undergraduate thesis
The Crusaders and Croatian lands (1096 – 1270)

Marija Radović (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest
Metadata
TitleKrižari i hrvatske zemlje (1096. - 1270.)
AuthorMarija Radović
Mentor(s)Valentina Zovko (thesis advisor)
Abstract
U radu se razmatraju križarski ratovi koji su prolazili kroz hrvatske zemlje od 1096. do 1270. godine. Europa je krajem ranog srednjeg vijeka u svjetovnom i duhovnom kaosu. Kao posljedica reforme Crkve i drugih okolnosti u drugoj polovici 11. stoljeća javlja se ideja i institucija križarskog rata. Ideja križarskih ratova je kompleksna te je kroz stoljeća imala razne interpretacije. Primarni cilj bio je oslobođenje Kristova groba iz ruku nevjernika, no nakon 1270. križarski cilj imat će sve manje smisla s prvotnim zadatkom. Koristeći pročitanu literaturu može se zaključiti da su kroz hrvatske zemlje prošli su križari prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog križarskog rata, a izvori za te križarske ratove su količinski različiti. O odjecima ostalih tri ne postoje očuvani podaci, ali se u prvoj polovici 13. stoljeća u Europi te u našim krajevima počinju intezivno progoniti razni heretički pokreti pod okriljem križarskog rata. Kako je sve to utjecalo na hrvatske zemlje koje su tijekom tri stoljeća promijenile po nekoliko dinastija teško je utvrditi precizno zbog nedostatka izvorne građe. Sama po sebi srednjovjekovna Hrvatska se tijekom križarskih ratova ne ubraja u one države koje su nosioci križarskih ratova na istok. No sigurno je da su Hrvati s vremenom upoznali s križarskom idejom i ratovima i da su s obzirom na okolnosti i vrijeme djelovali u skladu s njima.
KeywordsCrusades Medieval Croatia idea and aim of crusaders Holy land influence on Croatian lands heresy the end of early Middle Ages high Middle Ages
Parallel title (English)The Crusaders and Croatian lands (1096 – 1270)
Committee MembersMarina Nekić (committee chairperson)
Valentina Zovko (committee member)
Branko Kasalo (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za povijest
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Medieval Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationuniv. bacc. hist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-04
Parallel abstract (English)
This paper discusses the Crusades which passed through the Croatian lands from 1096 to 1270. Europe at the end of the early Middle Ages is in the secular and spiritual chaos. As a result of the reform of the Church and other circumstances in the second half of the 11th century, there is an idea and an institution of Crusade. The idea of the Crusades is complex and it had different interpretations thoughout centuries. The primary aim was the liberation of the Christ's tomb from the hands of infidels, but after the 1270 the aims of Crusades differ more and more from the original task. After using and reading different books can be concluded that crusaders of first, second, third, fourth and fifth Crusade passed through the Croatian lands and the sources for these crusades are quantitatively different. We do not have data about echoes of other three crusades, but in the first half of the 13th century in Europe and in our region various heretical movements began to be intensively pursued under the auspices of the crusade. It is difficult to establish precisely how has all this affected the Croatian lands which during three centuries changed several dynasties because of the lack of original material. During the Crusades the medieval Croatia in itself is not part of those countries which are the carriers of the Crusades to the East. However it is certain that the Croats eventually met with the crusade idea and crusades, and that, given the circumstances and the time, it acted in accordance with them.
Parallel keywords (Croatian)križarski ratovi srednjovjekovna Hrvatska ideja i cilj križara Sveta zemlja utjecaj na hrvatske zemlje hereza kraj ranog srednjeg vijeka razvijeni srednji vijek
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:940419
CommitterMarta Unković