undergraduate thesis
The equality of chances in education and cultural reproduction

Rafaela Alandžak (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju
Metadata
TitleJednakost šansi u obrazovanju i kulturna reprodukcija
AuthorRafaela Alandžak
Mentor(s)Ratko Čorić (thesis advisor)
Abstract
U ovom završnom radu riječ je o obrazovanju i razlikama u obrazovnim postignućima među pripadnicima različitih društvenih klasa. Prikazane su glavne teze nekih autora koji su se bavili područjem obrazovanja, a posebice Bourdieova teorija kulturne reprodukcije i kulturnog kapitala. Obrazovni sustav se prikazuje kao neutralno tijelo koje je utemeljeno na meritokratskim načelima koji svima pruža jednakost šansi. Škole prenose opće vrijednosti koje doprinose održanju društvenog sustava. Pojam kulturne reprodukcije odnosi se na pristranost obrazovnog sustava prema kulturi vladajućih društvenih klasa. Vladajuće klase imaju moć nametnuti svoju kulturu kao legitimnu odnosno kao kulturu prema kojoj svi trebaju težiti. S obzirom na to da je kulturni kapital neravnomjerno raspodijeljen u društvu, mnogi pojedinci i skupine nemaju jednake šanse u pristupu obrazovnom sustavu. Kroz obrazovni sustav reproduciraju se i produbljuju razlike među ljudima i njihovim obrazovnim postignućima. Uz kulturnu reprodukciju uloga obrazovnog sustava je i društvena funkcija eliminacije. Pomoću reprodukcije odnosa moći i povlastica između različitih klasa društvena nejednakost se reproducira. Ostvaruje se i postaje legitimna kroz obrazovni sustav. Brojna istraživanja na području obrazovanja pokazuju kako postoji povezanost između društvenog kapitala nekog pojedinca i njegovog obrazovnog postignuća. U radu su prikazana i neka istraživanja provedena u Hrvatskoj koja se bave obrazovanjem odnosno razlikama u obrazovnim postignućima i čimbenicima koji utječu na te razlike.
Keywordseducation cultural reproduction cultural capital equal opportunity class inequality
Parallel title (English)The equality of chances in education and cultural reproduction
Committee MembersNensi Segarić (committee chairperson)
Saša Božić (committee member)
Ratko Čorić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za sociologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeSociology (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. soc.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
This final paper deals with education and differences among educational achievements among the members of different social classes. It presents the main thesis of certain authors who studied education, but it is focused on Bourdieu’s theory of cultural reproduction and cultural capital. The educational system is presented as a neutral body based on meritocratic principles, which gives equal chances to everyone. The schools transmit general values which contribute to the maintaining of the social system. The dominant classes have the power to impose their own culture as the legitimate one i.e. as the culture everyone should strive for. Considering the fact that the cultural capital is unevenly distributed in society, many social groups and individuals do not have equal chances in access to the educational system. The differences among people and their educational achievements are being reproduced and deepened through the educational system. Along with cultural reproduction, the role of the educational system is also the social function of elimination. Social inequality is being reproduced by means of reproduction of power relations between different social classes. Also, it becomes legitimate through the educational system. Many research in the field of education show that there is a connection between an individual’s social capital and his educational achievements. The paper also presents some studies carried out in Croatia which are concerned with education i.e. with the differences between educational achievements and the factors which affect those differences.
Parallel keywords (Croatian)obrazovanje kulturna reprodukcija kulturni kapital jednakost šansi klasna nejednakost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:645153
CommitterMarta Unković