master's thesis
Negative Phenomena in the Children's Artistic Creativity with Regard to the Motive and Motivation

Danijela Bošnjaković (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
Metadata
TitleNegativne pojave u dječjem stvaralaštvu s obzirom na motiv i motivaciju
AuthorDanijela Bošnjaković
Mentor(s)Saša Živković (thesis advisor)
Abstract
Oblici dječjeg izražavanja mijenjaju se s razvojem djece i njihovih sposobnosti. Zadaća je svakog učitelja poznavati specifičnosti dječjeg likovnog izražavanja odnosno faze likovnog izražavanja djece koje su prikazane u ovome radu. U odgojno-obrazovnom procesu, kako bi dijete usmjerili prema potpunom i osobnom razvoju, važno je poticati originalnost i kreativnost. Prilikom praćenja dječjeg likovnog razvoja dolazi do ometanja dječjeg stvaralaštva i negativnih pojava koje nastaju kao posljedica negativnih utjecaja sredine ili škole, odnosno neodgovarajućih odgojnih utjecaja. Negativne pojave dijele se na one opće prirode kao što su nesigurnost ili neodgovornost prema radu te negativne pojave likovne prirode odnosno kič i šablona. Praktični dio diplomskog rada obuhvaća istraživanje negativnih pojava u likovnom stvaralaštvu djece s obzirom na motiv i motivaciju. Cilj je bio utvrditi u kojoj se mjeri odnosno koliko često pojavljuje negativna likovna pojava šablona u dječjim likovnim radovima. Razultati istraživanja pokazali su da se na velikom dijelu učeničkih radova pojavljuje šablona bez obzira na motiv i motivaciju.
Keywordsstages of artistic expression hampering children's creativity negative phenomena template
Parallel title (English)Negative Phenomena in the Children's Artistic Creativity with Regard to the Motive and Motivation
Committee MembersKarmen Travirka Marčina (committee chairperson)
Smiljana Zrilić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Art Sciences
Fine Art Theory
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-16
Parallel abstract (English)
Forms of child's expression change with the development of children and their abilities. Every teacher must know the specifics of children's artistic expression and stage art expression of children that are shown in this graduate work. In the educational process, in order to direct the child to full and personal development, it is important to encourage originality and creativity. The monitoring of children's art development leads to disruption of children's creativity and the negative effects that arise as a result of the negative impact of the environment or school, or inadequate educational impact. Negative phenomena are divided into those of a general nature such as insecurity or lack of responsibility towards work and the negative phenomena of nature and art kits and templates. The practical part of thesis includes research of negative phenomena in the artistic creativity of children with regard to the motive and motivation. The goal was to determine to what extent and how often appear negative phenomena stencil art in children's artwork. Results of the survey showed that a large part of the students' work pattern occurs regardless of motive and motivation.
Parallel keywords (Croatian)faze likovnog izražavanja ometanje dječjeg stvaralaštva negativne pojave šablona
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:387239
CommitterGorica Lovrić