paper attempts to come by considering the meanings given to the word Uskoks and its connection with the issue of their origin and military service. Paper provides a view of a complex origin of the Senj Uskoks and their military organization which became closely connected to the word Uskoks. Also, this paper consider factors which had impact on activity of Senjs Uskoks. It gives a special emphasis on the importance of economic conditions which encouraged individuals to become an Uskok and it examines the extent to which understanding of the Uskoks as a “Bulwark of Christianity” caused their actions. More detailed understanding of Uskoks actions author tries to achieve by considering relations with their rivals and allies, particularly with the Habsburg Monarchy, the Venetian Republic, the local people of Senj and the Venetian and Ottoman subjects.
Parallel keywords (Croatian)senjski uskoci porijeklo senjskih uskoka vojna organizacija ekonomski uvjeti predziđe kršćanstva uskoci i Habsburška Monarhija uskoci i Mletačka Republika uskoci i osmanski podanici uskoci i građani Senja uskoci i mletački podanici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:574695
CommitterMarta Unković